Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

BLAENORIAETH BLYNYDDOL PDSA FUN SHOG YN OFFA CARNIVAL

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

BLAENORIAETH BLYNYDDOL PDSA FUN SHOG YN OFFA CARNIVAL

Sioe Cwn Hwyl i gynorthwyo PDSA Dosbarthiadau 10 - Cofrestru am Ddim - £ 1 y ci fesul dosbarth Tlysau, Medalau a Gwobrau i'w hennill Beirniadu 1pm Barnwyr - Staff Nyrsio Grwp Milfeddygol Rhyd Brychdyn a Barnwyr Gwadd Lauren Burdon of Fidgets Fidos, Ffordd Victoria, Wrecsam gyda Adam John Pestridge, Ysgrifennwr a Dathliad, Birmingham Llawer o Stondinau Fan Lluniaeth ar y safle POB CROESO

Lleoedd: Bellevue Park, Wrexham, LL13 7LY
Dyddiad: 21/07/2018
Amseroedd: 10:30

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Mary Black ar 07942987919 neu ebost m.i.black@hotmail.co.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11751