Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Carnifal

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Carnifal

Join us for a fun filled day. There will be live music, rides, nerf arena, go karts, ice cream, bouncy castles, face painting, bbq and various stalls. The parade will leave the Golden Lion at 11.45 and make its way to Plas Pentwyn.

Lleoedd: Plas Pentwyn Resource Centre
Dyddiad: 23/06/2018
Amseroedd: 12.00-16.00

Addas ar gyfer 0-100

Cyswllt Stacey Deere ar 01978 722980 neu ebost stacey.deere@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 722980

Pris Tocyn: Free Entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11754