Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y sioe fwyaf yn fyw

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Y sioe fwyaf yn fyw

'Merched a gents dyma'r funud rydych chi wedi aros amdano ...' Mae Digwyddiadau Seiclon yn falch yn cyflwyno 'The Greatest Show LIVE' yn deyrnged i'r sioe gerdd 'The Greatest Showman' yn perfformio LIVE yn Theatr y Stiwt yn Rhos, Wrecsam ar 20 - 24 Gorffennaf 2018! Mae perfformiadau byw o'ch hoff ganeuon, anadlu tân, acrobatau a cherddwyr stilt i gyd yn disgwyl i chi am Y SIWCH MWYAF AR EARTH! LLYFRAU NAWR yn www.cycloneevents.co.uk ?? Y STORI Pan fydd P.T. Mae Barnum yn colli ei swydd ar ôl methdaliad y cwmni, ac mae'n anelu at roi bywyd i'w deulu yn addawol iddynt drwy adfer ei hun fel 'The Greatest Showman'. Mae'n dechrau creu syrcas, gan geisio creu sioe fel neb a welwyd erioed o'r blaen. Ond ar gyfer sioe unigryw, bydd arno angen perfformwyr unigryw yn anhygoel i sefyll allan - wedi'r cyfan, does neb erioed wedi gwneud gwahaniaeth trwy fod fel pawb arall. TICYNNAU ??Adolygwyr £ 18 ??Child £ 12 AMSER Dydd Gwener 20fed Nos - (AELOD ALLAN) Mathemateg Sadwrn 21ain - (AELOD ALLAN) Nos Sadwrn 21ain - (AELOD ALLAN) Sul 22ain Matinee - Drysau 2pm / Sioe 2:30 pm Dydd Sul 22ain Noson - Drysau 7pm / Sioe 7:30 pm Dydd Llun 23ain Noson - Drysau 7pm / Sioe 7:30 pm Nos Fawrth 24ain - Drysau 7pm / Sioe 7:30 pm LLYFRAU NAWR yn www.cycloneevents.co.uk neu drwy'r Stiwt ar 01978 841300 (oriau busnes yn unig) BYDD Y digwyddiad hwn yn cael ei werthu allan yn fuan! Noddir yn llwyr gan Apollo Tacsis Wrecsam! Archebwch a gwarchodwch eich tacsi nawr i / o The Greatest Show On Earth! Ffoniwch 01978 262626! Disgrifiad yn Gymraeg (os cyflwynir): 'Merched a gents dyma'r funud rydych chi wedi aros amdano ...' Mae Digwyddiadau Seiclon yn falch yn cyflwyno 'The Greatest Show LIVE' yn deyrnged i'r sioe gerdd 'The Greatest Showman' yn perfformio LIVE yn Theatr y Stiwt yn Rhos, Wrecsam ar 20 - 24 Gorffennaf 2018! Mae perfformiadau byw o'ch hoff ganeuon, anadlu tân, acrobatau a cherddwyr stilt i gyd yn disgwyl i chi am Y SIWCH MWYAF AR EARTH! LLYFRAU NAWR yn www.cycloneevents.co.uk ??

Lleoedd: Stiwt Theatre, Rhos, Wrexham
Dyddiad: gan 20/07/2018 i 24/07/2018
Amseroedd: Doors 7pm / Show start 7:30pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Sam Foulkes ar 07960196090 neu ebost info@cycloneevents.co.uk

Swyddfa Bocs: 01978 841300 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.cycloneevents.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Adults £18, Child £12

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11760