Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Laura Jones: Cynhyrchu Fideo

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Laura Jones: Cynhyrchu Fideo

Mae fideo yn aml y peth cyntaf mae cwsmer potensial yn eu gweld ar eich gwefan. Sut allwch chi greu fideo o ansawdd broffesiynol os nad ydych yn gyfarwydd gyda chreu ffilm? Wrth gwrs, mae ffon symudol pawb yn medru creu ffilmiau o ansawdd uchel, ond dyw hyn yn ddefnydd i neb os nad ydych yn gwybod pryd i ddefnyddio llun wedi’i chwyddo neu sut mae aperture yn effeithio’ch llun. Hefyd, pa fath o gynnwys dylai fod yn eich fideo? Rydych chi siwr o fod wedi clywed pobl yn sôn sut y mae’r rhyngrwyd wedi distrywio rhychwant sylw, felly sut medrwch chi gadw pobl rhag symud ymlaen cyn bo’ch fideo wedi dod i ben? Fe fydd sesiwn manwl Laura yn eich anablu chi i gerdded i ffwrdd yn rhugl o fewn iaith greawdwyr ffilm….hyd yn oed os nad ydych yn Spielberg eto.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: 20/06/2018
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost carl.turner@businesswales.org.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/laura-jones-video-production/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11769