Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiad Hwb Rheoli Lles yn y Gweithle NatWest

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Digwyddiad Hwb Rheoli Lles yn y Gweithle NatWest

Gwybodaeth Bellach: https://www.eventbrite.co.uk/e/managing-well-being-in-the-workplace-natwest-boost-event-tickets-43022392133?aff=es2

Lleoedd: The Catrin Finch Centre, Glyndwr University
Dyddiad: 25/06/2018
Amseroedd: 8:30 – 12:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Owain Williams ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/managing-well-being-in-the-workplace-natwest-boost-event-tickets-43022392133?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11775