Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hyfforddiant Tywysog Tywysog2 yn Wrecsam, Cymru

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Hyfforddiant Tywysog Tywysog2 yn Wrecsam, Cymru

Gwybodaeth Bellach: https://www.eventbrite.com/e/prince2-classroom-training-in-wrexham-wales-tickets-46138944826?aff=es2

Lleoedd: Wrexham LL13 7AB
Dyddiad: gan 26/06/2018 i 29/06/2018
Amseroedd: 9am - 5pm

Addas ar gyfer

Cyswllt iCert Global LLC ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/prince2-classroom-training-in-wrexham-wales-tickets-46138944826?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £1,131.42

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11779