Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cael Creadigol ac Ymdrin â Iechyd Meddwl

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Cael Creadigol ac Ymdrin â Iechyd Meddwl

Gwybodaeth Bellach: https://www.eventbrite.co.uk/e/getting-creative-and-dealing-with-mental-health-tickets-46320137779?aff=es2

Lleoedd: Moneypenny, Wrexham
Dyddiad: 27/06/2018
Amseroedd: 17:00 – 19:30

Addas ar gyfer

Cyswllt CIPR North West ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/getting-creative-and-dealing-with-mental-health-tickets-46320137779?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £12 – £30

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11780