Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cwis a Chanapès

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Cwis a Chanapès

Ymunwch gyda thîm fel unigolyn neu cystadlwch fel tîm o 4.

Bydd gwobrau ar gyfer y timau buddugol.

Lleoedd: Trevor Hall
Dyddiad: 20/06/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt TCC ar neu ebost office@tcc-wales.org.uk

Swyddfa Bocs: 01978 262 588

Pris Tocyn: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11790