Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Diwrnod Twf Busnes

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Diwrnod Twf Busnes

Mae Tree Frog Digital yn cynnal diwrnod twf busnes ym mis Mehefin.

Bydd pedwar o arbenigwyr busnes yno, gan gynnwys ein swyddog Buddsoddi Microfenthyciadau, Anna Bowen, a fydd yn trafod ffyrdd o gychwyn, cryfhau neu dyfu eich busnes.

Dim ond 30 lle sydd ar gael, felly archebwch eich lle nawr yn Eventbrite. Bydd yr holl arian a fydd yn cael ei godi yn mynd i’r elusen D.A.F.F.O.D.I.L.S.

Archebwch eich lle. Pwy sy'n dod: Anna Bowen - Swyddog Buddsoddi

Lleoedd: Delfyn Safety UK, Mold, CH7 1JR
Dyddiad: 26/06/2018
Amseroedd: 09:30-14:30

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Karen Grice ar 07800 634748 neu ebost karen@treefrogdigital.co.uk

Swyddfa Bocs: 07800 634748 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11800