Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Noson bingo hwyl i'r teulu

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Noson bingo hwyl i'r teulu

Rydw i a'm teulu yn trefnu noson hwyl i'r teulu i godi arian ar gyfer Dementia. Cafodd fy nhad ei ddiagnosio ym mis Mehefin 2017, aeth i mi a fy nheulu i'r daith gerdded cof y llynedd i godi arian i'r elusen. Fodd bynnag, nid oes un lleol i ni eleni, roedd fy mab 9 mlwydd oed yn benderfynol o barhau i godi arian ar gyfer ei wych, felly rydym wedi cynllunio noson hwyl i'r teulu i wneud hynny. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn ein canolfan gymdeithasol leol yn Wrecsam ddydd Iau, Gorffennaf 19eg 2018. Rydym wedi trefnu noson wobr bingo gyda llawer o wobrau gwych wedi'u rhoi, gan gynnwys tocynnau teuluol dan y bwa, sesiwn segway ar gyfer 2, bandiau traeth pleser a llawer mwy.

Lleoedd: The Hafod Club, Rhosllanerchrugog
Dyddiad: 19/07/2018
Amseroedd: 5pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Holly Davies ar 07922673811 neu ebost misshdavies@gmail.com

Pris Tocyn: -

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11809