Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Helfa Drysor Blynyddol

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Helfa Drysor Blynyddol

Tro bach hawdd o gwmpas y dref I edrych am gliwiau!

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: 24/07/2018
Amseroedd: 2.30 p.m.

Addas ar gyfer Families

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01691772344

Pris Tocyn: 50p per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11814