Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynhadledd Busnes FSB 2018

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Cynhadledd Busnes FSB 2018

Am ragor o wybodaeth: https://www.eventbrite.co.uk/e/fsb-north-wales-business-conference-2018-tickets-46843803076

Lleoedd: Catrin Finch Centre at Wrexham Glyndwr University, LL11 2AW
Dyddiad: 18/07/2018
Amseroedd: 9.00am - 3.00pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Federation of Small Businesses ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/fsb-north-wales-business-conference-2018-tickets-46843803076 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11825