Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Taith Cwrw Bws Mawr 2018

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Taith Cwrw Bws Mawr 2018

Yn dilyn llwyddiant y llynedd, rydym yn falch iawn o ryddhau'r dyddiad haf newydd ar gyfer BBBT eleni!

Mae ein ffrindiau da yn Arriva wedi cytuno, fel gyda'r llynedd, gynnig teithio am ddim dydd ar y llwybr bws rhwng Wrecsam a Chaer. Nid yn unig y cewch chi deithio ar fysiau am ddim, byddwch hefyd yn gyfrinachol i amrywiol gynigion arbennig o'n tafarn a'n sefydliadau swyddogol.

Lledaenwch y gair, oherwydd bydd eleni'n mynd yn fwy ac yn well nag o'r blaen gyda mwy o dafarndai a chynigion !!

Anfonir pecynnau gwybodaeth (gan gynnwys bandiau arddwrn) yn nes at ddyddiad y digwyddiad.

Er ein bod yn eich annog i gael amser gwych, mae eich iechyd yn bwysig i ni ac rydym yn atgoffa'r holl gyfranogwyr i yfed yn gyfrifol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth trwy ymweld â drinkaware.co.uk.

Lleoedd: Wrexham
Dyddiad: 21/07/2018
Amseroedd: 12:01

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Luke McDonald ar 01978314292 neu ebost luke.mcdonald@nightingalehouse.co.uk

Swyddfa Bocs: 01978314292 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.tickettailor.com/events/nightingalehousehospice/151605 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £6-£8

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11836