Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gweithdy Technegol MWL - Trawsnewid eich TG trwy symud i Azure

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Gweithdy Technegol MWL - Trawsnewid eich TG trwy symud i Azure

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/mwl-tech-workshop-transform-your-it-by-migrating-to-azure-tickets-46399971564?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: The E-Business Centre, Davy Way, Llay
Dyddiad: 18/07/2018
Amseroedd: 09:30 – 13:30

Addas ar gyfer

Cyswllt ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/mwl-tech-workshop-transform-your-it-by-migrating-to-azure-tickets-46399971564?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11842