Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Strydoedd yn Canu Wrecsam

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Strydoedd yn Canu Wrecsam

Mwy na 25 cor yn canu ar strydoedd Wrecsam, trwy'r dydd.

Lleoedd: All over Wrexham Town Centre
Dyddiad: 29/09/2018
Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Ian Lucas MP ar 01978 355743 neu ebost lucasi@parliament.uk

Pris Tocyn: Free Open Access

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11846