Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

5-9 Club

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

5-9 Club

Mae'n ôl! Gan ddechrau o’r 19eg o Orffennaf, byddwn yn rhedeg dosbarthiadau lefel mynediad busnes yn yr Hwb Fenter Wrecsam bob nos Iau. Does dim tâl i fynychu'r sesiynau hyn a byddwn yn darparu te, coffi a bwyd. Felly, mae gennym ni'ch sylw gyda'r pethau di-dâl, ond beth yw 5-9? Gwyddom y gall dechrau busnes ymddangos yn galed ac ar ôl i chi ddechrau nid yw'n haws. Mae ein dosbarth 5-9 yn dod â siaradwr newydd pob wythnos i gwmpasu pynciau sy'n hanfodol i ddechrau neu ddatblygu busnes, o gynlluniau busnes i gyfryngau cymdeithasol yr ydym wedi cwmpasu hyn. Ar ben dysgu sgiliau newydd, byddwch mewn ystafell o bobl sy'n feddwl fel chi ar gamau gwahanol o'r un daith. 12 wythnos, 12 siaradwyr, 12 pwnc, un nod cyffredin. Felly dewch i gael eich ysbrydoli yn yr Hwb Menter Wrecsam.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: 19/07/2018
Amseroedd: 17:00 - 21:00

Addas ar gyfer

Cyswllt ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/39610/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11852