Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ychwanegu Gwerth at y Broses Tendro Gystadleuol

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Ychwanegu Gwerth at y Broses Tendro Gystadleuol

Wrth dendro mae cael cynaladwyedd cryf a chymwysterau cydraddoldeb ac amrywiaeth yn medru rhoi’r awch dros eich cystadleuwyr. Mae nifer o dendrau heddiw yn gosod ymrwymiadau llym ar agweddau megis cydraddoldeb, iaith Gymraeg, a materion ymrwymiadau tuag at y gymuned a’r amgylchedd. Mae cyflenwyr a chontractwyr yn cael eu sgorio ar yr elfennau yma yn ôl ansawdd, technegol a phrys. Mae cael sustemau achrediad mewn rheoli ansawdd, polisïau, diliau gweithredu, a sustemau gweithredu mewn lle ym medru gwneud gwahaniaeth mewn ennill gwaith. Bydd y gweithdy yma yn eich cynorthwyo i weithredu ymarfer da mewn Cynaladwyedd Cydraddoldeb ag Amrywiaeth o fewn eich cwmni, ac i’ch cynorthwyo gyda chydymffurfio gyda gofynion y Ddeddf Cenedlaethau'r Dyfodol. Hyd yn oed nad oes ddim gennych unrhyw fwriad tendro, bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i edrych ar sut y gall arferion busnes cyfrifol gefnogi eich cynnig marchnata. Byddwch yn archwilio sut y gall ymrwymiad i gyfrifoldeb cymdeithasol a chynaliadwyedd eich helpu i feithrin ymddiriedaeth gyda’r cwsmeriaid, cyflenwyr a staff. Nod y cwrs yw i’ch helpu i baratoi’ ar gyfer newidiadau, cyfleodd a heriau, a sicrhau ymarferion busnes sy’n cydymffurfio.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: 24/07/2018
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/39327/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11853