Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tony Bridger - GDPR

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Tony Bridger - GDPR

Mae'n debyg bod eich mewnflwch yn llawn negeseuon e-bost yn sôn am GDPR yn ddiweddar, ond beth yn union ydyw? A sut mae'n effeithio arnoch chi a'ch busnes? Darganfyddwch beth sydd angen i chi ei wneud i sicrhau bod eich busnes wedi'i ddiogelu.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 25/07/2018
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/bookbasketitem/39709/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11854