Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Diwrnodau Hwyl i'r Teulu yn Techniquest Glyndwr

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Diwrnodau Hwyl i'r Teulu yn Techniquest Glyndwr

Ymunwch a ni yn ein digwyddiad pen-blwydd arbennig, yn rhad ac am ddim, wrth i ni ddathlu 15 mlynedd anhygoel o ddarganfod gwyddoniaeth! Mae gennym lawer o weithgareddau ychwanegol, cyffrous wedi'u trefnu, yn ogystal a sioe wyddoniaeth fyw ein 15fed Pen-blwydd, a'n 65+ o arddangosfeydd gwyddoniaeth rhyngweithiol. Parcio am ddim!

Lleoedd: Techniquest Glyndwr, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: gan 21/07/2018 i 22/07/2018
Amseroedd: 11:00 - 16:30

Addas ar gyfer All ages/pob oed

Cyswllt Mandy Jones ar 01978 293400 neu ebost info@tqg.org.uk

Pris Tocyn: £0.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11860