Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

'Mischief Makers' Gyda Dogs Trust

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

'Mischief Makers' Gyda Dogs Trust

Dewch i wrando ar storïau am gwn direidus! Er mwyn cadw’r cwn rhag gwneud direidi dewch i wneud tegan rhaff meddal i’ch ci chi neu i gi sy’n ein canolfan ailgartrefu iddynt gael chwarae I archebu lle AM DDIM siaradwch gyda’r llyfrgellydd yn y llyfrgell Dydd Iau 23ain Awst 3:00pm-4:00pm Addas i blant 7 – 11 oed Bydd Swyddog Addysg a Chymuned Dog Trust, Bethan Richardson yn ymweld â’r llyfrgell gyda Flo, y ci achub

Lleoedd: Llay Library, Llay Park Resource Centre, Market Square, Llay, Wrexham.
Dyddiad: 23/08/2018
Amseroedd: 3.00-4.00pm

Addas ar gyfer 7-11

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 855100 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11868