Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Diwrnod hwyl i’r plant Gorffennaf 23ain gyda Techniquest!

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Diwrnod hwyl i’r plant Gorffennaf 23ain gyda Techniquest!

Mae’n amser lansio Sialens Ddarllen yr Haf am eleni gyda help gan y Dyfeiswyr Direidi Dennis the Menace a Dannedd! Dewch i ymuno gyda’r sialens! Ar Ddydd Llun yn unig am 10yb dewch i fwynhau Sioe Wyddoniaeth Toybox gan Techniquest – mae’n addas i blant 4-7 oed ac am ynni solar. Mae’n costio £2.50 y sesiwn ond cofiwch archebu lle yn fuan. Beth am edrych beth arall sydd ymlaen yn LLYFRGELL WRECSAM dros wyliau’r haf ac ymuno yn SIALENS DDARLLEN DYFEISWYR DIREIDI ac ymuno yn yr hwyl.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 23/07/2018
Amseroedd: 10.00a.m & 11.30 a.m.

Addas ar gyfer 4 -11

Cyswllt Yvonne Thomas ar 01978 292090 neu ebost yvonne.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11870