Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Strafagansa Fictoraidd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Strafagansa Fictoraidd

Dewch, dewch yn llu i Strafagansa Fictoraidd! AM DDIM! Llond gwlad o weithgareddau ac arddangosiadau i’ch diddanu Gwneud menyn Gwneud canhwyllau Gemau Jyglwr Beiciwr peni-ffardding Gwerthwr blodau ar stiltiau Gemau Fictoraidd Am ddim i'r teulu cyfan! Bydd hufen iâ a lluniaeth ar gael o Gaffi’r Amgueddfa, gan gynnwys bocsys bwyd plant

Lleoedd: Wrexham Museum, LL11 1RB
Dyddiad: 22/08/2018
Amseroedd: 11AM - 4PM

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11919