Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyngor Wrecsam Tenantiaid 'Picnic yn y Parc'

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Cyngor Wrecsam Tenantiaid 'Picnic yn y Parc'

Mae genym lawer o weithgreddau a chystadleuthau i chi – gan gynwys sioe hwyl i gwn, gwisg ffansi a chystaleuaeth taflu wellingtons. Ac i orffen, bydd cystadleuaeth tynnu rhaff rhwng tenantiaid, staff y cyngor a chynghorwyr. Fe fydd sioe dawnsio a dewis o weithgareddau chwaraeon yn cael ei drefnu gan tîm datblygu Wrecsam Egniol. Bydd band lleol The Factory Hens yn darparu cerddoriaeth byw. Darperir lluniaeth.

Bydd staff o’r Adran Gwasanaethau Tai ar gael i helpu ac i gynghori tenantiaid, ynghyd â llawer o sefydliadau eraill fel Ymddiriedolaeth Groundwork, y GIG, Undeb Credyd Cambrian, Ymddiriedolaeth Cwn – a byddant yn darparu microsglodyn a gwiriad iechyd i’ch ci.

Mae’r digwyddiad am ddim i denantiaid Cyngor Wrecsam ac fe fydd tocynnau ar gael ar y dydd i’r ffair ac i beintio gwynebau ac i’r rhai sy’n dymuno gyrru fe fydd parcio am ddim yn Ysgol Clywedog, Ffordd Rhuthun.

Dowch i lawr i fod yn rhan o’r digwyddiad ardderchog hwn! Cewch hefyd gyfle i ennill teledu a taleb gwerth £50 i Tesco ymysg gwobrwyon eraill.

Lleoedd: Bellevue Park, Wrexham
Dyddiad: 22/08/2018
Amseroedd: 10am - 3pm

Addas ar gyfer All | Pawb

Cyswllt Carol Tinsley ar 01978 315419 neu ebost carol.tinsley@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free | Am Ddim

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11929