Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Taith Cwrw Casgen Wrecsam

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Taith Cwrw Casgen Wrecsam

Mae Taith Cwrw Caernarfon yn ôl ar 29 Medi.

Mae'r Wyl un diwrnod yn gyrru chi i rai o'r tafarnau gorau yn yr ardal! Does dim angen poeni am bwy sy'n gyrru, mae bysiau'n cyrraedd bob 30 munud ym mhob lleoliad, rhwng 11am a 11pm.

  Tafarndai sy'n cymryd rhan:
 • Participating pubs are:
 • Saith Seren Wrexham
 • Kings Head Bwlchgwyn
 • Trevor Arms Marford
 • Nags Head Lavister
 • Peal O Bells Holt
 • Nags Head Ridleywood
 • Wynnstay Arms Ruabon
 • Red Lion Marchwiel

Lleoedd: Wrexham
Dyddiad: 29/09/2018
Amseroedd: 12:00 PM - 23:00 pm

Addas ar gyfer 24 and over

Cyswllt Siwan Jones ar 01978510141 neu ebost sj@coyamarketing.co.uk

Swyddfa Bocs: 07582018979

Gwefan: http://realaletrail.co.uk/wrexham-real-ale-trail/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £15 in advance, £18 on the day

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11940