Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hyfforddiant Ymarferydd Strengthscope®

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Hyfforddiant Ymarferydd Strengthscope®

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/strengthscope-practitioner-training/

Lleoedd: Wrexham Glyndŵr University, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 26/09/2018
Amseroedd: 09:00 - 17:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Helping Reach Potential Ltd ar neu ebost hrp@helpingreachpotential.co.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/strengthscope-practitioner-training/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £795

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11988