Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Seiberddiogelwch cyfrifol

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Seiberddiogelwch cyfrifol

Gall busnesau bach seiber-glyfar ddiogelu eu hunain rhag colli oddeutu 6% o’u trosiant yn sgil seiber droseddau. Nid yn unig y mae camau ataliol yn lleihau’r risg o golli data a cholled ariannol, mae hefyd yn diogelu eich cwsmeriaid ac yn diogelu eich enw da. Darganfyddwch fwy yn ein gweithdy a ariennir yn llawn. Byddwch yn dysgu: • Sut i amlygu bygythiadau seiber posibl • Ffyrdd ymarferol i chi ddiogelu eich busnes • Sut i gyrchu’r Cynllun Hanfodion Seiber

Lleoedd: Moneypenny, Wrexham, LL13 7ZB
Dyddiad: 26/09/2018
Amseroedd: 09:00 - 13:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Superfast Business Wales ar neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-responsible-cyber-security-protecting-your-business-online/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11989