Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gogledd Cymru - Diweddariad cyfraith cyflogaeth (Wrecsam)

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Gogledd Cymru - Diweddariad cyfraith cyflogaeth (Wrecsam)

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-employment-law-update-wrexham-tickets-49136954955?aff=es2

Lleoedd: 1887 Restaurant, Glyndŵr University, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 19/09/2018
Amseroedd: 08:00 – 10:00

Addas ar gyfer

Cyswllt CIPD Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-employment-law-update-wrexham-tickets-49136954955?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11994