Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Taith Gerdded Chwilota a helfa llwyni, chwilio am a hel mwyar duon, eirin surion bach ac eirin

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Taith Gerdded Chwilota a helfa llwyni, chwilio am a hel mwyar duon, eirin surion bach ac eirin

Taith Gerdded Chwilota a helfa llwyni, chwilio am a hel mwyar duon, eirin surion bach ac eirin DEWISOL (RHAID CADW LLE £5) Cinio, Bwffe’r Cynhaeaf Gweithgareddau; creu meringues mwyar, jin eirin a eirian siwgr.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 20/09/2018
Amseroedd: 10.15 - 3.pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countrypark@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12005