Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Brymbo Rocks 2018

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Brymbo Rocks 2018

Sioe gerdd fwyaf Brymbo!

Bar trwyddedig llawn drwy’r dydd, Ffair, Diodydd/Bwydydd Poeth ac Oer, Tocynnau ar gael yng Nghanolfan Menter Brymbo ac ar ein gwefan!

Yn falch o’i gefnogi mae: Wrexham Larger, Read Construction and Brymbo Enterprise Centre.

Lleoedd: Brymbo Heritage Trust, Brymbo Steel Works LL11 5BT
Dyddiad: 21/09/2018
Amseroedd: Friday 7pm - 9.30pm; Saturday 1pm - 9.30pm

Addas ar gyfer All ages welcome

Cyswllt Leon Bowen ar 08007720981 neu ebost leon.bowen@brymboheritage.co.uk

Swyddfa Bocs: 08007720981

Gwefan: https://www.tickettailor.com/events/brymboheritageltd/162971/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5 - £25

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12014