Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 108 digwyddiadau.

Parc Acton – Sesiwn Glanhau Cymunedol

Helpwch i dacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio.

Lleoedd: Acton Park
Dyddiad: 18/09/2018
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11652

Darganfyddwch eich cryfderau super

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/discover-your-super-strengths-tickets-47556453633

Lleoedd: Springfield Hotel and Health Club, A55, Pentre Halkyn, CH8 8BA
Dyddiad: 18/09/2018
Amseroedd: 09:30 – 12:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Cat Williams ar 07799 641347 neu ebost catstaycalm@gmail.com

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/discover-your-super-strengths-tickets-47556453633 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11935

CYMHORTHFA SGILIAU A CHYLLIDO I GYFLOGWYR

Ydych chi eisiau cynllunio olyniaeth a datblygu eich gweithwyr? Oes gan eich gweithwyr fylchau yn eu sgiliau sydd angen mynd i’r afael â nhw i gael busnes newydd? Ydych chi eisiau canfod pa hyorddiant addas sydd ar gael? Oeddech chi’n gwybod bod arian ar gael gan Lywodraeth Cymru? Os ydych chi wedi ateb unrhyw un o’r cwestiynau uchod yn gadarnhaol ………. darllenwch ymlaen! Oeddech chi’n gwybod bod Coleg Cambria yn llawer mwy na “Dim ond Coleg”? Gan weithio mewn partneriaeth gyda CBSW, bydd Cambria ar gyfer Busnes (Adran Dysgu yn y Gwaith Coleg Cambria) yn cydweithio â chyflogwyr Wrecsam drwy gynnal Cymhorthfa Sgiliau a Chyllido i Gyflogwyr bob deufis ar 3ydd llawr Twr Rhydfudr, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam rhwng 09.30 a 16.00. Nid oes angen trefnu apwyntiad ar gyfer y sesiynau hyn. Fodd bynnag, os bydd angen rhagor o wybodaeth fanwl a chynnal adolygiad manwl o anghenion hyorddi’r sta presennol, trefnir cyfarfod dilynol gydag un o dîm Ymgysylltu â Chyflogwyr Cambria ar gyfer Busnes. Cewch gyfle i ennill cwrs byr Rheoli am ddim ym mhob sesiwn hefyd (gadewch gerdyn busnes!)

Lleoedd: 3rd floor, Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate
Dyddiad: 18/09/2018
Amseroedd: 09.30-16.00

Addas ar gyfer

Cyswllt Coleg Cambria ar neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11856

Grŵp Ymarfer Myfyrdod

Tri myfyrdodau, gan gynnwys sgan corff a meddylfryd anadlu, dan arweiniad athro meddylgar achrededig.

Lleoedd: All Saints Church Hall, 21 Poyser Street, Wrexham LL13 7RP
Dyddiad: 18/09/2018
Amseroedd: 7.30pm - 9pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Alan Butterworth ar 07816988124 neu ebost newmindfulness@gmail.com

Pris Tocyn: £6

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12022

Gogledd Cymru - Diweddariad cyfraith cyflogaeth (Wrecsam)

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-employment-law-update-wrexham-tickets-49136954955?aff=es2

Lleoedd: 1887 Restaurant, Glyndŵr University, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 19/09/2018
Amseroedd: 08:00 – 10:00

Addas ar gyfer

Cyswllt CIPD Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-employment-law-update-wrexham-tickets-49136954955?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11994

Techneg Gwerthiannau Busnes Newydd

Mae’n RHAID i bawb sy’n dechrau, neu’n rhedeg busnes llwyddiannus allu gwerthu i gwsmer. Tra bo’r byd digidol yn gweithio i rai mathau o gynnyrch neu wasanaethau, mae angen sgiliau gwerthu ar sawl busnes. Mae gan Tony Bridger, hwylusydd y cwrs, brofiad gwerthu helaeth ac roedd ei gwmni diwethaf yn gwerthu meddalwedd wedi’i becynnu i 18 cwmni mawr y gyfnewidfa stoc, dau lywodraeth - ac roedd hefyd yn ymgymryd â gwaith i Banc y Byd. Yn ogystal â hynny mae Tony wedi gwerthu ystod eang o feddalwedd, nwyddau manwerthu a chynnyrch gwelliannau i'r cartref. Bydd y rhaglen yn trafod technegau ar gyfer adnabod cwsmeriaid, ymgysylltu â nhw a chyfathrebu drwy LinkedIn/Facebook, sut mae prynwyr manwerthu a masnachol yn meddwl, defnyddio technegau holi ac ateb a chau, yn ogystal â gwerthiannau dilyn i fyny. Mae’r cwrs yn un hynod rhyngweithiol, a fydd yn darparu technegau y gallwch eu defnyddio yn syth ac wedi eu dylunio i ddod â’ch cynnyrch a’ch gwasanaeth “oddi ar y dudalen”. Mae hwyl i gael hefyd – rydym yn ddoniol. Cost y rhaglen yw £75.00 am y diwrnod. Ein manylion cyswllt am ragor o wybodaeth yw mailto:admin@data-trainingworx.co.uk Ewch i’n gwefan https://data-trainingworx.co.uk am fanylion, telerau/amodau a’r broses archebu lle. Bydd lleoliad ac amser yn cael eu cadarnhau.

Lleoedd: To be confirmed
Dyddiad: 19/09/2018
Amseroedd:

Addas ar gyfer

Cyswllt Data-Trainingworx ar neu ebost admin@data-trainingworx.co.uk

Gwefan: https://data-trainingworx.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £75

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11735

Cyflwyniad i Weithdy Dendro

Gweithdy newydd sydd yn cyflwyno a rhoi gwybodaeth i fusnesau sydd yn newydd i dendro. Amcan y gweithdy yw; •Hwyluso Tendro i'r sector cyhoeddus, •Annog cyflenwyr dod o hyd i ag ymateb i gyfleoedd, •Annog defnydd o ‘GwerthwchiGymru’, gan hyrwyddo eu busnesau i brynwyr Sector Cyhoeddus a phrynwyr haen 1, •Nodi'r gofynion tendro a'r gweithdrefnau y gallai fod angen iddynt eu rhoi ar waith er mwyn gallu ymateb i dendr yn effeithiol, •Deall beth mae prynwyr yn edrych amdano, •Sylweddoli ar ffynonellau cymorth sydd ar gael, Dylid cynghori'r rhai sy'n bresennol ar y gweithdy ddod â gliniadur / tabled efo nhw.

Lleoedd: Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 19/09/2018
Amseroedd: 09:30 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/introduction-to-tendering-workshop/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11984

Cymorth Cyntaf Argyfwng yn y Gwaith

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-tickets-45548151748?aff=es2

Lleoedd: Groundwork North Wales, 3-4 Plas Power Road, Tanyfron, Wrexham, LL11 5SZ
Dyddiad: 19/09/2018
Amseroedd: 09:30 – 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-tickets-45548151748?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £50.51

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11995

Cymorthfeydd Cymorth Busnes

Bydd y cymorthfeydd busnes pwrpasol hyn yn cynnig cyngor AM DDIM ar bynciau arbenigol sy’n berthnasol i’r diwydiant adeiladu! Peidiwch â cholli’ch cyfle, gan y bydd apwyntiadau’n cael eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin. Mae ein meysydd arbenigedd yn ymwneud â: Chontractau NEC, Tendro/Costio, Adeiladu Digidol, Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM), Achrediadau, a mwy! Mae cofrestru’n hanfodol ar gyfer y digwyddiad hwn. Dewiswch un pwnc rydych chi eisiau cyngor arno, ond gwnawn ein gorau i gynnig nifer os bydd angen! Hyd pob sesiwn fydd tua 30 munud. Contractau NEC: Mae NEC yn deulu o gontractau sy’n cael eu defnyddio’n gyffredin ar gyfer prosiectau ledled Cymru a’r DU. Maent yn addas ar gyfer caffael amrywiaeth eang o waith, gwasanaethau a chyflenwadau, o brosiectau fframwaith mawr i fân waith a phrynu cyflenwadau a nwyddau. Siaradwch â Rheolwr Rhaglen NEC profiadol am yr holl elfennau sy’n gysylltiedig â chyflawni prosiect a reolir drwy NEC. Tendro a Chostio: Wrth werthuso cyfleoedd yn gyson a gwneud penderfyniadau gwybodus ynghylch gwneud cais/peidio â gwneud cais, byddwch yn ymateb i lai o gyfleoedd. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gwario llai o arian. Wrth wario llai, bydd gennych fwy o adnoddau ar gael ar gyfer y cyfleoedd cywir. Pan fydd hyn yn digwydd, byddwch yn ennill mwy a dyna’r nod. Dewch am sgwrs anffurfiol am brosesau tendro a chostio sy’n gysylltiedig ag ennill gwaith. Adeiladu Digidol: Heddiw, mae defnyddio cynhyrchion digidol yn angenrheidiol! Gwnewch yn siwr eich bod yn cadw i fyny â’r gystadleuaeth trwy ddefnyddio cynhyrchion adeiladu digidol ar gyfer datrysiadau ar y safle ac yn y swyddfa. Siaradwch ag Ymgynghorydd DAC ynghylch pa opsiwn fydd yn gweithio ar gyfer eich busnes chi! •Cynyddu capasiti’r busnes ac ymdrin â rhagor o gwsmeriaid heb aberthu ansawdd •Integreiddio darpariaeth gwasanaethau a gwella effeithlonrwydd/perfformiad asedau, gweithwyr, is-gontractwyr a chyflenwyr •Cael golwg gliriach ar berfformiad y busnes fesul gweithgarwch busnes/cwsmer/tasg •Cael rhagolygon cywir ar gyfer y defnydd o asedau, gweithwyr, is-gontractwyr a chyflenwyr a pherfformiad llif arian yn y dyfodol. Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM): Dyma gyfle i siarad ag arbenigwr ar BIM o Brifysgol Caerdydd ynghylch nid yn unig yr hyn y mae eich busnes angen a heb angen ei wybod am BIM, ond hefyd sut y gallai BIM effeithio ar eich busnes. Cydnabyddir Prifysgol Caerdydd fel un o’r awdurdodau blaenllaw ar BIM ac mae gan y brifysgol gysylltiadau cryf â Tsieina ac UDA ar lefel academaidd ac ymarferol. Achrediadau, Systemau Busnes o Ansawdd: Erbyn hyn, mae’r rhan fwyaf o waith sector cyhoeddus ac awdurdod lleol yn ei gwneud yn ofynnol i chi fod ag achrediadau er mwyn bod yn gymwys a gweithio gyda nhw! Disgwylir y bydd gan gwmnïau achrediad Iechyd a Diogelwch yn ei le o leiaf. Bellach, heb achrediadau, mae sicrhau contractau yn fwy anodd! Dysgwch am y cymorth y gall DAC ei gynnig gyda’r achrediadau canlynol: •Iechyd a Diogelwch y Cynlluniau Diogelwch ym Maes Caffael (SSIP) megis y Cynllun Asesu Iechyd a Diogelwch Contractwyr (CHAS) •ISO – e.e. 9001:2015 Ansawdd, 14001:2015 Amgylchedd neu 45001:2018 Iechyd a Diogelwch, 2015 ISO triphlyg •Penodol i sector – e.e. F4N Niwclear neu RISQS Rheilffyrdd •A llawer mwy!

Lleoedd: Catrin Finch Centre, Wrexham, LL11 2HS
Dyddiad: 20/09/2018
Amseroedd: 08:00 - 12:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Construction Futures Wales ar neu ebost bethan.wright@be-group.co.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/business-support-surgeries/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11986

Taith Gerdded Chwilota a helfa llwyni, chwilio am a hel mwyar duon, eirin surion bach ac eirin

Taith Gerdded Chwilota a helfa llwyni, chwilio am a hel mwyar duon, eirin surion bach ac eirin DEWISOL (RHAID CADW LLE £5) Cinio, Bwffe’r Cynhaeaf Gweithgareddau; creu meringues mwyar, jin eirin a eirian siwgr.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 20/09/2018
Amseroedd: 10.15 - 3.pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countrypark@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12005

Plant Bach / Mini Movers

Yn addas ar gyfer plant hyd at 4 oed. Dawns gyda'ch un bach mewn sesiwn chwarae creadigol hwyliog.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 20/09/2018
Amseroedd: 9.30am-10.15am & 10.30am-11.15am

Addas ar gyfer up to 4yrs

Cyswllt Tŷ Pawb ar 01978 292093 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12003

Brymbo Rocks 2018

Sioe gerdd fwyaf Brymbo!

Bar trwyddedig llawn drwy’r dydd, Ffair, Diodydd/Bwydydd Poeth ac Oer, Tocynnau ar gael yng Nghanolfan Menter Brymbo ac ar ein gwefan!

Yn falch o’i gefnogi mae: Wrexham Larger, Read Construction and Brymbo Enterprise Centre.

Lleoedd: Brymbo Heritage Trust, Brymbo Steel Works LL11 5BT
Dyddiad: 21/09/2018
Amseroedd: Friday 7pm - 9.30pm; Saturday 1pm - 9.30pm

Addas ar gyfer All ages welcome

Cyswllt Leon Bowen ar 08007720981 neu ebost leon.bowen@brymboheritage.co.uk

Swyddfa Bocs: 08007720981

Gwefan: https://www.tickettailor.com/events/brymboheritageltd/162971/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5 - £25

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12014

Pwer Cynhyrchu Arwain - Trowch Pam i Wow ...

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-power-of-lead-generation-turn-why-into-wow-tickets-49207807878?aff=es2

Lleoedd: Wrexham Library | Llyfrgell Wrecsam, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 21/09/2018
Amseroedd: 09:30 – 12:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Owain Williams ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-power-of-lead-generation-turn-why-into-wow-tickets-49207807878?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11997

Rhwydwaith Amgylchedd Busnes Wrecsam

Ymunwch â Thîm Busnes a Buddsoddi Cyngor Wrecsam ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru i gael cyfle i glywed gan rai o’r siaradwyr diddorol, a rhwydweithio gydag ystod o fusnesau lleol ac ymweld â stondinau arddangos i ddysgu sut y gall sefydliadau lleol weithio gyda chi. OS OES GENNYCH CHI DDIDDORDEB ARDDANGOS CYSYLLTWCH – MAE LLEFYDD YN GYFYNGEDIG! Darperir lluniaeth a chinio. Gadewch i ni wybod os oes gennych chi unrhyw anghenion deietegol, ac atebwch trwy anfon e-bost i business@wrexham.gov.uk erbyn dydd Gwener 14 Medi 2018. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ffoniwch: 01978 667000 #RhABWrecsam Rhaglen y Digwyddiad 08.45 Cofrestru, coffi a rhwydweithio 09:15 Croeso a Chyflwyniadau 09:20 Cyfoeth Naturiol Cymru 10:15 Sustrans Cymru 11:15 Lluniaeth a Rhwydweithio 11:45 Hanes Stad Ddiwydiannol Wrecsam 12:30 Ymddiriedolaeth Adar y Gwylptir 13:15 Cinio a Rhwydweithio

Lleoedd: Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9XT
Dyddiad: 21/09/2018
Amseroedd: 08.45am – 2.00pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Wrexham Council’s Business & Investment Team ar 01978 667000 neu ebost business@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11917

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn: •deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun •gallu asesu eich sgiliau personol •gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes •deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes •gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith •gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: 24/09/2018
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge--2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11987

Hyfforddiant Ymarferydd Strengthscope®

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/strengthscope-practitioner-training/

Lleoedd: Wrexham Glyndŵr University, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 26/09/2018
Amseroedd: 09:00 - 17:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Helping Reach Potential Ltd ar neu ebost hrp@helpingreachpotential.co.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/strengthscope-practitioner-training/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £795

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11988

Cyflymu Cymru i Fusnesau - Seiberddiogelwch cyfrifol

Gall busnesau bach seiber-glyfar ddiogelu eu hunain rhag colli oddeutu 6% o’u trosiant yn sgil seiber droseddau. Nid yn unig y mae camau ataliol yn lleihau’r risg o golli data a cholled ariannol, mae hefyd yn diogelu eich cwsmeriaid ac yn diogelu eich enw da. Darganfyddwch fwy yn ein gweithdy a ariennir yn llawn. Byddwch yn dysgu: • Sut i amlygu bygythiadau seiber posibl • Ffyrdd ymarferol i chi ddiogelu eich busnes • Sut i gyrchu’r Cynllun Hanfodion Seiber

Lleoedd: Moneypenny, Wrexham, LL13 7ZB
Dyddiad: 26/09/2018
Amseroedd: 09:00 - 13:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Superfast Business Wales ar neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-responsible-cyber-security-protecting-your-business-online/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11989

Sam Lyon : Codi arian

Mae Hwb Menter Wrecsam yn brosiect Busnes Cymru sy’n cael ei gyflawni gan y tîm yn Town Square. Mae’r hwb yn cynnull lle i fusnesau a’r gymuned i ddod at ei gilydd mewn awyrgylch creadigol a cydweithredol i ddatblygu a thyfu syniadau, er mwyn creu cymuned o entrepreneuriaid i hybu’r economi lleol. Gyda chymorth arbenigwyr, mae’r hwb yn anelu i fod yn gatalydd er mwyn ymdrin â materion byd-eang ar lefel lleol. Mae Sam, sef Mentrwr Ifanc y Flwyddyn 2018 sy’n gerddor ar ei liwt ei hun, yn ymuno â ni i siarad am y ffordd y mae hi wedi defnyddio cyllido torfol yn llwyddiannus i ariannu ei phrosiectau fel cerddor teithiol heb gontract.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 26/09/2018
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/sam-lyon-fundraising/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11990

Plant Bach / Mini Movers

Yn addas ar gyfer plant hyd at 4 oed. Dawns gyda'ch un bach mewn sesiwn chwarae creadigol hwyliog.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 27/09/2018
Amseroedd: 9.30am-10.15am & 10.30am-11.15am

Addas ar gyfer up to 4yrs

Cyswllt Tŷ Pawb ar 01978 292093 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12004

Darganfyddwch Eich Gwir Botensial

Ydych chi’n codi yn y bore yn sionc neu ydi meddwl am godi a mynd i’r gwaith yn codi ofn arnoch chi? Neu efallai eich bod eisiau symud ymlaen â’ch gyrfa ond yn teimlo eich bod yn cael eich anghofio? Ai rheswm posibl ydi nad ydych yn gweithio i'ch llawn botensial? Os nad ydych chi’n gweithio i’ch cryfderau gallwch deimlo’n ddigalon, teimlo nad ydych yn cael eich gwerthfawrogi a chael anhawster i gymell eich hun a bod yn gyffrous ynghylch gwaith. Trwy wybod a deall eich gwir gryfderau gallwch newid y teimlad yma. Trwy ddefnyddio Strengthscope, y system proffilio cryfderau mwyaf cynhwysfawr ac arloesol i rymuso anterth perfformiad, byddwch yn darganfod eich gwir gryfderau a thalentau cudd. Cyn y gweithdy, bydd gofyn i chi lenwi eich proffil Strengthscope a fydd yn rhoi golwg gynhwysfawr o'ch saith prif gryfder yn ogystal â'ch cryfderau sy'n mudferwi, gall y cryfderau hyn godi i'r wyneb gydag ychydig o anogaeth a chefnogaeth. Yn ystod y gweithdy byddwch yn dysgu sut gall eich saith cryfder eich grymuso i fod yr unigolyn roeddech eisiau bod yn y gwaith. Byddwch yn dysgu sut i weithio gyda’ch cryfderau a sut i aros ar y brig. Byddwch hefyd yn dysgu beth sy'n digwydd pan fydd eich cryfderau yn mynd yn rhy bell a sut y gall droi cryfderau mewn i wendidau. Byddwch yn dechrau deall sut all gweithio gyda phobl eraill sydd â chryfderau gwahanol i chi arwain at dîm anorchfygol. Yn ystod y gweithdy byddwch yn edrych ar eich cryfderau yn fwy manwl, gan ddysgu sut i’w defnyddio orau yn ogystal â chreu cynllun ymarferol i’ch helpu i symud ymlaen. Strengthscope yw'r system proffilio cryfderau mwyaf cynhwysfawr ac arloesol i rymuso anterth perfformiad yn y gwaith. Dyma’r unig asesiad cryfderau sydd wedi cyflawni Statws Prawf Cofrestredig gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain.

Lleoedd: Springfield Hotel and Health Club, A55, CH8 8BA
Dyddiad: 27/09/2018
Amseroedd: 09:30 – 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Cat Williams ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/discover-your-true-potential-tickets-46105457665 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £175 – £195

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11831

Strydoedd yn Canu Wrecsam

Mwy na 25 cor yn canu ar strydoedd Wrecsam, trwy'r dydd.

Lleoedd: All over Wrexham Town Centre
Dyddiad: 29/09/2018
Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Ian Lucas MP ar 01978 355743 neu ebost lucasi@parliament.uk

Pris Tocyn: Free Open Access

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11846

Taith Cwrw Casgen Wrecsam

Mae Taith Cwrw Caernarfon yn ôl ar 29 Medi.

Mae'r Wyl un diwrnod yn gyrru chi i rai o'r tafarnau gorau yn yr ardal! Does dim angen poeni am bwy sy'n gyrru, mae bysiau'n cyrraedd bob 30 munud ym mhob lleoliad, rhwng 11am a 11pm.

  Tafarndai sy'n cymryd rhan:
 • Participating pubs are:
 • Saith Seren Wrexham
 • Kings Head Bwlchgwyn
 • Trevor Arms Marford
 • Nags Head Lavister
 • Peal O Bells Holt
 • Nags Head Ridleywood
 • Wynnstay Arms Ruabon
 • Red Lion Marchwiel

Lleoedd: Wrexham
Dyddiad: 29/09/2018
Amseroedd: 12:00 PM - 23:00 pm

Addas ar gyfer 24 and over

Cyswllt Siwan Jones ar 01978510141 neu ebost sj@coyamarketing.co.uk

Swyddfa Bocs: 07582018979

Gwefan: http://realaletrail.co.uk/wrexham-real-ale-trail/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £15 in advance, £18 on the day

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11940

Billy the kids Baby bazaar

Billy kids Ffair babi yn llawn eitemau cyn Annwyl enw brand o ansawdd a nwyddau ' boutique ' unigryw. Arbed ar babi gynllunydd a phlant dillad, teganau, llyfrau, beiciau, feithrinfa offer, mamolaeth, anrhegion cawod babi a llawer, llawer mwy!

Mae mynediad £1 plant am ddim! 10 am-12 pm. Chwarae meddal am ddim cwrdd â chyfarch gan barcio Builder.free BOB THE, coffi a lleoliad cyfeillgar pram dan do, felly ddwyn y teulu am ddiwrnod gwych.

Lleoedd: Llangollen Pavilion
Dyddiad: 29/09/2018
Amseroedd: 10:00am - 1:00pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Jenny putt ar 07711851466 neu ebost Billythekidsbabybazaar@gmail.com

Swyddfa Bocs: 07711851466

Pris Tocyn: ADULTS £1 KIDS FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12026

Sêl Top Fwrdd Tŷ Pawb

Ydych chi’n dymuno cael gafael ar fargen neu werthu eich eitemau diangen eich hun? Dewch draw i Sêl top fwrdd Tŷ Pawb! Os nad ydych chi erioed wedi bod i Sêl top fwrdd o’r blaen, meddyliwch amdano fel gwerthu cist car dan do! Gall unrhyw un sy’n dymuno gwerthu eitemau ar y diwrnod gysylltu â chi i archebu bwrdd (mawr neu fach) lle gallwch chi werthu’ch eitemau. I siopwyr, mae hyn yn golygu y gallai fod pob math o eitemau ar werth, felly beth am ddod a chael golwg? Beth sydd angen i chi wybod Cynhelir y Sêl top fwrdd ar ddydd Sul Medi 30. Dylai’r gwerthwr gyrraedd 9.00am i sefydlu. Bydd y gwerthiant ei hun yn dechrau 10.00am. Os hoffech chi ddod a gwerthu eitemau, gallwch archebu bwrdd mawr am £10, neu fwrdd bach am £5. Mae gennym hefyd ychydig iawn o gylchau marchnad sydd ar gael am £ 20 I archebu bwrdd neu i gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, e-bostiwch typawb@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 01978 292093.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 30/09/2018
Amseroedd: 9am-2pm

Addas ar gyfer 0-100

Cyswllt Tŷ Pawb ar 01978 292144 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292144

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12024

Tŷ Mawr – Grwp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978711941 neu e-bostiwch junemclaughlin@btinternet.com am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 03/10/2018
Amseroedd: 1.00pm - 4.00pm. gf

Addas ar gyfer Beginners welcome.

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Contact June Mclaughlin

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11653

Dysgu Dros Cinio: Hanes ac Archeoleg Castell Holt

Bydd Steve Grenter, Rheolwr Gwasanaethau Treftadaeth yn Amgueddfa Wrecsam yn siarad am hanes ac archeoleg Castell Holt. Dewch i ddarganfod mwy am y castell lleol hwn a adeiladwyd rhwng 1283 a 1311 gan John de Warenne a’i wyr, y ddau yn iarll Surrey yn olynol, yn dilyn gorchfygu Llywelyn ap Gruffudd, Tywysog Cymru.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 03/10/2018
Amseroedd: 1-2pm

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12000

Darganfyddwch Eich Gwir Potensial

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/discover-your-true-potential-tickets-46105457665

Lleoedd: Springfield Hotel and Health Club, A55, Pentre Halkyn, CH8 8BA
Dyddiad: 04/10/2018
Amseroedd: 09:30 – 15:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Cat Williams ar 07799 641347 neu ebost catstaycalm@gmail.com

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/discover-your-true-potential-tickets-46105457665 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £175 – £195

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11936

Cyngerdd mawreddog i elusen er mwyn cynorthwyo Hosbis Tŷ'r Eos

Cyngerdd sy'n cael ei roi gan gôr Tŷ'r Eos a'r band lles llai.

Lleoedd: Llay Miners Welfare, Llay, Wrexham LL12 0TH
Dyddiad: 05/10/2018
Amseroedd: 7:30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt John Lindup ar 01691679424 neu ebost jlindup@btinternet.com

Swyddfa Bocs: 01691679424

Pris Tocyn: £6.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12025

Plannu Eich Pen Crib Eich Hun

Wythnos Llyfrgelloedd. Fy Amser. Fy Lle. Fy Llyfrgell. Plannu eich pen crib eich hun.

Lleoedd: Brynteg Library, Quarry Road, Brynteg, LL11 6AB
Dyddiad: 08/10/2018
Amseroedd: 4-5pm

Addas ar gyfer 3-10

Cyswllt Lynda Davies ar 01978 759523 neu ebost Lynda.Davies@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12028

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Atrium Suite (3rd Floor) of Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 09/10/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11458

Clare Mackintosh

Wythnos Llyfrgelloedd Dewch i gwrdd ag awdur mwyaf poblogaidd Sunday Times, Clare Mackintosh, a fydd yn sôn am ei nofel ddiweddaraf; Let Me Lie. Bydd cyfle i brynu ei llyfrau a'i gael arwyddo ar ôl y sgwrs. Tocynnau ar gael o https://bit.ly/2PtkrV5

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 11/10/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Gwefan: https://bit.ly/2OXtGLX (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11979

Llwybr Llusernau yng Nghoedwig Plas Power

Archwilio’r coed yn y nos, gyda llwybr llusernau, storïwr a diodydd o amgylch y tân Gweler wefan WT am amseroedd Mae archebu’n hanfodol: £1 i blant, £2 i oedolion Rhaid i blant dan 16 oed fod yng nghwmni rhiant/gwarcheidwad. www.woodlandtrust.org.uk/news/events/

Lleoedd: Nant Mill
Dyddiad: 13/10/2018
Amseroedd: Booking essential:5.30pm – 8.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2 per child, £1 per adult.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11654

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefft – sesiwn flasu. Crefftau ffelt, plethdorchau hydrefol

Darperir yr holl ddeunyddiau. I archebu lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 13/10/2018
Amseroedd: 11am- 4pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £25 per person

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11655

Sesiwn Rhoi Gwaed

Oes gennych chi diddordeb mewn rhoi gwaed?

 • 1 o bob 3 o bobl yn gofyn gwaed
 • Dim ond 1 o bob 30 o bobl roi gwaed
 • 1 rhodd arbed 3 o bobl
 • Bob 6 munud, un uned o waed yn cael ei rhoi i ysbytai yng Nghymru

Mae angen i ni gasglu dros 450 o roddion gwaed bob diwrnod.

Allwn ni ddim cyflenwi gwaed i’n hysbytai yng Nghymru hebddoch chi!

I wneud apwyntiad ewch i: bit.ly/GlyndŵrUni

Lleoedd: Catrin Finch Centre, Glyndŵr University, Wrexham / Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam
Dyddiad: 15/10/2018
Amseroedd: 10am - 11.50am & 1.30pm - 3.35pm

Addas ar gyfer 17+

Cyswllt Tracey D'Allestro ar 03000859394 neu ebost tracey.d'allestro@wales.nhs.uk

Swyddfa Bocs: 0800 25 22 66 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.welshblood.org.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12001

Parc Acton – Sesiwn Glanhau Cymunedol

Helpwch i dacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio.

Lleoedd: Acton Park
Dyddiad: 16/10/2018
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11656

Dal Llwybr Coed Lliwiau’r Hydref ar ffilm

Dal Llwybr Coed Lliwiau’r Hydref ar ffilm (Dewch a chamera / ffôn os ydych am gymryd lluniau ond mae croeso i bawb os oes ganddynt gamera ai peidio) DEWISOL (RHAID CADW LLE £5) Cinio, Bwffe Cegin Lliwiau’r Hydref Gweithgareddau; cyngor a syniadau ffotograffiaeth ar sut i dynnu’r lluniau natur gorau

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 18/10/2018
Amseroedd: 10.15 - 3.pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countrypark@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12006

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Ffair Yrfaoedd 2018

Os Ydych yn dechrau meddwl am eich dyfodol, neu wrthi'n chwilio am waith, mae'n werth i chi ddod draw i Ffair Yrfaoedd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Bydd cwmniau lleol a chenedaethol blaenllaw, gan gynnwys Art and Business Cymru, Bank of America, Nidec, North Wales Police a Wockhardt, ymhilth y busnesau a fydd yn bresennol.

Cyfarfod a thros 40 o recriwtwyr lleol a chenedlaethol blaenllaw.

Mynediad unigryw i'r cyfleoedd profaid gwaith, interniaethau a chynlluniau graddedigion diweddaraf.

Cyfle i farchnata eich hun i gyflogwyr arfaethedig o ystod eang o ddiwydiannau.

Cymorth am ddim gyda'ch CV

Lleoedd: Sports Centre, Wrexham Glyndŵr University, Plas Coch, Mold Road, Wrexham LL11 2AW
Dyddiad: 18/10/2018
Amseroedd: 10am - 2pm

Addas ar gyfer -

Cyswllt Angela Corbett ar 01978 293240 neu ebost ang.corbett@glyndwr.ac.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/wrexham-glyndwr-university-careers-fair-2018-tickets-48237348207?aff=ehomecard (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11902

Parc Stryt Las – Glanhau’r Gymuned

Helpwch i dacluso'r parc. Cyfarfod ym mynedfa’r parc - Cwm Glas (LL14 2AD).

Lleoedd: Stryt Las Park
Dyddiad: 24/10/2018
Amseroedd: 1pm – 3pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11657

Ras hwyl zombie 5k Llandegla

Os ydych yn mwynhau rhedeg a rasio trwy'r goedwig, dewch i ymuno ar ras hwyl 5k zombie yn Llandegla. Dewch gyda'ch ffrindiau i gael profiad bythgofiadwy,llawn cyffro, ac i weld os gallwch ddianc o'r zombies. Mi fydd bagiau llawn anrhegion ar gael ar y diwrnod. Fedrwch chi oroesi'r zombie datguddiad?

Lleoedd: Coed Llandegla Forest, Ruthin Rd, Llandegla, Wrexham LL11 3AA
Dyddiad: 28/10/2018
Amseroedd: 16:30

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt John Edwards ar 07595420709 neu ebost macrocycle4fitness@gmail.com

Gwefan: https://m.facebook.com/events/295454054351274 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £9 - £15

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11939

Digwyddiad Dinosoriaid

Digwyddiad Dinosoriaid. Yn cynnwys crefftau, gemau, helfa drysor, gwisg ffansi a llawer o weithgareddau hwyliog i wneud efo dinosoriaid

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: 29/10/2018
Amseroedd: 2.00 p.m.

Addas ar gyfer age 4-11 years

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01691772344 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £1.00 per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11942

Pum Ffordd i Les

Helpwch eich iechyd meddwl gyda’r Pum Ffordd i Les Rydym i gyd yn arwain bywydau prysur a gall ein hiechyd meddwl ddioddef. Un ffordd i sicrhau ein bod yn gofalu am ein hiechyd meddwl ein hunain yw dysgu am y Pum Ffordd i Lles. Bydd y sesiwn hon yn eich cyflwyno i'r Pum Ffordd a sut y gellir eu hymgorffori yn eich bywyd eich hun bob dydd. Byddwn yn edrych yn fyr ar arwyddion a symptomau'r problemau iechyd meddwl mwyaf cyffredin a chwblhau ymarfer meddwl.

Lleoedd: Brynteg Library, Quarry Rd, Brynteg, LL11 6AB
Dyddiad: 30/10/2018
Amseroedd: 2-3pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Lynda Davies ar 01978 759523 neu ebost Lynda.Davies@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12027

Sgwrs - Cyfwyno'r Mabinogi

Cyfwyno'r Mabinogi - sgwrs i oedolion gan Fiona Collins £7 am un ticed RHAID ARCHEBU O FLAEN LLAW I archebu dewch i Amgueddfa Wrecsam neu ffoniwch: 01978 297460

Lleoedd: Wrexham Museum, Regent Street, Wrexham, LL11 1RB
Dyddiad: 31/10/2018
Amseroedd: 6.30pm - 8pm

Addas ar gyfer Adults

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £7.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12011

Storiau Anifeiliaid Y Mabinogi

Trochwch eich hun ym mydoedd chwedlonol a hudol y Mabinogi yr hanner tymor Hydref gyda storïwr proffesiynol lleol Fiona Collins am blant 5 oed ac o dan 5 oed. Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn £2.50 plant £2 oedlion O dan 1 oed am ddim Nifer cyfyngedig ar gael RHAID ARCHEBU O FLAEN LLAW! I archebu dewch i’r amgueddfa neu ffoniwch ni ar: 01978297460

Lleoedd: Wrexham Museum, Regent Street, Wrexham
Dyddiad: 31/10/2018
Amseroedd: 11am - 11.40am

Addas ar gyfer Ages 5 and under

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £2.50 per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12009

Storiau Y Mabinogi

Trochwch eich hun ym mydoedd chwedlonol a hudol y Mabinogi yr hanner tymor Hydref gyda storïwr proffesiynol lleol Fiona Collins am blant 6 oed+ Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn £2.50 plant £2 oedlion O dan 1 oed am ddim Nifer cyfyngedig ar gael RHAID ARCHEBU O FLAEN LLAW! I archebu dewch i’r amgueddfa neu ffoniwch ni ar: 01978297460

Lleoedd: Wrexham Museum, Regent Street, Wrexham, LL11 1RB
Dyddiad: 31/10/2018
Amseroedd: 3.30pm - 4.30pm

Addas ar gyfer Ages 6+

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50 per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12010

Dyfroedd Alun – Llwyau Dychrynllyd

Gwneud pyped llwy ar gyfer Nos Galan Gaeaf

Lleoedd: Alyn Waters
Dyddiad: 31/10/2018
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11658

Tŷ Mawr – Gwneud Symudydd Dail

Defnyddio dail yr hydref i wneud symudydd hardd

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 01/11/2018
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11659

Tŷ Mawr – Grwp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978711941 neu e-bostiwch junemclaughlin@btinternet.com am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 07/11/2018
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm

Addas ar gyfer Beginners welcome.

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Contact June Mclaughlin

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11660

Rheoli absenoldeb a thâl mamolaeth, mabwysiadu, tadolaeth a rhiant a rennir

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.com/e/managing-maternity-adoption-paternity-and-shared-parental-leave-and-pay-for-employers-and-managers-tickets-48671606084?aff=es2

Lleoedd: Aqua Lounge, Plas Madoc Leisure Centre, Llangollen Road, Acrefair, LL14 3HL
Dyddiad: 12/11/2018
Amseroedd: 2:30pm – 4:30pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Inga Davies ar neu ebost ing@ingadavies.co.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/managing-maternity-adoption-paternity-and-shared-parental-leave-and-pay-for-employers-and-managers-tickets-48671606084?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11923

Employer Skills and Funding Surgery

Ydych chi eisiau cynllunio olyniaeth a datblygu eich gweithwyr? Oes gan eich gweithwyr fylchau yn eu sgiliau sydd angen mynd i’r afael â nhw i gael busnes newydd? Ydych chi eisiau canfod pa hyorddiant addas sydd ar gael? Oeddech chi’n gwybod bod arian ar gael gan Lywodraeth Cymru? Os ydych chi wedi ateb unrhyw un o’r cwestiynau uchod yn gadarnhaol ………. darllenwch ymlaen! Oeddech chi’n gwybod bod Coleg Cambria yn llawer mwy na “Dim ond Coleg”? Gan weithio mewn partneriaeth gyda CBSW, bydd Cambria ar gyfer Busnes (Adran Dysgu yn y Gwaith Coleg Cambria) yn cydweithio â chyflogwyr Wrecsam drwy gynnal Cymhorthfa Sgiliau a Chyllido i Gyflogwyr bob deufis ar 3ydd llawr Twr Rhydfudr, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam rhwng 09.30 a 16.00. Nid oes angen trefnu apwyntiad ar gyfer y sesiynau hyn. Fodd bynnag, os bydd angen rhagor o wybodaeth fanwl a chynnal adolygiad manwl o anghenion hyorddi’r sta presennol, trefnir cyfarfod dilynol gydag un o dîm Ymgysylltu â Chyflogwyr Cambria ar gyfer Busnes. Cewch gyfle i ennill cwrs byr Rheoli am ddim ym mhob sesiwn hefyd (gadewch gerdyn busnes!)

Lleoedd: 3rd floor, Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate
Dyddiad: 13/11/2018
Amseroedd: 09.30-16.00

Addas ar gyfer

Cyswllt Coleg Cambria ar neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11857

Parc Acton – Sesiwn Glanhau Cymunedol

Helpwch i dacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio.

Lleoedd: Acton Park
Dyddiad: 13/11/2018
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11661

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Atrium Suite (3rd Floor) of Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9X
Dyddiad: 13/11/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11459

Techneg Gwerthiannau Busnes Newydd

Mae’n RHAID i bawb sy’n dechrau, neu’n rhedeg busnes llwyddiannus allu gwerthu i gwsmer. Tra bo’r byd digidol yn gweithio i rai mathau o gynnyrch neu wasanaethau, mae angen sgiliau gwerthu ar sawl busnes. Mae gan Tony Bridger, hwylusydd y cwrs, brofiad gwerthu helaeth ac roedd ei gwmni diwethaf yn gwerthu meddalwedd wedi’i becynnu i 18 cwmni mawr y gyfnewidfa stoc, dau lywodraeth - ac roedd hefyd yn ymgymryd â gwaith i Banc y Byd. Yn ogystal â hynny mae Tony wedi gwerthu ystod eang o feddalwedd, nwyddau manwerthu a chynnyrch gwelliannau i'r cartref. Bydd y rhaglen yn trafod technegau ar gyfer adnabod cwsmeriaid, ymgysylltu â nhw a chyfathrebu drwy LinkedIn/Facebook, sut mae prynwyr manwerthu a masnachol yn meddwl, defnyddio technegau holi ac ateb a chau, yn ogystal â gwerthiannau dilyn i fyny. Mae’r cwrs yn un hynod rhyngweithiol, a fydd yn darparu technegau y gallwch eu defnyddio yn syth ac wedi eu dylunio i ddod â’ch cynnyrch a’ch gwasanaeth “oddi ar y dudalen”. Mae hwyl i gael hefyd – rydym yn ddoniol. Cost y rhaglen yw £75.00 am y diwrnod. Ein manylion cyswllt am ragor o wybodaeth yw mailto:admin@data-trainingworx.co.uk Ewch i’n gwefan https://data-trainingworx.co.uk am fanylion, telerau/amodau a’r broses archebu lle. Bydd lleoliad ac amser yn cael eu cadarnhau.

Lleoedd: To be confirmed
Dyddiad: 14/11/2018
Amseroedd:

Addas ar gyfer

Cyswllt Data-Trainingworx ar neu ebost admin@data-trainingworx.co.uk

Gwefan: https://data-trainingworx.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £75

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11736

Taith Gerdded Ymwybyddiaeth Ofalgar

Taith Gerdded Ymwybyddiaeth Ofalgar – cerdded gofalgar ac ymwybyddiaeth ofalgar mewn natur DEWISOL (RHAID CADW LLE £5) Cinio; Bwffe Cnoi Cil Gweithgareddau: Ymarferion Mandala ac ymwybyddiaeth ofalgar naturiol

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 15/11/2018
Amseroedd: 10.15 - 3pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countrypark@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12007

Cynhadledd Menter Gymdeithasol 2018

Mae menter gymdeithasol yn ymwneud â chreu newid cymdeithasol cadarnhaol, boed yn gwella cyfleoedd bywyd pobl, yn cefnogi cymunedau neu'n helpu'r amgylchedd. Mae mentrau cymdeithasol yn debyg iawn i fusnes arferol - mae'n rhaid iddynt wneud elw ond yr hyn y maent yn ei wneud â’u helw, sef naill ai ail-fuddsoddi neu ei roi at weithred gymdeithasol sy’n eu gosod ar wahân. Mae mentrau cymdeithasol yn bodoli ym mron pob sector, mae dros 80,000 o fentrau cymdeithasol ledled y wlad sy’n cyfrannu £24 biliwn i'r economi ac sy’n cyflogi bron i filiwn o bobl. Nod y Gynhadledd Menter Gymdeithasol yw hysbysu, ysbrydoli a dathlu.

Lleoedd: Catrin Finch Conference Centre, Wrexham Glyndŵr University, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 16/11/2018
Amseroedd: 09:30 – 15:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Judith Alexander ar neu ebost j.alexander@glyndwr.ac.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/social-enterprise-conference-2018-tickets-46008515709 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11748

Noson gyda Chôr Meibion y Fron ac Athena

Ymunwch â Chôr Meibion y Fron am noson o gerddoriaeth fyw anhygoel.

Maent yn cael eu hymuno eleni gan y trio clasurol, Athena, sy'n cynnwys sopranos Gwawr Edwards ac Ellen Williams, a'r mezzo-soprano Sioned Terry, sy'n dod at ei gilydd mewn undeb cerddorol hardd. Bu gan y trio flwyddyn brysur yn creu trefniadau newydd, yn ymddangos ar deledu a radio, ac yn gosod lawr traciau yn y stiwdio recordio.

Yn 2018 mae'r côr poblogaidd hwn yn diddanu cynulleidfaoedd ledled y DU ac Ewrop gyda dyddiadur llawn o gyngherddau a thaith i Awstria ym mis Mehefin 2018. Yn mis Tachwedd 2017 gwerthodd cyngerdd y Fron allan yn Neuadd William Aston, ac gydag Athena fel gwesteion, disgwylir fod galw yn uchel ar tocynnau. Prynwch eich tocynnau yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Lleoedd: William Aston Hall, Glyndwr University, Mold Road, Wrexham LL11 2AW
Dyddiad: 17/11/2018
Amseroedd: 7.30pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt David Jones ar 07732655366 neu ebost davidthomas.jones@gmail.com

Swyddfa Bocs: 0844 888 99 91 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.eventim.co.uk/event/11134253/?affiliate=WXH (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Tickets £15 concessions £12.50 10% booking fee may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11707

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefft – sesiwn flasu. Angylion a Chorachod Ffelt

Darperir yr holl ddeunyddiau. I archebu lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 17/11/2018
Amseroedd: 1pm- 3pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £10 per person

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11662

Contract Cyflogaeth

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.com/e/contracts-of-employment-tickets-48671874888?aff=es2

Lleoedd: Aqua Lounge, Plas Madoc Leisure Centre, Llangollen Road, Acrefair, LL14 3HL
Dyddiad: 28/11/2018
Amseroedd: 2:30pm – 4:30pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Inga Davies ar neu ebost ing@ingadavies.co.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/contracts-of-employment-tickets-48671874888?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11922

Tŷ Mawr – Grwp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978711941 neu e-bostiwch junemclaughlin@btinternet.com am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 05/12/2018
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer Beginners welcome.

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Contact June Mclaughlin

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11663

Testun Gwefan

Ydych chi’n teimlo bod adeiladu a chynnal eich gwefan yn gostus? Ydi’r ffaith nad ydych yn ei rheoli'n llawn yn anodd? Ydych chi wedi cael llond bol ar safleoedd ansawdd isel, am ddim? Mae adeiladu eich gwefan o safon, gyda'ch enw parth, cyfeiriadau e-bost, cynnwys a dyluniad eich hun yn rhwydd -ac yn gost effeithiol - nid oes angen rhaglennu. Mae angen ychydig o hyfforddiant ac ymarfer; mae ein rhaglen yn esbonio nodweddion cadarnhaol a negyddol y dull hwn. Byddwn yn dangos y camau allweddol i chi – gyda chyfoeth o awgrymiadau – rydym wedi gwneud hyn fel busnes bach. Nid yw ein rhaglen yn addas i ddatblygwyr na rhaglennwyr – ein hamcan yw cynnig dosbarth cam wrth gam i chi sy’n dangos sut mae’r adnodd yn gweithio – a’r camau sydd angen i chi eu dilyn. Nid yw’n rhaglen “ymarferol” 'chwaith - felly dim ond bod yna pan rydych wedi archebu lle sydd angen. Mae ein dull yn arddangos adnoddau meddalwedd sy’n darparu gwefan addasl i ffonau symudol, tabledi a chyfrifiaduron. Ar ddiwedd y rhaglen, byddwn yn dosbarthu canllaw cam wrth gam. Mae’r cwrs undydd hwn wedi’i ddylunio i’ch gwneud yn ymwybodol o’r medrusrwydd sydd ar gael, a sut y gallwch ei ddefnyddio – a’r costau sydd ynghlwm â hynny. Cost y rhaglen yw £75.00 am y diwrnod. Nid amcan ein busnes yw adeiladu gwefannau i chi, mae’n well o lawer eich bod yn dysgu sut i wneud hynny eich hun. Ein manylion cyswllt am ragor o wybodaeth yw mailto:admin@data-trainingworx.co.uk Ewch i’n gwefan https://data-trainingworx.co.uk am fanylion, telerau/amodau a’r broses archebu lle. Bydd lleoliad ac amser yn cael eu cadarnhau.

Lleoedd: To be confirmed
Dyddiad: 05/12/2018
Amseroedd:

Addas ar gyfer

Cyswllt Data-Trainingworx ar neu ebost admin@data-trainingworx.co.uk

Gwefan: https://data-trainingworx.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £75

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11733

Rheoli Absenoldeb oherwydd Salwch

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.com/e/managing-sickness-absence-tickets-48672184815?aff=es2

Lleoedd: Aqua Lounge, Plas Madoc Leisure Centre, Llangollen Road, Acrefair, LL14 3HL
Dyddiad: 06/12/2018
Amseroedd: 2:30pm – 4:30pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Inga Davies ar neu ebost ing@ingadavies.co.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/managing-sickness-absence-tickets-48672184815?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11924

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Atrium Suite (3rd Floor) of Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9XT1AU
Dyddiad: 11/12/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11460

Casglu deunydd bytholwyrdd Nadoligaidd i wneud addurniadau

Casglu deunydd bytholwyrdd Nadoligaidd i wneud addurniadau DEWISOL (RHAID CADW LLE £5)

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 20/12/2018
Amseroedd: 10.15 - 3pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countrypark@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12008

Cymru a'i Chwedlau: Brenin Arthur a'r Mabinogion

Ewch ar antur yr haf hwn i ailddarganfod hudolwch y Mabinogion, y Brenin Arthur a Thywysogion y Bwrdd Crwn yn arddangosfa ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 17/09/2018 i 22/09/2018
Amseroedd: Mon - Fri: 10am - 5pm; Sat: 11am - 4pm

Addas ar gyfer Adults and children

Cyswllt Wrexham Museum reception ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11882

Cymru a'i Chwedlau: Brenin Arthur a'r Mabinogion

Ewch ar antur yr haf hwn i ailddarganfod hudolwch y Mabinogion, y Brenin Arthur a Thywysogion y Bwrdd Crwn yn arddangosfa ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 01/10/2018 i 06/10/2018
Amseroedd: Mon - Fri: 10am - 5pm; Sat: 11am - 4pm

Addas ar gyfer Adults and children

Cyswllt Wrexham Museum reception ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11883

Cymru a'i Chwedlau: Brenin Arthur a'r Mabinogion

Ewch ar antur yr haf hwn i ailddarganfod hudolwch y Mabinogion, y Brenin Arthur a Thywysogion y Bwrdd Crwn yn arddangosfa ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 15/10/2018 i 20/10/2018
Amseroedd: Mon - Fri: 10am - 5pm; Sat: 11am - 4pm

Addas ar gyfer Adults and children

Cyswllt Wrexham Museum reception ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11884

Cymru a'i Chwedlau: Brenin Arthur a'r Mabinogion

Ewch ar antur yr haf hwn i ailddarganfod hudolwch y Mabinogion, y Brenin Arthur a Thywysogion y Bwrdd Crwn yn arddangosfa ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 29/10/2018 i 03/11/2018
Amseroedd: Mon - Fri: 10am - 5pm; Sat: 11am - 4pm

Addas ar gyfer Adults and children

Cyswllt Wrexham Museum reception ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11885

Dawns Ian

Dosbarth dawnsio bywiog a chorfforol i blant 5 oed a throsodd gyda chyfleoedd i archwilio coreograffeg creadigol. - £3.50

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 13/09/2018 i 20/09/2018
Amseroedd: 16:00

Addas ar gyfer 5+

Cyswllt Heather Wilson ar neu ebost Heather.wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £3.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12015

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn: •deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun •gallu asesu eich sgiliau personol •gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes •deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes •gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith •gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: gan 19/09/2018 i 26/09/2018
Amseroedd: 17:30 - 20:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge--2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11985

Dawns Iau

Dosbarth dawnsio bywiog a chorfforol i blant 5 oed a throsodd gyda chyfleoedd i archwilio coreograffeg creadigol. - £3.50

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 20/09/2018 i 27/09/2018
Amseroedd: 16:00 - 17:00

Addas ar gyfer 5+

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 291146 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £3.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12029

Clwb cylchgrawn

Clwb Cylchgrawn! Cyfle i greu cylchgronau, llyfrau celf neu gomics eich hun! Bob 3ydd dydd Iau o'r mis! Am ddim! Dewch â'ch prosiect eich hun neu gyfrannwch at cylchgrawn Tîm Pawb. Deunyddiau ar gael yma, ond mae croeso i chi ddod â rhai hefyd!

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 20/09/2018 i 18/10/2018
Amseroedd: 17:00

Addas ar gyfer 16 years up

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 292093 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292093

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12021

Sesiynau I Chi A'ch Babi (Dydd Mercher)

6 SESIWN HWYLIOG A CHYFEILLGAR GAII NEWID EICH BYWYD

Mewn 6 sesiwn pleserus o 90 munud, rydym yn anelu at eich helpu i wneud newidiadau cadarnhaol yn eich bywyd wrth i chi ddatblygu fel rhiant newydd.

Gyda chymorth llyfr bach a chanllawiau cefnogol ym mhob sesiwn, byddwch yn dysgu sut i wella'ch teimladau pan fyddwch chi'n teimlo'n isel, yn poeni neu'n anobeithiol ac hefyd yn dysgu sgiliau a fydd yn eich helpu i fynd i'r afael â phroblemau yn eich bywyd.

Gallwch hefyd ddod â'ch babi (o dan 12 mis), i gyfarfod â rhieni newydd eraill a chael llwyth o hwyl!

Lleoedd: 3 Belmont Road, Wrexham LL13 7PW
Dyddiad: gan 05/09/2018 i 10/10/2018
Amseroedd: 11:00am - 12:30pm (Wednesdays)

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Advance Brighter Futures ar 01978 364777 neu ebost clare@abfwxm.co.uk

Swyddfa Bocs: 01978 364777 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Free | Am Ddim

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11978

Clwb Celf Sadwrn

Ein clwb gweithgaredd crefftau wythnosol i blant. Addas ar gyfer plant 7-11 oed £6 y sesiwn (£ 4 ar gyfer brodyr a chwiorydd) Cofiwch archebu lle!

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 22/09/2018 i 27/10/2018
Amseroedd: 10:00 - 12:00

Addas ar gyfer 7 - 11

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 291146 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292143 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £6 per session (£4 for siblings)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12030

Tylino Babi ABC

Dewch i ddysgu technegau tylino ar gyfer eich babi - ffordd hyfryd o ddod i nabod eich gilydd yn ystod yr wythnosau cyntaf. Bydd y sesiynau'n ddwy-ieithog (Cymraeg a Saesneg). Rydym yn canu hwiangerddi er mwyn creu awyrgylch diogel a hudol i chi a'ch babi. Nid yw'n broblem os ydy'r babanod angen eu bwydo, neu eisiau cysgu yn ystod y sesiynau - rydym yn sicrhau bod pawb yn cael cyfle i ddysgu'r technegau tylino! Cost cwrs 6 wythnos yw £40, mae hyn yn cynnwys cerdyn wedi lamineiddio gyda'r technegau i chi ddefnyddio adre'. Gall babi fynychu o enedigaeth hyd 12 mis oed. Dyma ffordd delfrydol o ddod i adnabod eich baban yn yr wythnosau cyntaf, ac mae Mamau yn dueddol o wneud ffrindiau newydd wrth ddod i'r dosbarthiadau hefyd! Rhaid cadw lle o flaen llaw - anfonwch neges breifat ar y dudalen FB, e-bostiwch bethan@abcymraeg.co.uk neu ffoniwch 07484 88 35 30

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 14/09/2018 i 26/10/2018
Amseroedd: 10:45

Addas ar gyfer 0-12 months

Cyswllt Morgan Thomas ar 07484 88 35 30 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 07484 88 35 30 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.abcymraeg.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £40.00 for six weeks

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12017

Ioga babi

Cwrs 6 wythnos ioga babi ABC i fabanod rhwng tua 3 mis i 9 mis - £36 (neu £8 yr wythnos). Awr ymlaciol yn cynnwys ymarferion ioga, caneuon ac hwyl! Mae'r symudiadau yn helpu babanod symud tuag at y cam datblygiad nesaf ac yn cefnogi mamau i wella'u osgo, adeiladu cryfder a dysgu sut i ymlacio. Rydych yn siwr o gael hwyl gyda'ch babi a gofalu am eich corff ar yr un pryd! Anfonwch neges breifat ar FB, e-bostiwch bethan@abcymraeg.co.uk neu ffoniwch 07484 88 35 30 i gadw eich lle

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 14/09/2018 i 26/10/2018
Amseroedd: 09:15

Addas ar gyfer 3-9 months

Cyswllt Heather Wilson ar neu ebost Heather.wilson@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 07484 88 35 30

Gwefan: http://bethan@abcymraeg.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £36.00 or £8.00 per week

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12016

Clwb celf Sadwrn

Ein clwb gweithgaredd crefftau wythnosol i blant. Addas ar gyfer plant 7-11 oed £6 y sesiwn (£ 4 ar gyfer brodyr a chwiorydd) Cofiwch archebu lle!

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 15/09/2018 i 27/10/2018
Amseroedd: 10:00-12:00

Addas ar gyfer 7-11

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 292093 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 292093 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £6.00 siblings £4.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12018

Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 14 wythnos, bob dydd Mercher o 12 Medi, yn Delyn Safety UK Ltd, 6 Queens Lane, Ystad Ddiwydiannol Bromfield, Yr Wyddgrug CH7 1JR. Cost: £ 1,000.00 + vat (yn cynnwys ffioedd arholiad a llyfrau). Ffoniwch: 01352 756114 neu e-bostiwch: info@delynsafety.co.uk am ragor o fanylion.

Lleoedd: Delyn Safety UK Ltd, 6 Queens Lane, Bromfield Industrial Estate, Mold CH7 1JR
Dyddiad: gan 12/09/2018 i 12/12/2018
Amseroedd:

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Delyn Safety UK Ltd ar 01352 756114 neu ebost info@delynsafety.co.uk

Pris Tocyn: £1,000.00 + VAT

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11915

Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 14 wythnos, bob dydd Mercher o 12 Medi, yn Delyn Safety UK Ltd, 6 Queens Lane, Ystad Ddiwydiannol Bromfield, Yr Wyddgrug CH7 1JR. Cost: £ 1,000.00 + vat (yn cynnwys ffioedd arholiad a llyfrau). Ffoniwch: 01352 756114 neu e-bostiwch: info@delynsafety.co.uk am ragor o fanylion.

Lleoedd: Delyn Safety UK Ltd, 6 Queens Lane, Bromfield Industrial Estate, Mold CH7 1JR
Dyddiad: gan 12/09/2018 i 12/12/2018
Amseroedd:

Addas ar gyfer

Cyswllt Delyn Safety UK Ltd ar 01352 756114 neu ebost info@delynsafety.co.uk

Pris Tocyn: £1000 + VAT

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11916

Dysgu Cymraeg am ddim!

Byddwn yn cynnal gwersi Cymraeg anffurfiol i ddechreuwyr yn Nhŷ Pawb rhwng 10am-12pm a 1-3pm bob dydd Sul yn ein Gofod Hyblyg (flexi space). Anelwyd yr awr gyntaf i fod yn sesiwn o wersi hamddenol ar gyfer dechreuwyr, gyda'r ail awr yn cymryd agwedd llawer mwy hamddenol, yn cynnwys gemau hwylus, neu sgwrs efo paned o Blank Canvas.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 16/09/2018 i 16/12/2018
Amseroedd: 10-12am 1-3pm

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 292093 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292093

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12019

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Seswin Galw Mewn

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Seswin Galw Mewn

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 13/09/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: Every Tuesday 2.15 p.m. - 4.15 p.m.

Addas ar gyfer All

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11941

Amser stori a chan (9 dan 5 oed - Dydd Mercher)

Amser stori a chan

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 11/09/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.15pm - 2.45pm Every Tuesday

Addas ar gyfer 0 - 5

Cyswllt Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11931

Amser stori a chan (dan 5 oed - Dydd Mawrth)

Amser stori a chan

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 11/09/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.15pm - 2.45pm Every Tuesday

Addas ar gyfer 0 - 5

Cyswllt Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11932

Cerddoriaeth Gwlad Bob Nos Iau

Cerddoriaeth Gwlad Bob Nos Iau.Drysau'n 7:30yh

Lleoedd: Wrexham Lager Club
Dyddiad: gan 21/06/2018 i 20/12/2018
Amseroedd: 8:30 - 10:45

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Bob ar 01978312037 neu ebost r.a.donovan@btinternet.com

Pris Tocyn: Adult £5, Under 16 £2:50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11810

Stori a Chan yn Llyfrgell Wrecsam bob pnawn ddydd iau 2-23.30pm

Sessiwn stori a Chan yn Llyfrgerll Wrecsam bob pnawn ddydd Iau 2 - 2.30pm

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: gan 07/06/2018 i 20/12/2018
Amseroedd: 2 - 2.30pm

Addas ar gyfer under 5's

Cyswllt Nia Davies ar 01978292090 neu ebost Nia.Davies@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11737

Wing Chun Kung Fu gwers gwersi am ddim

Dosbarthiadau Wing Chun i Oedolion sy'n rhedeg bob nos Fercher yn Wrecsam yn Neuadd Eglwys All Saints. Mae hwn yn gelf ymladd hunan-amddiffyn chwarter yn addas ar gyfer unrhyw brofiad blaenorol mewn unrhyw gelfyddydau ymladd. Yn ddelfrydol ar gyfer hunan amddiffyn, ffitrwydd a hunanhyder. Efallai mai hwn yw dechrau ffordd o fyw newydd i chi. Gadewch inni ar Wing Chin International eich cychwyn ar eich taith yn Wing Chun

Lleoedd: All Saint church Hall, Poyser street, Wrexham
Dyddiad: gan 09/05/2018 i 26/12/2018
Amseroedd: 6.30PM

Addas ar gyfer 13+ (under 18's will require parent/guardian 18+ present for this trial lesson

Cyswllt Wing Chun Kung Fu Free trial lesson ar 07960772223 neu ebost davidridgway.wingchun@gmail.com

Swyddfa Bocs: 07960772223 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wciworldwide.com/book-a-free-lesson/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: *FREE*

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11738

Cynfnewid Jigsos

MAE CROESO I CHI DDOD Â CH JIGSOS CYFLAWN NAD YDYCH EU ANGEN A CHYFNEWID AM UN ARALL. BYDDWN YN CYNNAL HWN UNWAITH Y MIS AR DDYDD IAU AM 2.30 PM (ONI BAI I GOFYNNIR AMDANO YN AMLACH)!

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/05/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.30 p.m. 1st Thursday of the month

Addas ar gyfer All

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11718

CLWB PLANT

Crefftau, lliwiadau, posau dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig). 3 - 8 oed. Rhaid I blant fod yng nghwmni oedolyn.

Lleoedd: Coedpoeth Library
Dyddiad: gan 06/02/2018 i 04/12/2018
Amseroedd: 3.30 - 4.15pm

Addas ar gyfer 3 - 8 YEARS

Cyswllt Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11464

GRWP DARLLEN

Grwp Darllen 4ydd Dydd Mawrth bob mis 2 - 3pm Croeso I bawb. Am ddim.

Lleoedd: Coedpoeth Library
Dyddiad: gan 23/01/2018 i 27/11/2018
Amseroedd: 2 - 3pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11465

Llyfrau Tu Chwith Allan

Clwb ar ôl ysgol i blant 8-10 oed, darganfod llyfrau ac ysgrifennu creadigol. Straeon byrion, adolygiadau llyfrau, darlunio, barddoniaeth, comics, llyfrau “pop-up”

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: gan 12/09/2018 i 17/07/2019
Amseroedd: Wednesdays 4-5pm

Addas ar gyfer 8-10

Cyswllt Emily Ashworth ar 01978 292604 neu ebost emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: 50p

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12023

Grwp Crefft

Mae hwn yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw I ymuno a ni! Mae'r grwp yn gwau, Crosio a chroes bwytho yn bennaf, ac meant yn awyddus I rannu eu sgiliau.

Lleoedd: Llay Library / Llyfrgell Llay
Dyddiad: gan 10/01/2018 i 12/12/2018
Amseroedd: 1.00 - 3.00pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11467

Clwb Llyfrau Oedolion Yn Llai

Grwp cyfeillgar o bobl sy'n caru llyfrau! Mae'r grwp yn trafod teitl gwahanol bob wythnos ac yn rhannu sylwadau.

Lleoedd: Llay Library
Dyddiad: gan 03/10/2017 i 02/10/2018
Amseroedd: 2-3 pm every 4 weeks

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Llay Library ar 01978855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 October 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11333

Chwarae a iaith Chatterbox sesiynau

Canu caneuon, Sgwrsio a chwarae, Rhannu storiau. Pob Dydd Iau (Ystod y tymor)

Lleoedd: Cefn Mawr Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 1-2.15

Addas ar gyfer 0-3

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978 820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11549

Clwb Lego

I blant sydd yn hoffi Lego, Beth wnei DI adeiladu? Pob Dydd Iau

Lleoedd: Cefn Mawr Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 3.30-4.30

Addas ar gyfer 4+

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978 820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: 50p per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11550

Llais a Llyfr

Grwp darllen gyda'n gilydd, yn wythnosol, yn rhad ac am ddim. Bob dydd Mawrth bydd y grwp yn darllen stori fer a ddarn o farddoniaeth ac yn trafod eu rhinweddau ar hyd y ffordd tra’n mwynhau paned o de. Croeso i bawb!

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.30-4pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11546

Sesiwn galw mewn - cyfrifiadur

Ydych chi eisiau help efo ebost, atodiadau neu help ymarferol efo cyfrifiadur? Dewch yam fe ac fe wnawn geisio eich helpu

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.00 p.m. Every Thursday

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free of charge

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11559

Amser stori a chan

Amser stori a chan ar gyfer rhai dan bump oed

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 3.30 p.m. - 4.00p.m. Every Friday

Addas ar gyfer under 5

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free of Charge

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11560

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: Every Monday 9.00 a.m. - 12 noon

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11561

Sticio a gludo ar Ddydd Gwener

Sesiwn crefft i rai 8 oed

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 4.00 p.m. - 4.30 p.m. last Friday of the Month

Addas ar gyfer Under 8

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free of Charge

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11562

Grwp Darllen Oedolion

Grwp Darllen Oedolion, dewch i ymuno mewn trafodaeth fywiog

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.30 p.m. first Tuesday of the month

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11563

Clwb Lyfrau Llyfrgell Rhiwabon

Clwb lyfrau anffurfiol bob mis lle mae darllenwyr yn trafod y llyfr maen't wedi dewis; yn cynwys paned.

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: gan 07/03/2018 i 06/03/2019
Amseroedd: 2.15yp/pm

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 822002

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11554

Event Title in Welsh

Grwp Crefftau Memrwn Yn dechrau dydd iau 26 Hydref 2017 Yn Llyfrgell Llai Dewch a'ch pecyn crefftau memrwn gyda chi!

Lleoedd: Llay Library
Dyddiad: gan 26/10/2017 i 20/12/2018
Amseroedd: 1.00-3.00pm

Addas ar gyfer adult

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library'wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11468

Clwb Llyfrau Brynteg

Clwb Llyfrau Brynteg Darllenwyr Sy'n Oedolion Dydd Iau olaf bob mis 2-3pm Mae croeso i bawb - te a bisgedi/cacennau ar gael.

Lleoedd: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dyddiad: gan 28/09/2017 i 29/11/2018
Amseroedd: 2-3pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Lynda Davies ar 01978 759523 neu ebost Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11290

'Lite Arted'

'Lite Arted' - Celf am hwyl I oedolion! Dydd Iau cyntaf pob mis 2.15-4.15pm yn Llyfrgell Brynteg. £2 yr un I dalu am ddeunyddiau. Yn cynnwys coffi, teisen a sgwrs!

Lleoedd: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dyddiad: gan 05/10/2017 i 06/12/2018
Amseroedd: 2.15 - 4.15pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Carol Jones ar 01978 759523 neu ebost Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523

Pris Tocyn: £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11291

Grwp Darllen Plant

Mae ein grwp darllen plant yn cyfarfod bob tair wythnos I drafod y llyfr diweddaraf meant yn ei ddarllen. Maent hefyd yn gwneud chwileiriau, posau a chael sgwrs am y pethau meant yn hoffi eu darllen. Yn dilyn meant yn cael diod a rhywbeth bach i'w fwyta.

Lleoedd: Llay Library / Llyfrgell Llay
Dyddiad: gan 06/01/2017 i 23/12/2018
Amseroedd: 3.30-4.30

Addas ar gyfer 5-11

Cyswllt llay library ar 01978855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10549

Gweu a sgwrsio

Dewch a'ch gwaith gyda chi, Rhanwch eich sgiliau gyda gweddill y grwp, Cyfle I gyfnewid patrymau a syniadaiu. Dim angen bwcio. Pob dydd Mercher

Lleoedd: Cefn Mawr Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30-4.30

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11548

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim ar unrhyw bwnc yn cynnwys cyflogaeth, budd-daliadau a materion ariannol/dyledion. Galwch mewn – dim angen gwneud apwyntiad.

Lleoedd: Gwersyllt Resource Centre
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Thursday 9.30 - 12.30

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11247

Clwb Scrabble

Beth am ddod â ffrind i’r llyfrgell a chael gêm o Scrabble? Croeso i bawb – arbenigwyr neu ddechreuwyr! Rydym yn darparu y byrddau, llyfrau cyfeiriol a phaned.

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Monday 2pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11248

Gweu a Sgwrs

Dewch â’ch prosiect diweddaraf, gall fod yn weu, Crosio neu wnio, a chael cwmni y grwp cartrefol yma. Efallai cewch ysbrydoliaeth gan aelodau eraill y grwp a mwynhau paned yr un pryd!

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Tuesday 2pm - 4pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11249

Grwp Crefft

Mae hwn yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw i ymuno a ni!

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 15/02/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: Fridays 2pm to 5pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11547