Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 62 digwyddiadau.

Goleuo Goleudau Nadolig Wrecsam

Noson hwyl llawn adloniant Nadloig

Lleoedd: Queen's Square, Wrexham
Dyddiad: 22/11/2018
Amseroedd: 5:00 - 7:00

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Claire Luckock ar 01978 292538 neu ebost Claire.Luckock@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12136

Cyngerdd Coffa 100 mlynedd WW1 Cerddorfa Symffoni Wrecsam

Mewn cydweithrediad â'r Lleng Brydeinig Frenhinol (Cymru), mae Cerddorfa Symffoni Wrecsam yn ymuno â'r marcio coffa cenedlaethol ers 100 mlynedd ers diwedd y Gwrthfuddiad yn 1918. Wrth osod teyrnged i'r rhai a roddodd eu bywydau yn ystod y rhyfel hwn, mae rhaglen y Gerddorfa yn cynnwys cerddoriaeth a geiriau o'r cyfnod, gan gynnwys Dartmoor 1912 o War Horse, cerddoriaeth gan Ravel, Panufnik Butterworth a Walton yn ogystal â cherddi gan Wilfred Owen ac eraill. Mae'r rhaglen hefyd yn cynnwys gweithred fach o goffáu gyda cherddoriaeth gan Edward Elgar. Bydd aelodau'r Lleng Brydeinig Frenhinol yn cymryd rhan mewn gorymdaith o safonau a baneri yn ystod y cyngerdd

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham Glyndwr University, Mold Road Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 24/11/2018
Amseroedd: 19:15

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexhamorch.co.uk/tickets (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Prices vary from £2 to £20

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12042

Ffair Recordiau

Mae VOD Music yn cynnal Ffair Recordiau yn Tŷ Pawb! Yn cynnwys dros 30 o stondinau, DJs byw a nwyddau artistiaid, mae hwn yn gaddo i fod yn un o uchafbwyntiau'r flwyddyn yn Tŷ Pawb. Bydd y Ffair yn rhedeg rhwng 10.00am-4.00pm a bydd yn rhad ac am ddim i'r cyhoedd, felly dewch draw i bori trwy casgliad ysblennydd o gofnodion gan werthwyr ledled y DU.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 24/11/2018
Amseroedd: 10am - 4pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Heather Wilson ar 01978 292144 neu ebost heather.wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12124

Bydd Grove Park theatr crefft Ffair Nadolig

Bydd Ffair crefft Nadolig Grove Park theatr yn gyfle perffaith i chi brynu addurniadau hardd wedi'u gwneud â llaw ac anrhegion grefft. Bydd lluniaeth Nadolig ar gael hefyd. Llawer o hwyl i'r teulu i gyd.

Lleoedd: Grove Park Theatre Wrexham
Dyddiad: 24/11/2018
Amseroedd: 10:30am

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Sarah Giles ar 07789 727413 neu ebost sarahmather13@btinternet.com

Swyddfa Bocs: 01978 351091

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12135

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 26/11/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 07472266952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 07472266952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12081

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/gweithdy-treth-a-cadw-llyfrau/

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: 26/11/2018
Amseroedd: 14:00 - 17:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/tax-and-bookkeeping-workshop/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12099

Digwyddiad Cadwyn Gyflenwi Diwydiant Gwynt Diwydiant Gwynt y DU - Wrecsam

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/uk-offshore-wind-industry-supply-chain-event-wrexham-tickets-51546026553?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Wrexham
Dyddiad: 27/11/2018
Amseroedd: 12:15 to 17:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Offshore Renewable Energy Catapult (ORE Catapult) ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/uk-offshore-wind-industry-supply-chain-event-wrexham-tickets-51546026553?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12106

Sut i fod yn Arweinydd Effeithiol ac Arfaethedig

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/how-to-be-an-effective-and-respected-leader-tickets-51655445829?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, LL11 1AT
Dyddiad: 27/11/2018
Amseroedd: 10:00 – 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Thoughts Become Things Coaching and Consulting Ltd ar neu ebost sue.jones@tbtcandc.co.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/how-to-be-an-effective-and-respected-leader-tickets-51655445829?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12107

Meic Agored

Bob yn ail dydd Iau. Am ddim. Ar agor i: - Feirdd - Cerddorion - Comediwyr 16+

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 29/11/2018
Amseroedd: 7.30pm - 9.30pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Heather Wilson ar 01978 292144 neu ebost heather.wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12121

Coedpoeth Gwyl Y Nadolig

Am 12pm ymunwch â ni ym Mhlas Pentwyn i fwynhau stondinau, Groto Siôn Corn, cerddoriaeth fyw, adloniant a chyfle i gyfarfod ceirw go iawn. Am 4.30pm dilynwch Siôn Corn ar orymdaith drwy’r pentref i Eglwys St Tudfil i fwynhau cerddoriaeth Nadoligaidd.

Daw’r goleuadau Nadolig ymlaen am 5.15pm y tu allan i Eglwys St Tudfil. Cyflwynir y digwyddiad hwn gan Bwyllgor Rheoli Plas Pentwyn a Chyngor Cymuned Coedpoeth.

Mae rhagor o fanylion ar gael ar dudalen Facebook Plas Pentwyn. Fel arall, cysylltwch â Plas Pentwyn ar 01978 722980 i gael rhagor o wybodaeth.

Lleoedd: Plas Pentywn Resource Centre
Dyddiad: 01/12/2018
Amseroedd: 12.00-17.15pm

Addas ar gyfer All | Pawb

Cyswllt Stacey Deere ar 01978 722980 neu ebost stacey.deere@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12130

Agored i’r Plant Lansio arddangosfa

Wrecsam Agored i’r Plant Lansio arddangosfa 01/12/2018, 3pm - 5pm Dewch i weld eich gwaith yn cael ei arddangos! Lluniaeth a gwneud bathodynnau - am ddim!

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 01/12/2018
Amseroedd: 3pm - 5pm

Addas ar gyfer 4 - 14

Cyswllt Heather Wilson ar 01978 292144 neu ebost heather.wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12123

Ymunwch â ni am brynhawn o grefftau Nadoligaidd er budd yr elusen iechyd meddwl MIND

Mae Llyfrgell Wrecsam yn cynnal digwyddiad arbennig “Crafternoon” er budd elusen iechyd meddwl Mind. Ymunwch â ni ar Sadwrn 1af Rhagfyr am brynhawn o waith crefft, gwneud addurniadau Nadolig a chardiau. Bydd te, coffi a chynnyrch pobi ar gael gyda’r elw yn mynd i Mind. Felly beth am alw mewn a’n helpu i godi arian i’r elusen pwysig hwn, gan helpu eich iechyd meddwl eich hun trwy gymeryd rhan yn y sesiwn grefftau. Galwch mewn – dim angen archebu lle. Croeso i bob oed.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 01/12/2018
Amseroedd: 1-4pm

Addas ar gyfer All ages welcome

Cyswllt Emily Ashworth ar 01978 292605 neu ebost emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1 entry + donations

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12139

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 03/12/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 07472266952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 07472266952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12082

Tŷ Mawr – Grwp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978711941 neu e-bostiwch junemclaughlin@btinternet.com am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 05/12/2018
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer Beginners welcome.

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Contact June Mclaughlin

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11663

Defnyddio “Ancestry” i chwilio am gofnodion Milwrol

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar sut i ddefnyddio Ancestry i chwilio am gofnodion milwrol eich teulu. Cewch weld pa wybodaeth sydd ar gael ar Ancestry, sut i ddod o hyd iddo a hefyd pa ffynonellau eraill sydd ar gael. Addas i bobl sy’n newydd i Ancestry ac i ddefnyddwyr rheolaidd. Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig - mae’n hanfodol archebu lle. Ffoniwch 01978 292090 i archebu eich lle.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 06/12/2018
Amseroedd: 3:30pm-5pm

Addas ar gyfer Adults

Cyswllt Karen Morrisroe ar 01978 292090 neu ebost karen.morrisroe@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12134

Rheoli Absenoldeb oherwydd Salwch

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.com/e/managing-sickness-absence-tickets-48672184815?aff=es2

Lleoedd: Aqua Lounge, Plas Madoc Leisure Centre, Llangollen Road, Acrefair, LL14 3HL
Dyddiad: 06/12/2018
Amseroedd: 2:30pm – 4:30pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Inga Davies ar neu ebost ing@ingadavies.co.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/managing-sickness-absence-tickets-48672184815?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11924

Marchnad Nadolig Fictoraidd

Dros 100 o stondiau'n gwerthu dewis o ddantethion ac anrhegion y Nadolig; ochr yn ochr a diddanwyr stryd Fictoraidd a charwsel traddodiadol.

Lleoedd: St. Giles Church | Eglwys San Sily
Dyddiad: 06/12/2018
Amseroedd: 12:00 - 8:00pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Claire Luckock ar 01978 292538 neu ebost Claire.Luckock@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12137

Ffair Grefftau Nadolig Tŷ Pawb

Ffair Grefftau Nadolig Tŷ Pawb Dydd Sul 9fed Rhagfyr 2018 11am - 4pm Ymunwch â ni ar gyfer profiad siopa Nadolig arbennig! Bydd gennym gwaith celf, crefftau, cardiau, printiau a phob math o syniadau anrhegion gwych gan artistiaid o'r gymuned Helfa Gelf a thu hwnt, felly eleni prynwch anrhegion lleol, a wnaed yn unigryw ac yn arbennig i chi yng Ngogledd Cymru! Bydd ein marchnadoedd a'n llys bwyd ar agor fel arfer, yn ogystal â groto Siôn Corn a bydd gennym ni côrau byw yn canu carolau o gwmpas y goeden Nadolig. - Dros 20 stondin - Arddangosiadau byw - Cerddoriaeth fyw - Bwydydd/diod Nadoligaidd - MYNEDIAD AM DDIM

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 09/12/2018
Amseroedd: 11am - 4pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Heather Wilson ar 01978 292144 neu ebost heather.wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12122

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 10/12/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 07472266952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 07472266952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12083

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Atrium Suite (3rd Floor) of Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9XT1AU
Dyddiad: 11/12/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11460

Digwyddiad Nadolig

Hoffai Cyeillion Moss Valley a Phartneriaeth Cymuned Brychdyn eich gwahodd I ymuno a ni yn ein. Groto O Chwith Sion Corn, Reid ar ful, Canu Carolau, Gwneud crefftau, Lluniaeth ysgafn, Cystadleuaeth Santa, Paws,i ganfod y cigyda'r wisg orau. Dewch a rhodd I'R GRONFA FWYD, dyna'i gyd, a chewch ddod I ddweud helo wrth Santa!

Lleoedd: Moss Valley
Dyddiad: 16/12/2018
Amseroedd: 1-3pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Donation for the food bank

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12132

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 17/12/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 07472266952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 07472266952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12084

Casglu deunydd bytholwyrdd Nadoligaidd i wneud addurniadau

Casglu deunydd bytholwyrdd Nadoligaidd i wneud addurniadau DEWISOL (RHAID CADW LLE £5)

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 20/12/2018
Amseroedd: 10.15 - 3pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countrypark@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12008

 Comedi Dydd Gwener Gwyllt

Ty Pawb yn cyflwyno: NOSON GOMEDI DYDD GWENER GWYLLT!

Ymunwch â ni am noson arall o gomedi proffesiynol o'r brig gan rai o brif gomics teithiol y DU. Ymysg y digrifwyr fydd:*

IGNACIO LOPEZ
CALLUM OAKLEY
a'ch compère, o Wrecsam ei hun: | KEVIN CASWELL-JONES

7.30PM /£10 *digrifwyr yn amodol ar newid.

Lleoedd: Tŷ Pawb, Market St., Wrexham, LL13 8BB
Dyddiad: 21/12/2018
Amseroedd: 7.30pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 292144 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292144 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/comedi-dydd-gwener-gwyllt-mad-friday-comedy-tickets-50392620685 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12111

Comedi Dydd Gwener Gwyllt

Tŷ Pawb yn cyflwyno: NOSON GOMEDI DYDD GWENER GWYLLT! Ymunwch â ni am noson arall o gomedi proffesiynol o'r brig gan rai o brif gomics teithiol y DU. Ymysg y digrifwyr fydd:* | NOEL JAMES | | CALLUM OAKLEY | a'ch compère, o Wrecsam ei hun: | KEVIN CASWELL-JONES | 7.30PM /£10 *digrifwyr yn amodol ar newid

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 21/12/2018
Amseroedd: 19:30 – 22:30

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 291146 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/comedi-dydd-gwener-gwyllt-mad-friday-comedy-tickets-50392620685?aff=erelexpmlt (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12038

Her Unnos Hwb Menter Wrecsam

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/the-wrexham-enterprise-hub-overnight-challenge/

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: gan 23/11/2018 i 24/11/2018
Amseroedd: 08:00 - 17:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/the-wrexham-enterprise-hub-overnight-challenge/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12098

Cwfl Robin a Babanod yn y Goedwig

Sioe Nadolig perffaith i'r teulu cyfan, yn cynnwys plant lleol o Wrecsam a'r ardaloedd cyfagos.

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham
Dyddiad: gan 06/12/2018 i 08/12/2018
Amseroedd: 7.15pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt Dianne Hughes ar 01978 313444 neu ebost info@deltaschool.co.uk

Pris Tocyn: £10/£12

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12127

Gweithdy Torch Nadolig

Ynumwch â artist blodau Katie Hudson mewn gweithdy gwych yn Tŷ Pawb. Gan ddefnyddio celyn, aeron a deiliach, dysgwch sut i wneud torch Nadolig hyfryd eich , yn berffaith ar gyfer tymor y Nadolig. £30 i gynnwys yr holl ddeunyddiadau, te, choffi a mins peis. I archebu lle - 01978 292144 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 12/12/2018 i 14/12/2018
Amseroedd: 12.00pm - 2.30pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Gareth Thomas ar 01978 292147 neu ebost gareth.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292144 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £30

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12116

Pentref Nadolig Wrecsam

Bwyd llawen, nwyddau crafted llaw, arlwyo ar safle; gyd wrth ymyl theepee hudol llawn cerddoriaeth fyw, adloniant a phaentio wyneb.

Lleoedd: Llwyn Isaf, Wrexham
Dyddiad: gan 14/12/2018 i 16/12/2018
Amseroedd: Friday 12:00 - Sunday 4:00pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Claire Luckock ar 01978 292538 neu ebost Claire.Luckock@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12138

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni/

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: gan 26/11/2018 i 03/12/2018
Amseroedd: 17:30 - 20:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge--2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12100

Llythyrau at Siôn Corn

Ydych chi’n bwriadu ysgrifennu llythyr at Siôn Corn eleni? Beth am ei anfon o Lyfrgell Wrecsam! Casglwch eich papur ysgrifennu o’r llyfrgell a’i bostio yn ein blwch post Nadolig…ô yna galwch heibio eto ym mis Rhagfyr i weld eich ateb yn ein harddangosfa Nadoligaidd! Croeso i blant o bob oed

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: gan 26/11/2018 i 21/12/2018
Amseroedd: Normal opening times

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Emily Ashworth ar 01978 292090 neu ebost emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free | Am Ddim

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 November 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12133

Sesiwn galw mewn - cyfrifiadur (Bob Dydd Gwener)

Ydych chi eisiau help efo ebost, atodiadau neu help ymarferol efo cyfrifiadur? Dewch yam fe ac fe wnawn geisio eich helpu

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 09/11/2018 i 21/12/2018
Amseroedd: 2.00 p.m. Every Friday | Bob Dydd Gwener

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free | Am Ddim

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11559

Dysgu Cymraeg Am Ddim! (Dydd Sul)

Rydym yn cynnal gwersi Cymraeg am ddim! Byddwn yn cynnal gwersi Cymraeg anffurfiol i ddechreuwyr yn Nhŷ Pawb rhwng 10am-12pm a 1-3pm bob dydd Sul yn ein Gofod Hyblyg (flexi space). Anelwyd yr awr gyntaf i fod yn sesiwn o wersi hamddenol ar gyfer dechreuwyr, gyda'r ail awr yn cymryd agwedd llawer mwy hamddenol, yn cynnwys gemau hwylus, neu sgwrs efo paned o Blank Canvas. Dechrau ar 2il o Fedi Croeso cynnes i bawb I gadarnhau lle: emzybee97@gmail.com

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 23/09/2018 i 16/12/2018
Amseroedd: 10:00 - 15:00

Addas ar gyfer All

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 291146 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12031

Dysgu Cymraeg am ddim!

Byddwn yn cynnal gwersi Cymraeg anffurfiol i ddechreuwyr yn Nhŷ Pawb rhwng 10am-12pm a 1-3pm bob dydd Sul yn ein Gofod Hyblyg (flexi space). Anelwyd yr awr gyntaf i fod yn sesiwn o wersi hamddenol ar gyfer dechreuwyr, gyda'r ail awr yn cymryd agwedd llawer mwy hamddenol, yn cynnwys gemau hwylus, neu sgwrs efo paned o Blank Canvas.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 16/09/2018 i 16/12/2018
Amseroedd: 10-12am 1-3pm

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 292093 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292093

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12019

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Seswin Galw Mewn (3ydd Dydd Iau o bob mis)

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Seswin Galw Mewn

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 15/09/2018 i 20/12/2018
Amseroedd: Every Thursday 2.15p.m. - 4.15p.m.

Addas ar gyfer All

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11941

Amser stori a chan (9 dan 5 oed - Dydd Mercher)

Amser stori a chan

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 11/09/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.15pm - 2.45pm Every Tuesday

Addas ar gyfer 0 - 5

Cyswllt Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11931

Amser stori a chan (dan 5 oed - Dydd Mawrth)

Amser stori a chan

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 11/09/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.15pm - 2.45pm Every Tuesday

Addas ar gyfer 0 - 5

Cyswllt Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11932

Cerddoriaeth Gwlad Bob Nos Iau

Cerddoriaeth Gwlad Bob Nos Iau.Drysau'n 7:30yh

Lleoedd: Wrexham Lager Club
Dyddiad: gan 21/06/2018 i 20/12/2018
Amseroedd: 8:30 - 10:45

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Bob ar 01978312037 neu ebost r.a.donovan@btinternet.com

Pris Tocyn: Adult £5, Under 16 £2:50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11810

Stori a Chan yn Llyfrgell Wrecsam bob pnawn ddydd iau 2-23.30pm

Sessiwn stori a Chan yn Llyfrgerll Wrecsam bob pnawn ddydd Iau 2 - 2.30pm

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: gan 07/06/2018 i 20/12/2018
Amseroedd: 2 - 2.30pm

Addas ar gyfer under 5's

Cyswllt Nia Davies ar 01978292090 neu ebost Nia.Davies@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11737

Wing Chun Kung Fu gwers gwersi am ddim

Dosbarthiadau Wing Chun i Oedolion sy'n rhedeg bob nos Fercher yn Wrecsam yn Neuadd Eglwys All Saints. Mae hwn yn gelf ymladd hunan-amddiffyn chwarter yn addas ar gyfer unrhyw brofiad blaenorol mewn unrhyw gelfyddydau ymladd. Yn ddelfrydol ar gyfer hunan amddiffyn, ffitrwydd a hunanhyder. Efallai mai hwn yw dechrau ffordd o fyw newydd i chi. Gadewch inni ar Wing Chin International eich cychwyn ar eich taith yn Wing Chun

Lleoedd: All Saint church Hall, Poyser street, Wrexham
Dyddiad: gan 09/05/2018 i 26/12/2018
Amseroedd: 6.30PM

Addas ar gyfer 13+ (under 18's will require parent/guardian 18+ present for this trial lesson

Cyswllt Wing Chun Kung Fu Free trial lesson ar 07960772223 neu ebost davidridgway.wingchun@gmail.com

Swyddfa Bocs: 07960772223 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wciworldwide.com/book-a-free-lesson/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: *FREE*

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11738

Cynfnewid Jigsos

MAE CROESO I CHI DDOD Â CH JIGSOS CYFLAWN NAD YDYCH EU ANGEN A CHYFNEWID AM UN ARALL. Ar gael yn ystod oriau agor

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/05/2018 i 21/12/2018
Amseroedd: During opening hours. Ar gael yn ystod oriau agor.

Addas ar gyfer All

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11718

CLWB PLANT

Crefftau, lliwiadau, posau dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig). 3 - 8 oed. Rhaid I blant fod yng nghwmni oedolyn.

Lleoedd: Coedpoeth Library
Dyddiad: gan 06/02/2018 i 04/12/2018
Amseroedd: 3.30 - 4.15pm

Addas ar gyfer 3 - 8 YEARS

Cyswllt Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11464

GRWP DARLLEN

Grwp Darllen 4ydd Dydd Mawrth bob mis 2 - 3pm Croeso I bawb. Am ddim.

Lleoedd: Coedpoeth Library
Dyddiad: gan 23/01/2018 i 27/11/2018
Amseroedd: 2 - 3pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11465

Llyfrau Tu Chwith Allan

Clwb ar ôl ysgol i blant 8-10 oed, darganfod llyfrau ac ysgrifennu creadigol. Straeon byrion, adolygiadau llyfrau, darlunio, barddoniaeth, comics, llyfrau “pop-up”

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: gan 12/09/2018 i 17/07/2019
Amseroedd: Wednesdays 4-5pm

Addas ar gyfer 8-10

Cyswllt Emily Ashworth ar 01978 292604 neu ebost emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: 50p

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12023

Grwp Crefft

Mae hwn yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw I ymuno a ni! Mae'r grwp yn gwau, Crosio a chroes bwytho yn bennaf, ac meant yn awyddus I rannu eu sgiliau.

Lleoedd: Llay Library / Llyfrgell Llay
Dyddiad: gan 10/01/2018 i 12/12/2018
Amseroedd: 1.00 - 3.00pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11467

Amser stori a chan

Amser stori a chan ar gyfer rhai dan bump oed

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 3.30 p.m. - 4.00p.m. Every Friday

Addas ar gyfer under 5

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free of Charge

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11560

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: Every Monday 9.00 a.m. - 12 noon

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11561

Sticio a gludo ar Ddydd Gwener

Sesiwn crefft i rai 8 oed

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 4.00 p.m. - 4.30 p.m. last Friday of the Month

Addas ar gyfer Under 8

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free of Charge

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11562

Grwp Darllen Oedolion

Grwp Darllen Oedolion, dewch i ymuno mewn trafodaeth fywiog

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.30 p.m. first Tuesday of the month

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11563

Llais a Llyfr

Grwp darllen gyda'n gilydd, yn wythnosol, yn rhad ac am ddim. Bob dydd Mawrth bydd y grwp yn darllen stori fer a ddarn o farddoniaeth ac yn trafod eu rhinweddau ar hyd y ffordd tra’n mwynhau paned o de. Croeso i bawb!

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.30-4pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11546

Chwarae a iaith Chatterbox sesiynau

Canu caneuon, Sgwrsio a chwarae, Rhannu storiau. Pob Dydd Iau (Ystod y tymor)

Lleoedd: Cefn Mawr Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 1-2.15

Addas ar gyfer 0-3

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978 820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11549

Clwb Lego

I blant sydd yn hoffi Lego, Beth wnei DI adeiladu? Pob Dydd Iau

Lleoedd: Cefn Mawr Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 3.30-4.30

Addas ar gyfer 4+

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978 820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: 50p per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11550

Clwb Lyfrau Llyfrgell Rhiwabon

Clwb lyfrau anffurfiol bob mis lle mae darllenwyr yn trafod y llyfr maen't wedi dewis; yn cynwys paned.

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: gan 07/03/2018 i 06/03/2019
Amseroedd: 2.15yp/pm

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 822002

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11554

Event Title in Welsh

Grwp Crefftau Memrwn Yn dechrau dydd iau 26 Hydref 2017 Yn Llyfrgell Llai Dewch a'ch pecyn crefftau memrwn gyda chi!

Lleoedd: Llay Library
Dyddiad: gan 26/10/2017 i 20/12/2018
Amseroedd: 1.00-3.00pm

Addas ar gyfer adult

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library'wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11468

Clwb Llyfrau Brynteg

Clwb Llyfrau Brynteg Darllenwyr Sy'n Oedolion Dydd Iau olaf bob mis 2-3pm Mae croeso i bawb - te a bisgedi/cacennau ar gael.

Lleoedd: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dyddiad: gan 28/09/2017 i 29/11/2018
Amseroedd: 2-3pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Lynda Davies ar 01978 759523 neu ebost Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11290

'Lite Arted'

'Lite Arted' - Celf am hwyl I oedolion! Dydd Iau cyntaf pob mis 2.15-4.15pm yn Llyfrgell Brynteg. £2 yr un I dalu am ddeunyddiau. Yn cynnwys coffi, teisen a sgwrs!

Lleoedd: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dyddiad: gan 05/10/2017 i 06/12/2018
Amseroedd: 2.15 - 4.15pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Carol Jones ar 01978 759523 neu ebost Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523

Pris Tocyn: £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11291

Grwp Darllen Plant

Mae ein grwp darllen plant yn cyfarfod bob tair wythnos I drafod y llyfr diweddaraf meant yn ei ddarllen. Maent hefyd yn gwneud chwileiriau, posau a chael sgwrs am y pethau meant yn hoffi eu darllen. Yn dilyn meant yn cael diod a rhywbeth bach i'w fwyta.

Lleoedd: Llay Library / Llyfrgell Llay
Dyddiad: gan 06/01/2017 i 23/12/2018
Amseroedd: 3.30-4.30

Addas ar gyfer 5-11

Cyswllt llay library ar 01978855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10549

Gweu a sgwrsio

Dewch a'ch gwaith gyda chi, Rhanwch eich sgiliau gyda gweddill y grwp, Cyfle I gyfnewid patrymau a syniadaiu. Dim angen bwcio. Pob dydd Mercher

Lleoedd: Cefn Mawr Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30-4.30

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11548

Clwb Scrabble

Beth am ddod â ffrind i’r llyfrgell a chael gêm o Scrabble? Croeso i bawb – arbenigwyr neu ddechreuwyr! Rydym yn darparu y byrddau, llyfrau cyfeiriol a phaned.

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Monday 2pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11248

Gweu a Sgwrs

Dewch â’ch prosiect diweddaraf, gall fod yn weu, Crosio neu wnio, a chael cwmni y grwp cartrefol yma. Efallai cewch ysbrydoliaeth gan aelodau eraill y grwp a mwynhau paned yr un pryd!

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Tuesday 2pm - 4pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11249

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim ar unrhyw bwnc yn cynnwys cyflogaeth, budd-daliadau a materion ariannol/dyledion. Galwch mewn – dim angen gwneud apwyntiad.

Lleoedd: Gwersyllt Resource Centre
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Thursday 9.30 - 12.30

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11247

Grwp Crefft

Mae hwn yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw i ymuno a ni!

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 15/02/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: Fridays 2pm to 5pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11547