Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyngerdd Blynyddol Preswylwyr Cerddorfa Symffoni Wrecsam gydag Opera Cenedlaethol Cymru

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Cyngerdd Blynyddol Preswylwyr Cerddorfa Symffoni Wrecsam gydag Opera Cenedlaethol Cymru

Mae'r cyngerdd hwn, y 3ydd yn ein tymor cyngerdd 50 mlwyddiant, yn gydweithrediad ag Opera Cenedlaethol Cymru ac mae hefyd yn gyngerdd blynyddol ein Llywydd. Yr ydym yn cefnogi 'Eich Gofod', sef elusen leol Wrecsam sy'n cefnogi teuluoedd â phlant ac oedolion ifanc yr effeithir arnynt gan awtistiaeth. Mae'r rhaglen gyngerdd yn cynnwys gwaith gan Beethoven, Elgar's Sea Pictures a nodweddion 5ed Symffoni Prokofiev. Rydym wrth ein boddau i groesawu Rebecca Afonwy-Jones yn ogystal â Leon Bosch fel ein harweinydd. Anogwch gymaint o'ch teuluoedd a'ch ffrindiau i ymuno â ni wrth i ni barhau i ddathlu 50 mlynedd o wneud cerddoriaeth yn Wrecsam

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham Glyndwr University, Mold Road, Wrexham LL11 2AW
Dyddiad: 23/02/2019
Amseroedd: 7.15pm for 7.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292015

Gwefan: http://www.wrexhamorch.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Family Ticket £20; Balcony £12; Stalls £10 (concessions £8); U 17 £2.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12233