Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Taith Gerdded Cronfeydd Dwr a Mynydd Rhosllanerchrugog

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Taith Gerdded Cronfeydd Dwr a Mynydd Rhosllanerchrugog

Taith Gerdded. 5.5 milltir. 2-3 awr. Dim Cwn. Am Ddim. Llethrau, rhostir, glaswelltir a chamfeydd.

Lleoedd: Cyfarfod ym maes parcio y Sun Inn/Meet at the Sun Inn Car Park (LL142LG)
Dyddiad: 19/06/2019
Amseroedd: 6:30pm

Addas ar gyfer 14+

Cyswllt Sion Roberts ar 01978 729766 neu ebost sion.roberts@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12292