Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Taith Gerdded Eglwys Iscoyd a Llwybr Maelor

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Taith Gerdded Eglwys Iscoyd a Llwybr Maelor

Taith Gerdded. 4 milltir. 2.5 awr. Dim Cwn. Am ddim. Glaswelldir, giatiau, camfeydd.

Lleoedd: Cyfarfod ym maes parcio Eglwyd Iscoyd/Meet at St Mary's Church car park Iscoyd (SY13 3AN)
Dyddiad: 29/05/2019
Amseroedd: 6.30pm

Addas ar gyfer 14+

Cyswllt Sion Roberts ar 01978 729766 neu ebost sion.roberts@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12293