Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

DARLITH TAI TERAS I'R GYMDEITHAS CENEDLAETHOL

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

DARLITH TAI TERAS I'R GYMDEITHAS CENEDLAETHOL

"HIERARCHAETH GYMDEITHASOL FICTORAIDD/EDWARDAIDD- Y TŶ TERAS CYFFREDIN" yw teitl cyflwyniad i'w roi i Gymdeithas Ddinesig Ardal Wrecsam. Fe'i rhoddir gan Gareth Carr, sy'n Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae'n Bensaer Cofrestredig ac yn hanesydd pensaernïol, ac mae wedi dilyn ei ddiddordebau yn hanes pensaernïol a chymdeithasol yr amgylchedd trefol. Croeso i bawb, mynediad am ddim. Bydd y Gymdeithas yn falch o groesawi ti. Am fwy o wybodaeth am weithgareddau'r Gymdeithas, dewch i’r cyfarfod, neu ewch i’n wefan www.facebook.com/wrexhamcivic.

Lleoedd: TŶ AVOW, 21 Stryt Egerton/ Egerton Street, Wrecsam
Dyddiad: 21/03/2019
Amseroedd: 7.00pm

Addas ar gyfer I bawb/ Any

Cyswllt Simon Jones ar 01978266945 neu ebost simong.jones@tiscali.co.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 27/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12311