Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Y Ffair Barch 2019

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Y Ffair Barch 2019

Dewch ynghyd am ddigwyddiad sy’n dathlu amrywiaeth, diwylliant a dealltwriaeth yn y gymdeithas fodern.

Lleoedd: Prifysgol Glyndwr University (Campus Ffordd yr Wyddgrug/Mold Rd Campus)
Dyddiad: 19/03/2019
Amseroedd: 9am - 3pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Naomi Squire ar 01978 29 3336 neu ebost chaplains@glyndwr.ac.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/y-ffair-barch-2019-respect-fair-2019-tickets-57394422262 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12315