Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 65 digwyddiadau.

'Gwneud Treth yn Ddigidol '- Wrecsam

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/fsb-making-tax-digital-seminar-wrexham-tickets-55693313199?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch Centre
Dyddiad: 18/03/2019
Amseroedd: 11:00 – 13:00

Addas ar gyfer

Cyswllt FSB ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/fsb-making-tax-digital-seminar-wrexham-tickets-55693313199?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12303

Cynhadledd menywod mewn busnes

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/women-in-business-conference-wib-natwestboost-balanceforbetter-tickets-53013340328?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hwb Hwb Menter Wrecsam /Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 19/03/2019
Amseroedd: 4:00 PM – 6:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Owain Williams ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/women-in-business-conference-wib-natwestboost-balanceforbetter-tickets-53013340328?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12302

Y Ffair Barch 2019

Dewch ynghyd am ddigwyddiad sy’n dathlu amrywiaeth, diwylliant a dealltwriaeth yn y gymdeithas fodern.

Lleoedd: Prifysgol Glyndwr University (Campus Ffordd yr Wyddgrug/Mold Rd Campus)
Dyddiad: 19/03/2019
Amseroedd: 9am - 3pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Naomi Squire ar 01978 29 3336 neu ebost chaplains@glyndwr.ac.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/y-ffair-barch-2019-respect-fair-2019-tickets-57394422262 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12315

Offer cydweithio digidol ar gyfer newyddiadurwyr-Wrecsam

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-collaboration-tools-for-journalists-wrexham-tickets-56809298140?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Centre for the Creative Industries
Dyddiad: 20/03/2019
Amseroedd: 13:00 – 15:00

Addas ar gyfer

Cyswllt NUJ Training Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-collaboration-tools-for-journalists-wrexham-tickets-56809298140?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12307

Gêm Her Ryngwladol Cymru v Trinidad a Tobago

Dewch i brofi’r awyrgylch yng nghanol dref Wrecsam. Digwyddiadau drwy’r dydd a nos

Lleoedd: Canol Tref Wrecsam / Wrexham Town Centre
Dyddiad: 20/03/2019
Amseroedd: Drwy'r dydd/All day

Addas ar gyfer Pawb/All

Cyswllt Huw Rosson ar 09178292275 neu ebost huw.rosson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12324

Sioeau cyfryngau cymdeithasol Cymru

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/social-media-roadshow-wales-wrexham-sioe-deithiol-y-cyfryngau-cymdeithasol-cymru-wrecsam-registration-56628200472?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Centre for the Creative Industries
Dyddiad: 20/03/2019
Amseroedd: 10:00 – 12:30

Addas ar gyfer

Cyswllt NUJ Training Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/social-media-roadshow-wales-wrexham-sioe-deithiol-y-cyfryngau-cymdeithasol-cymru-wrecsam-registration-56628200472?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12304

DARLITH TAI TERAS I'R GYMDEITHAS CENEDLAETHOL

"HIERARCHAETH GYMDEITHASOL FICTORAIDD/EDWARDAIDD- Y TŶ TERAS CYFFREDIN" yw teitl cyflwyniad i'w roi i Gymdeithas Ddinesig Ardal Wrecsam. Fe'i rhoddir gan Gareth Carr, sy'n Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Glyndŵr. Mae'n Bensaer Cofrestredig ac yn hanesydd pensaernïol, ac mae wedi dilyn ei ddiddordebau yn hanes pensaernïol a chymdeithasol yr amgylchedd trefol. Croeso i bawb, mynediad am ddim. Bydd y Gymdeithas yn falch o groesawi ti. Am fwy o wybodaeth am weithgareddau'r Gymdeithas, dewch i’r cyfarfod, neu ewch i’n wefan www.facebook.com/wrexhamcivic.

Lleoedd: TŶ AVOW, 21 Stryt Egerton/ Egerton Street, Wrecsam
Dyddiad: 21/03/2019
Amseroedd: 7.00pm

Addas ar gyfer I bawb/ Any

Cyswllt Simon Jones ar 01978266945 neu ebost simong.jones@tiscali.co.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 27/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12311

Noson Gomedi Tŷ Pawb

Ymunwch â ni am ein Noson Gomedi chwarterol ar Nos Wener 22ain Mawrth 2019! Mae hon yn noson gomedi o'r brig sy'n sicr o wneud i chi chwerthin a gadael i chi deimlo wedi'ch dyrchafu! Bydd y bar ar agor a bydd bwyd ar gael cyn ac yn ystod y noson. Yn serennu: NINA GILLIGAN "A naturally funny comedian, with a charming and genuinely likeable style" (John Thompson - The Fast Show) "Naturally Funny Naturally Talented; she's too natural for a comic...Go and see her now before she be Nature's Biggest Comedian" - Pat Monahan "In my opinion NIna Gilligan is one of the best up and coming Stand Ups on the circuit and is Destined for Stardom" - John Marshall - Agraman. Gyda gwesteion arbennig BRIAN BAYLEY Nyrs yn Lerpwl gynt, yn boblogaidd iawn ble bynnag mae'n chwarae. Mae Brian yn cyfuno sinigiaeth a rhwystredigaeth i greu jôc a set diymdrech, sy'n gadael cynulleidfaoedd yn gofyn am fwy. PETE PHILLIPSON Mae Pete, sydd wedi'i leoli ym Manceinion, wedi bod yn adeiladu enw iddo'i hun ar y gylchdaith fel act ddoniol dros y blynyddoedd diwethaf, gan gymysgu arsylwadau a rheolweithiau cyflym gyda chymeriadu bendigedig. Mae Pete yn perfformio yn rhai o'r clybiau comedi mwyaf yn y wlad gan gynnwys The Stand, Glee, Jongleurs, Baby Blue, Hilarity Bites, Off the Rails, The Last Laugh, and The Frog and Bucket. Hefyd yn torri mewn i'r sîn Llundainn, mae Pete yn perfformio yn Off the Kerb, The Comedy Store, The Funny Side, and Lee Hurst’s Backyard Bar. a'ch compère KEVIN CASWELL-JONES "Wrexham's Premier Comedian" - Funhouse Comedy "Imagine your grandad was cool" - Hotwater Comedy Cefnogaeth i Sarah Millican, Jo Caulfield, Tom Wrigglesworth Tocynnau: £10 (Gofalwyr yn mynd am ddim - ffoniwch i archebu) NEU 2 am £15 (pan yn prynu o Siop//Shop, Tŷ Pawb) Drysau: 7.30pm Act gyntaf: 7.45pm 14+ Tŷ Pawb, Wrecsam, LL13 8BB 01978 292144 typawb@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 22/03/2019
Amseroedd: 7.30-11.00pm

Addas ar gyfer 14+

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 292146 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292144

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/noson-gomedi-ty-pawb-comedy-night-nina-gilligan-gwesteionguests-tickets-58443507103 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £10 / £6 (14-17)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12323

Cymorth cyntaf brys yn y gwaith cwrs lefel 3

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-tickets-53132233942?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Groundwork North Wales
Dyddiad: 27/03/2019
Amseroedd: 09:30 – 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-tickets-53132233942?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £62.99

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12305

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Mae'r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu. Rydym yn ateb y cwestiwn "Pam fod cadw llyfrau yn bwysig?", A sut i gadw cofnodion i sicrhau bod gennych reolaeth dros eich trafodion busnes. Mae hwn yn weithdy ymarferol ac yn eich galluogi i deimlo'n hyderus ac yn deall y rhesymau pam treth a chadw llyfrau da yw arferion busnes hanfodol a sain. Bydd y bwriad i gyflwyno treth digidol hefyd yn cael ei drafod a sut i sicrhau nad ydych yn cael eu gadael drysu gan y newidiadau i gyflwyno ffurflenni. Bydd y cyflwyniad yn esbonio beth treth digidol, sut a pham ei fod yn cael ei gyflwyno. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gael unrhyw gwestiynau a atebwyd gan y Cyfrifydd profiadol a fydd yn cael eu cyflwyno yn y gweithdy.

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr/Redwither Tower, Wrecsam/Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 28/03/2019
Amseroedd: 13:00 - 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/tax-and-bookkeeping-workshop/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12300

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn: •deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun •gallu asesu eich sgiliau personol •gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes •deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes •gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith •gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr/Redwither Tower, Wrecsam/Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 29/03/2019
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12301

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefftau – Ffeltio

Dewch i ddysgu sut i greu lluniau hyfryd gyda gwlân cnu dafad. Gwnewch lun i fynd adref ac un i’w ychwanegu at y colâg clytwaith i ddathlu Dengmlwyddiant y STB. Darperir yr holl ddeunyddiau. (£10 o ostyngiad am ddarn a ychwanegir at y clytwaith). I gadw eich lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978 711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr LL14 3PE
Dyddiad: 30/03/2019
Amseroedd: 11.00-4.00

Addas ar gyfer 16+ oed. Age 16+

Cyswllt Parciau Gwledig/Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £30 yr un £30 per person

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12274

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr LL14 3PE
Dyddiad: 03/04/2019
Amseroedd: 1.00 -4.00

Addas ar gyfer Croeso i ddechreuwyr/Beginners welcome.

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12275

Glanhau Stryt Las

Dewch i helpu’r Ceidwaid i dacluso Parc Stryt Las Cyfarfod ym mynedfa’r parc ochr Cwm Glas (LL14 2AD)

Lleoedd: Parc Stryt Las / Stryt Las Park LL14 2AF
Dyddiad: 03/04/2019
Amseroedd: 1.30pm to 3.00pm

Addas ar gyfer Addas ar gyfer pob oedran. Suitable for all ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12277

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol

Dewch i helpu tacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim. Darperir lluniaeth

Lleoedd: Parc Acton Acton Park LL12 7YG
Dyddiad: 09/04/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob oedran. All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12278

Taith Cwrw Casgen Wrecsam

Mae Taith Cwrw Casgen Wrexham yn ôl ar 13 Ebrill!

Rydym yn mynd â chi i dafarnau Cwrw Casgen i flasu Cwrw Go Iawn, bwyd blasus ac adloniant byw, heb boeni pwy sy'n gyrru! Mae ein gwasanaeth bws pwrpasol yn cyrraedd bob 30 munud ym mhob tafarn rhwng 12 canol dydd a 10pm.

Tafarndai sy'n cymryd rhan:
Saith Seren Wrecsam
Trevor Arms Marford
Nags Head Lavister
Peal O Bells Holt
Nags Head Ridleywood
Wynnstay Arms Rhiwabon
Red Lion Marchwiel

Lleoedd: Wrecsam / Wrexham
Dyddiad: 13/04/2019
Amseroedd: 12pm - 10pm

Addas ar gyfer 24+

Cyswllt Siwan Jones ar 01978 510141 neu ebost cheers@realaletrail.co.uk

Swyddfa Bocs: 01978 510141

Gwefan: http://realaletrail.co.uk/wrexham-real-ale-trail/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £15 in advance, £18 on the day

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12317

Parc y Ponciau – Hyfforddiant BMX Proffesiynol

Dewch i ddysgu sut i feistroli’r trac neu wella’r sgiliau sydd gennych yn barod. Ychydig yn unig o leoedd sydd ar gael, ffoniwch 01978 844028 i gadw lle ymlaen llaw

Lleoedd: Parc y Ponciau / Ponciau Banks LL14 1RL
Dyddiad: 15/04/2019
Amseroedd: 10.00am – 3.00pm

Addas ar gyfer 7+ oed Age 7+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 844028 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £7.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12279

Amgueddfa Anniben

10.30am –12pm (galw heibio) Byddwn yn peintio, gludo a lliwio ein masgiau draig ein hunain Yn addas i blant 3 oed ac iau £2 bob babi / plentyn bach, oedolion am ddim

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 15/04/2019
Amseroedd: 10.30am - 12noon

Addas ar gyfer 0-3

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12218

Creu a Chadw

Addurnwch eich ŵy draig eich hun i fynd adre gyda chi! Sesiwn 1 10.30am - 11.15am Sesiwn 2 11.30am - 12.15pm Sesiwn 3 1.15pm - 2pm Llefydd cyfyngedig ar gyfer bob sesiwn. Argymhellir ar gyfer plant 3 oed a hŷn £2.50 fesul wy Bydd llefydd ar gyfer yr holl ddigwyddiadau yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin oni bai y dywedir yn wahanol. Yn ystod amseroedd prysur, efallai bydd rhaid aros am amser byr. Gofynnir i’r oedolion aros yn ein horielau nes i aelod o staff neu wirfoddolwr roi gwybod bod lle ar gael. Cynhelir yr holl sesiynau dysgu fyny grisiau yn ein hystafell ddysgu, lle gellir parcio pramiau mewn gofod sydd wedi’u cadw. Mae lifft ar gael. Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn ym mhob digwyddiad.

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 16/04/2019
Amseroedd: Session 1: 10.30am - 11.15am

Addas ar gyfer 3+

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12219

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 16/04/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12162

Parc Bellevue – Llwybr Bwni’r Pasg

Cyfarfod wrth safle’r seindorf

Lleoedd: Parc Bellevue / Bellevue Park LL13 7TG
Dyddiad: 16/04/2019
Amseroedd: 10.00am – 12.00pm.

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Rhoddion i Gyfeillion Parc Bellevue Donations to Friends of Bellevue Park

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12280

Clwb Plant Y Pasg

Crefftau, lliwiadau, posau. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Lleoedd: Llyfrgell Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Coedpoeth LL11 3NA
Dyddiad: 16/04/2019
Amseroedd: 3.30-4.15pm

Addas ar gyfer 3-8 oed/years

Cyswllt Llyrgell Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 722920

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12321

Tŷ Mawr – Matiau Diod Pren

Dewch i greu anrheg Pasg unigryw.

Lleoedd: Tŷ Mawr / Tŷ Mawr LL14 3PE
Dyddiad: 17/04/2019
Amseroedd: 1.30pm-3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran / All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12281

Yr Helfa Fawr Wyau Pasg

Ymunwch yn y gweithgareddau crefft y pasg sydd am ddim. Casglwch eich taflen gliwiau o Sgwâr y Frenhines.

Lleoedd: Sgwâr y Frenhines / Queen's Square, Wrecsam / Wrexham
Dyddiad: 18/04/2019
Amseroedd: 11am - 2pm

Addas ar gyfer Pawb | All

Cyswllt Lauren Hammond ar 01978 292419 neu ebost lauren.hammond@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12316

Parc Acton - Llwybr Wyau Pasg

Llwybr llawn hwyl o amgylch y parc. Cefnogir y digwyddiad hwn gan Gyfeillion Parc Acton.

Lleoedd: Parc Acton Acton Park LL12 7YG
Dyddiad: 18/04/2019
Amseroedd: 1pm – 3pm

Addas ar gyfer Pob oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12282

Tŷ Mawr - Llwybr y Pasg

Galwch heibio i ddatrys y cliwiau er mwyn canfod eich ffordd o amgylch y llwybr. Bydd y llwybr yn cymryd tuag awr i’w gwblhau.

Lleoedd: Tŷ Mawr Ty MawrLL14 3PE
Dyddiad: 21/04/2019
Amseroedd: 11.00am-3.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 10987 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12283

Dyfroedd Alyn - Llwybr y Pasg

Dilynwch y llwybr i ennill gwobr. Llwybr galw heibio yn para tuag awr.

Lleoedd: Dyfroedd Alyn Alyn Waters LL11 4AG
Dyddiad: 24/04/2019
Amseroedd: 10.30pm - 3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 10987 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12284

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion.

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park LL13 7TG
Dyddiad: 24/04/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14 oed 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12285

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 14/05/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12163

Taith Gerdded Eglwys Iscoyd a Llwybr Maelor

Taith Gerdded. 4 milltir. 2.5 awr. Dim Cwn. Am ddim. Glaswelldir, giatiau, camfeydd.

Lleoedd: Cyfarfod ym maes parcio Eglwyd Iscoyd/Meet at St Mary's Church car park Iscoyd (SY13 3AN)
Dyddiad: 29/05/2019
Amseroedd: 6.30pm

Addas ar gyfer 14+

Cyswllt Sion Roberts ar 01978 729766 neu ebost sion.roberts@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12293

Taith Gerdded Cronfeydd Dwr a Mynydd Rhosllanerchrugog

Taith Gerdded. 5.5 milltir. 2-3 awr. Dim Cwn. Am Ddim. Llethrau, rhostir, glaswelltir a chamfeydd.

Lleoedd: Cyfarfod ym maes parcio y Sun Inn/Meet at the Sun Inn Car Park (LL142LG)
Dyddiad: 19/06/2019
Amseroedd: 6:30pm

Addas ar gyfer 14+

Cyswllt Sion Roberts ar 01978 729766 neu ebost sion.roberts@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12292

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 09/07/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12164

Taith Gerdded Isycoed a Afon Clywedog

Taith Gerdded. 6 milltir, 3 awr. Dim cwn. Am ddim. Glaswelltir, giatiau a chamfeydd

Lleoedd: Cyfarfod yn depot y Cyngor Ffordd Abaty De/Meet at the Council depot, Abbey Road South
Dyddiad: 24/07/2019
Amseroedd: 6:30pm

Addas ar gyfer 14+

Cyswllt Sion Roberts ar 01978 729766 neu ebost sion.roberts@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12291

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 10/09/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12165

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 08/10/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12166

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 12/11/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12167

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 10/12/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12168

Gwyl Gerddoraieth 'Country Roads'

Gŵyl gerddoriaeth gwlad a gwerin yw hon. Mae'n benwythnos llawn llawn hwyl i'r teulu. Bydd stondinau a gwersylla ar gael, hyfforddiant dawnsio llinell, rafflau, Bingo Gwyddelig. Digwyddiad tocyn yn unig yw hwn felly gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu. Artistiaid gwledig byw, a disgo gwledig.

Lleoedd: Bryn Y Grog Hall, Marchwiel LL13 0SR
Dyddiad: o 23/08/2019 i 27/08/2019
Amseroedd: TBC/I'w gadarnhau.

Addas ar gyfer All Ages/Pob Oedran

Cyswllt Tracy Butler ar 07809904240 neu ebost countryroadsfest@outlook.com

Swyddfa Bocs: 07809904240 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: TBC/I'w gadarnhau

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12215

Clwb Cychwyn Amser Cinio

Mae'r tîm o Hwb Menter Wrecsam yn ymuno â BEN Club i ddod â rhaglen 6 wythnos i chi i'ch ysbrydoli o syniad i arloesi. Bob wythnos bydd siaradwr newydd yn cwmpasu pwnc sy'n hanfodol er mwyn dechrau eich syniadau busnes. Peidiwch â phoeni os nad oes gennych chi syniad datblygedig eisoes, mae'r sesiynau hyn yn berffaith os ydych chi newydd ddechrau gyda syniad ac nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud nesaf. Yn ogystal â chynnwys y pynciau bydd pob siaradwr yn rhannu eu siwrneiau a'u cyfrinachau ysbrydoledig i'w llwyddiannau. Felly dewch draw, dod â'ch cinio a chael eich ysbrydoli! Bob ddydd Gwener o 15fed o Fawrth, 1-3pm Wythnos 1 - Cynhyrchu Syniadau Wythnos 2 - Beth sy'n gwneud cynllun busnes da? Wythnos 3 - Cadw olrhain ar arian Wythnos 4 - Marchnata a chyfryngau cymdeithasol Wythnos 5 - Yr holl bethau cyfreithiol Wythnos 6 - Cael y gwerthiannau

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam/Wrexham Enterprise Hub, Wrecsam/Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: o 15/03/2019 i 19/04/2019
Amseroedd: 13:00 - 15:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/lunchtime-startup-club/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12299

Clwb Plant

Crefftau, lliwiadau a phosau 3-8oed Dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig) Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn

Lleoedd: Llyfrgell Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Coedpoeth, Wrexham, LL11 3NA
Dyddiad: o 05/02/2019 i 03/12/2019
Amseroedd: 3.30-4.15pm

Addas ar gyfer 3-8 oed /years

Cyswllt Llyfrgell Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12197

Clwb Plant

Crefftau, lliwiadau a phosau 3-8oed Dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig) Rhaid I blant fod yng nghwmni oedolyn

Lleoedd: Llyfrgell Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Coedpoeth, Wrecsam, LL11 3NA
Dyddiad: o 05/02/2019 i 03/12/2019
Amseroedd: 3.30-4.15pm

Addas ar gyfer 3-8 oed /years

Cyswllt Llyfrgell Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12199

Dosbarthiadau Ysgrifennu Creadigol

Yn dechrau 1af Mawrth 2019. Ydych chi eisiau dechrau ysgrifennu'n greadigol on ddim yn gwybod lle I ddechrau? mae gennym le ar gael yn ein cwrs nesaf o ddosbarthiadau misol. cysylltwch a Lyfrgell y Waun am fanylion 01691 772344

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 01/03/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: 1st Friday of the Month at 10.30 a.m.

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12255

Llyfrau Tu Chwith Allan

Clwb ar ôl ysgol wobrwyol i blant 8-10 oed, darganfod llyfrau ac ysgrifennu creadigol. Straeon byrion, adolygiadau llyfrau, darlunio, barddoniaeth, comics, llyfrau “pop-up”

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam Library
Dyddiad: o 12/09/2018 i 17/07/2019
Amseroedd: Dydd Mercher 4-5pm

Addas ar gyfer 8-10

Cyswllt Emily Ashworth ar 01978 292604 neu ebost emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: 50c/p

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14/09/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12023

Grŵp Darllen

Grwp Darllen 4ydd Dydd Mawrth bob mis Croeso I bawb

Lleoedd: Llyfrgell Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Coedpoeth, Wrecsam, LL11 3NA
Dyddiad: o 22/01/2019 i 26/11/2019
Amseroedd: 2-3pm

Addas ar gyfer Oedolion /Adults

Cyswllt Llyfrgell Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12198

Llais a Llyfr

Bob wythnos bydd y grwp yn darllen stori fer a darn o farddoniaeth ac yn trafod eu rhinweddau ar hyd y ffordd tra’n mwynhau paned o de. Croeso i bawb. Pob dydd Mawrth.

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam Library
Dyddiad: o 22/01/2019 i 17/12/2019
Amseroedd: 2.30-4pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12228

Amser Stori a Chan

Amser Stori a Chan

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 30/12/2019
Amseroedd: Every Tuesday 2.15 pm - 2.45 pm

Addas ar gyfer 0-5

Cyswllt Llyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim/free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12229

Amser Stori a Chan

Amser Stori a Chan

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Friday 3.30 p.m. - 4.00 p.m.

Addas ar gyfer 0-5

Cyswllt Llyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12230

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig (3ydd Dydd Iau o bob mis)

Sesiwn Galw Mewn

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30 - 4.30pm

Addas ar gyfer Pawb/All

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost Chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12231

Cymunedau am Waith

Gall ein Cynghorwyr a'n Mentoriaid eich helpu gyda:- Sgiliau Hanfodol, Cymorth gyda'ch CV a'ch Ceisiadau am Swyddi, Addysg a Hyfforddiant

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Monday 1pm -3 p.m.

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12232

Grwp Scrabble

Scrabble

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 19/12/2018 i 18/12/2019
Amseroedd: 2:15 - 3:15

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12190

Grwp darllen i oedolion Y Waun

Dydd Mawrth cyntaf pob mis 2.30 pm ymlaen. Darperir llunieath ysgfan.

Lleoedd: Llyfrgell Y WAun / Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30 p.m.

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12253

Grwp Gweu a Sgwrs

Croeso i bawb o bob gallu - dewch a'ch prosiect presennol efo chi, cewch gyfarfod pobl newydd a rhannu eich sgiliau. Darperir lluniaeth ysgafn Bob dydd Iau 2 p.m.

Lleoedd: LLyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Thursday 2 p.m.

Addas ar gyfer All

Cyswllt Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12254

Cynfnewid Jigsos

Mae croeso i chi ddod a ch jigsos cyflawn nad ydych eu angen a chyfnewid am un araf

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: In opening hours

Addas ar gyfer All

Cyswllt Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12257

Stori a Chan

Stori a Chan

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2019
Amseroedd: 2 :00 - 3:00

Addas ar gyfer 0 - 3

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12186

Gweu a sgwrsio

Dewch a'ch gwaith gyda chi, Rhannwch eich sgiliau gyda gweddill y grŵp, Cyfle i gyfnewid patrymau a syniadau. Dim angen bwcio. Pob dydd Mercher

Lleoedd: Llyfrgell Cefn Mawr Library
Dyddiad: o 01/01/2018 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30-4.30

Addas ar gyfer Pawb/Any

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15/02/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11548

Clwb Scrabble

Beth am ddod â ffrind i’r llyfrgell a chael gêm o Scrabble? Croeso i bawb – arbenigwyr neu ddechreuwyr! Rydym yn darparu y byrddau, llyfrau cyfeiriol a phaned.

Lleoedd: Llyfrgell Gwersyllt Library
Dyddiad: o 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Dydd Llun 2pm Monday

Addas ar gyfer Oedolion /Adults

Cyswllt Llyfrgell Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31/08/2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11248

Gweu a Sgwrs

Dewch â’ch prosiect diweddaraf, gall fod yn gweu, Crosio neu wnïo, a chael cwmni'r grŵp cartrefol yma. Efallai cewch ysbrydoliaeth gan aelodau eraill y grŵp a mwynhau paned yr un pryd!

Lleoedd: Llyfrgell Gwersyllt Library
Dyddiad: o 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Dydd Mawrth 2pm - 4pm Tuesday

Addas ar gyfer Oedolion/Adult

Cyswllt Llyfrgell Gwersyllt ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31/08/2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11249

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim ar unrhyw bwnc yn cynnwys cyflogaeth, budd-daliadau a materion ariannol/dyledion. Galwch mewn – dim angen gwneud apwyntiad.

Lleoedd: Canolfan Adnoddau Gwersyllt Resource Centre
Dyddiad: o 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Dydd Iau/Thursday 9.30 - 12.30

Addas ar gyfer Pob oedran/All ages

Cyswllt Llyfrgell Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31/08/2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11247

Gwau a Gair

Gwau a Gair

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 10/12/2018 i 10/12/2020
Amseroedd: 2:15 - 3:15

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12181

Darllen efo Elliott

Darllen efo Elliott

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2020
Amseroedd: 3:30 - 4:30

Addas ar gyfer 0 - 8

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12187

Sesiwn Galw heibio Cyfrifiadurol

Sesiwn galw heibio cyfrifiadurol

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2020
Amseroedd: 4:00 - 5:00

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12188

Sesiwn Galw heibio cyfrifiadurol

Sesiwn Galw heibio cyfrifiadurol

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2020
Amseroedd: 4:00 - 5:00

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12189

Grwp Sgwrsio

Grwp Sgwrsio

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 10/12/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: 2:00 - 3:00

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12182

Amser stori

Amser stori

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 10/12/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: 2:15 - 2:45

Addas ar gyfer 0 - 3

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12183

Grwp Crefft

Mae hwn yn grŵp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw i ymuno a ni!

Lleoedd: Llyfrgell Gwersyllt Library
Dyddiad: o 15/02/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: Dydd Gwener/Fridays 2pm i/to 5pm

Addas ar gyfer Oedolion/Adult

Cyswllt Llyfrgell Gwersyllt Library ar 01978722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15/02/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11547