Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 129 digwyddiadau.

Datganiad piano

Datganiad piano gan Geoffrey Smales (89 oed, ac oherwydd salwch difrifol, na ddisgwylir iddo gyrraedd 20 oed,) ei wraig, Mary Smales (yn gwella ar ôl llawdriniaeth ar y galon) ynghyd â Ruth Howlett a Megan Martin (dau gyn-ddisgybl piano). Mae'r rhaglen yn cynnwys unawdau, deuawdau, un triawd ac un pedwarawd.

Lleoedd: Canolfan Adnoddau Gwersyllt Resourse Centre - LL11 4ED
Dyddiad: 25/05/2019
Amseroedd: 7.00pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Geoffrey Smales ar 01978756112 neu ebost geoffreysmales@btinternet.com

Swyddfa Bocs: 01978756112

Pris Tocyn: £0.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12451

Cwrdd â Ffederasiwn Busnesau Bach a'r Gwaith Elw!

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cwrdd-a-ffederasiwn-busnesau-bach-ar-gwaith-elw/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 28/05/2019
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/meet-the-federation-of-small-business-and-the-profit-works/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12477

Parc Acton - Hyfforddiant Tennis

Hyfforddiant Tennis am ddim. Cyfarfod yn y cyrtiau.

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 28/05/2019
Amseroedd: 1pm – 3pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12347

Taith Gerdded Eglwys Iscoyd a Llwybr Maelor

Taith Gerdded. 4 milltir. 2.5 awr. Dim Cwn. Am ddim. Glaswelldir, giatiau, camfeydd.

Lleoedd: Cyfarfod ym maes parcio Eglwyd Iscoyd/Meet at St Mary's Church car park Iscoyd (SY13 3AN)
Dyddiad: 29/05/2019
Amseroedd: 6.30pm

Addas ar gyfer 14+

Cyswllt Sion Roberts ar 01978 729766 neu ebost sion.roberts@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12293

Tŷ Mawr – Gwenu gyda’r Gwenyn!

Tŷ Mawr – Gwenu gyda’r Gwenyn! Dewch i wenu gyda'r gwenyn y pnawn ‘ma drwy gymryd rhan mewn llwybr canfod gwenyn a gweithgareddau hwyliog eraill Sesiynau rhwng 11.00pm a 4.00pm Pob oedran Bydd y gost yn amrywio yn ôl y gwahanol weithgareddau.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 29/05/2019
Amseroedd: 11.00pm a 4.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Prisiau'n amrywio Cost varies

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12348

Taith Dywys Eglwys Iscoyd a Llwybr Maelor

Taith Dywys Eglwys Iscoyd a Llwybr Maelor Cyfarfod ym maes parcio Eglwys y Santes Fair, Iscoyd (SY13 3AN) Cychwyn am 6.30pm 4 milltir 2.5 awr Dim cŵn Am ddim Glaswelltir, giatiau, camfeydd 01978 729766 i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Iscoyd (SY13 3AN)
Dyddiad: 29/05/2019
Amseroedd: Cychwyn am 6.30pm Starts 6:30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12349

Parc Bellevue – Hyfforddiant Tennis

Dysgwch gan hyfforddwr cymwys. Yn y cyrtiau

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park
Dyddiad: 30/05/2019
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer 6-14

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12350

Diwrnod Agored Sant Ioan Cymru

Mae gwirfoddolwyr St John Cymru o Wrecsam yn cynnal diwrnod agored ddydd Sadwrn 1 Mehefin. 10am - 4pm Bydd y diwrnod agored yn gyfle gwych i'r cyhoedd ddod i weld beth mae ein gwirfoddolwyr yn ei wneud. Yn ystod y dydd bydd aelodau rhanbarthol Wrecsam wrth law i ddangos i'r cyhoedd sut y gallent achub bywyd! Bydd arddangosiadau cymorth cyntaf mewn CPR achub bywydau, sefyllfa tagu ac adfer, yn ogystal â sesiynau blasu cymorth cyntaf drwy gydol y dydd. Mae digon i roi adloniant i'r plant gyda phaentio wynebau, castell neidio, gemau a bwyd, ynghyd â theithiau o amgylch ein hambiwlansys rheng flaen. Nid dyna i gyd, mae Bertie the Badger hefyd yn gwneud ymddangosiad arbennig ar y diwrnod, felly dewch draw i ddweud helo! Felly dewch i lawr a chymryd rhan: Uned F, Parc Busnes Iâl, Ellice Way, Wrecsam LL13 7YL I gael rhagor o wybodaeth am sut i gymryd rhan, ewch i www.stjohn.wales

Lleoedd: Ambiwlans Sant Ioan Wrecsam / St John Ambulance Wrexham, Ffordd Ellice /Ellice Way, LL13 7YL
Dyddiad: 01/06/2019
Amseroedd: 10:00am - 16:00pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Matt Wright ar 07805 522709 neu ebost matt.wright@wrexham.sjaw.org.uk

Gwefan: http://www.stjohn.wales (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12503

Llyfrau Usborne yn y Grŵp Rhieni a Phlant Bach

Mae ein Grŵp Rhieni a Phlant Bach yn cynnal Llyfrau Usborne, "y llyfrau gorau i blant o bob oed". Cyfle i bori a dewis llyfrau i'ch plant, wrth gymdeithasu â rhieni eraill.

Lleoedd: Canolfan Adnoddau Cymunedol Hightown Community Resource Centre, Hightown
Dyddiad: 03/06/2019
Amseroedd: 9.15 - 10.45

Addas ar gyfer Teuluoedd / Families

Cyswllt Annette Bryden ar 07969814442 neu ebost annette.bryden@wwha.co.uk

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12473

Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 0300 30 30 006, employers@cambria.ac.uk

Lleoedd: Ffordd Y Bers / Bersham Road
Dyddiad: 05/06/2019
Amseroedd: 9:00 – 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Coleg Cambria ar neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £65

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12484

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 05/06/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm

Addas ar gyfer Croeso i ddechreuwyr.

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12351

Brandio a Marchnata

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/gweithdy-brandio-a-marchnata/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: 05/06/2019
Amseroedd: 09:30 – 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/branding-marketing/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12468

Parc Bellevue - Cerddoriaeth Fyw yn y Parc

Yn safle’r seindorf Cefnogir y digwyddiad hwn gan ‘Gyfeillion Bellevue’

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park
Dyddiad: 07/06/2019
Amseroedd: 7.00-9.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12352

Tŷ Mawr – Sesiwn flasu Dosbarth Crefftau

Tŷ Mawr – Sesiwn flasu Dosbarth Crefftau Lamas Ffelt Nodwydd Gwnewch eich lama eich hun allan o wlân cnu. Darperir yr holl ddeunyddiau. 1pm-4pm 16+ oed, £15 yr un. I gadw eich lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978 711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 08/06/2019
Amseroedd: 1pm- 4pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £15

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12353

Cyfeillion Ffair Haf Rhiwabon

Llawer o stondinau gan gynnwys Stondin Jin ‘The Booze Brothers’, Stondinau Crefft, Hufen Iâ Woodlands, paentio wynebau Glitterbugs, Stondin De ATC, Sefydliad y Merched Rhiwabon, Eglwys y Santes Fair, Goliau Pêl-droed Wedi eu Chwythu a llawer mwy. Hwyl i’r teulu i gyd. Os hoffech stondin cysylltwch â Sarah os gwelwch yn dda sarah@friendsofruabon.co.uk

Lleoedd: Maes Chwaraeon Rhiwabon Ruabon Recreation Ground
Dyddiad: 08/06/2019
Amseroedd: 12:30:pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Sarah Giles ar 07789 727413 neu ebost sarahmather13@btinternet.com

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12502

Sgiliau Gwerthu Hanfodol i Berchnogion Busnes Bach

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/essential-sales-skills-for-small-business-owners-tickets-60564056724?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 10/06/2019
Amseroedd: 9:30 – 12:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt The sales and marketing coaching company ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/essential-sales-skills-for-small-business-owners-tickets-60564056724?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £27.24

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12462

Parc Bellevue - Cerddoriaeth Fyw yn y Parc

Parc Bellevue - Cerddoriaeth Fyw yn y Parc Yn safle’r seindorf Cefnogir y digwyddiad hwn gan ‘Gyfeillion Bellevue’

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park
Dyddiad: 14/06/2019
Amseroedd: 7.00pm – 9.00pm.

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim.Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12354

RSPCA Un Diwrnod Hwyliog

Mae'r Diwrnod Tadau hwn yn treulio amser gyda'ch teulu yn gwneud rhywbeth gwahanol gyda'n Diwrnod Hwyl RSPCA Un. Mae ein cangen fach a lleol yn cynnig ffair haf i chi ei chofio! Byddwch yn gweld llawer o stondinau bach lleol, y celfyddydau, rafflau a'n tombola ein hunain. Mwynhewch olygfeydd y parc gyda'ch teulu a'ch cŵn, gyda'r hyn sy'n argoeli i fod yn bara am ryw ddiwrnod i bawb. Ymunwch â ni o 10am tan 4pm ym Mharc Gwledig hyfryd Dyfroedd Alun Mae gennym bencampwriaeth Ponycycle genedlaethol hwyliog iawn i Dadau sy'n cystadlu i fod y Dad cyflymaf yn y DU Mae croeso i bob ci, o bob lliw a llun. Ar gyfer ymholiadau masnach a nawdd, anfonwch e-bost admin@rspca-wrexhamdeeside.org.uk

Lleoedd: Parc Gwledig Alyn Waters Country Park
Dyddiad: 16/06/2019
Amseroedd: 10:00 am - 16:00 pm

Addas ar gyfer Pob Oedran / All Ages

Cyswllt Dylan Evans ar 07713092045 neu ebost dyan@rspca-wrexhamdeeside.org.uk

Pris Tocyn: AM DDIM Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12403

Cynyddu Traffig i’ch Wefan

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cyflymu-cymru-i-fusnesau-cynyddwch-draffig-ich-gwefan/

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch | Catrin Finch Centre
Dyddiad: 17/06/2019
Amseroedd: 9:00 – 13:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Superfast Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-increase-your-web-traffic/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12469

Dechrau a Rhedeg Busnes – Mynd amdani

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 18/06/2019
Amseroedd: 10:00 – 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12470

Sut i ddenu mwy o gwsmeriaid a’u cael i wario mwy?

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/how-to-attract-more-customers-and-get-them-to-spend-more-marketing-tickets-53013472724?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 18/06/2019
Amseroedd: 4:00pm – 6:00pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Owain Williams ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/how-to-attract-more-customers-and-get-them-to-spend-more-marketing-tickets-53013472724?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12460

Taith Gerdded Cronfeydd Dwr a Mynydd Rhosllanerchrugog

Taith Gerdded. 5.5 milltir. 2-3 awr. Dim Cwn. Am Ddim. Llethrau, rhostir, glaswelltir a chamfeydd.

Lleoedd: Cyfarfod ym maes parcio y Sun Inn/Meet at the Sun Inn Car Park (LL142LG)
Dyddiad: 19/06/2019
Amseroedd: 6:30pm

Addas ar gyfer 14+

Cyswllt Sion Roberts ar 01978 729766 neu ebost sion.roberts@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12292

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – Cwrs Lefel 3

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-tickets-57975862365?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Parc Gwledig Dyfroedd Alun | Alyn Waters Country Park
Dyddiad: 19/06/2019
Amseroedd: 9:30 – 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-tickets-57975862365?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £62.99

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12465

Dyfroedd Alyn – Taith Gerdded y Tegeirianau

Cyfarfod yn y Ganolfan Ymwelwyr Dewch i weld y planhigion ysblennydd a phrin.

Lleoedd: Dyfroedd Alyn Alyn Waters
Dyddiad: 19/06/2019
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim.Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12355

Taith Dywys Cronfeydd Dŵr Mynyddig Rhosllannerchrugog

Taith Dywys Cronfeydd Dŵr Mynyddig Rhosllannerchrugog Cyfarfod ym maes parcio’r Sun Inn (LL14 2LG) Cychwyn am 6.30pm 5.5 milltir 2-3 awr Dim cŵn Am ddim Elltydd, rhostir, glaswelltir, camfeydd. 01978 729766 i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Dyfroedd Alyn Alyn Waters
Dyddiad: 19/06/2019
Amseroedd: Cychwyn am 6.30pm Starts 6:30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim.Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12356

Noson Bingo Hwyl i'r teulu

Mae fy nheulu a minnau yn trefnu noson hwyl i'r teulu i godi arian ar gyfer Dementia. Cafodd fy nhad ei diagnosio ym mis Mehefin 2017, fe wnes i a'm dau blentyn ifanc fynychu'r daith gerdded goffa yn 2017 i godi arian ar gyfer yr elusen Cymdeithas Alzheimer sydd yn agos iawn at ein calonnau. Ym mis Gorffennaf 2018 fe wnaethom gynllunio noson bingo hwyl i'r teulu gan godi dros £ 1000 ar gyfer elusen Alzheimer. Yn anffodus, bu farw fy nhad-cu 1 Tachwedd 2018. Cafodd hyn effaith enfawr ar fy nheulu gan gynnwys fy nau blentyn ifanc sydd wedi cymryd rhan mewn codi arian ar gyfer elusen er ei fwyn. Rwy'n cynllunio noson bingo hwyl i'r teulu arall eleni i godi arian eto ar gyfer Dementia, er cof amdano, yn dilyn y llwyddiant a gawsom yn 2018. Cynhelir y digwyddiad yn ein Clwb Glofa lleol, Yr Hafod yn Rhos, Wrecsam ar ddydd Iau 20 Mehefin 2019. Bydd y digwyddiad yn cynnwys stondinau gan fusnesau lleol, gemau bingo, ocsiwn a raffl. Byddai fy nheulu a minnau'n ddiolchgar iawn pe gallech chi o gwbl ein helpu i hyrwyddo'r digwyddiad hwn. Diolch i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth!

Lleoedd: Clwb Hafod Club Rhosllanerchrugog
Dyddiad: 20/06/2019
Amseroedd: 5:Pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Holly Davies ar 07922673811 neu ebost misshdavies@gmail.com

Pris Tocyn: Am ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12501

Y Bwlch Diwylliant: Cynnwys Ymgysylltiad Gweithle

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-culture-gap-embrace-workplace-engagement-hr-leadership-tickets-60309805251?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Moneypenny
Dyddiad: 21/06/2019
Amseroedd: 9am – 11am

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Owain Williams ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-culture-gap-embrace-workplace-engagement-hr-leadership-tickets-60309805251?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12457

Parc Bellevue - Cerddoriaeth Fyw yn y Parc

Cefnogir y digwyddiad hwn gan ‘Gyfeillion Bellevue’

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park
Dyddiad: 21/06/2019
Amseroedd: 7.00pm – 9.00pm.

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12406

Sut ydych chi’n adeiladu brand bwyd a diod sydd yn creu effaith? Wrecsam

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/how-do-you-build-a-food-and-drink-brand-that-makes-an-impact-wrexham-tickets-55645648633?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr Wrecsam | Wrexham Glyndŵr University
Dyddiad: 26/06/2019
Amseroedd: 16:00 – 18:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Abel & Imray ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/how-do-you-build-a-food-and-drink-brand-that-makes-an-impact-wrexham-tickets-55645648633?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12463

Gweithdy Treth a Chadw Cyfrifon

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/gweithdy-treth-a-cadw-llyfrau--1/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 27/06/2019
Amseroedd: 13:00 – 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/tax-and-bookkeeping-workshop-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12471

Bod yn Bendant ac yn Hyderus

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 0300 30 30 006, employers@cambria.ac.uk

Lleoedd: Ffordd Y Bers / Bersham Road
Dyddiad: 27/06/2019
Amseroedd: 9:30 – 12:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Coleg Cambria ar neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £40

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12486

Parc Bellevue - Cerddoriaeth Fyw yn y Parc

Yn safle’r seindorf Cefnogir y digwyddiad hwn gan ‘Gyfeillion Bellevue’

Lleoedd: Parc Bellevue
Dyddiad: 28/06/2019
Amseroedd: 7.00pm – 9.00pm.

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12407

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Croeso i ddechreuwyr Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 03/07/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran / All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12408

Parc Bellevue - Cerddoriaeth Fyw yn y Parc

Yn safle’r seindorf Cefnogir y digwyddiad hwn gan ‘Gyfeillion Bellevue’

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park
Dyddiad: 05/07/2019
Amseroedd: 7.00pm – 9.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12409

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 09/07/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12164

Cynnal Sgyrsiau Anodd

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 0300 30 30 006, employers@cambria.ac.uk

Lleoedd: Ffordd Y Bers / Bersham Road
Dyddiad: 09/07/2019
Amseroedd: 9:30 – 12:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Coleg Cambria ar 0300 30 30 007 neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £40

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12488

Dyfarniad Lefel 2 mewn lechyd a Diogelwch

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 0300 30 30 006, employers@cambria.ac.uk

Lleoedd: Ffordd Y Bers / Bersham Road
Dyddiad: 09/07/2019
Amseroedd: 9:00 – 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Coleg Cambria ar 0300 30 30 007 neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £65

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12489

Tŷ Mawr – Ffarwel i’r Ffromlys

Helpwch y Ceidwaid i gael gwared â’r planhigion estron sy’n difrodi glannau ein hafonydd a’n cynefinoedd brodorol.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 10/07/2019
Amseroedd: 1.30 to 3.30

Addas ar gyfer 16+ oed 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12410

Pa mor dda yw eich Gwasanaethau i Gwsmeriaid?

Pa mor dda yw eich Gwasanaethau i Gwsmeriaid?

Lleoedd: Ffordd Y Bers / Bersham Road
Dyddiad: 11/07/2019
Amseroedd: 9:30 – 12:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Coleg Cambria ar 0300 30 30 007 neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £40

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12490

Taith Tywys Gwaith Haearn y Bers

Mwynhau dywysedig o amgylch Gwaith Haearn y Bers ac dysgwch mwy am y cymeriad Jac 'Hurt am Haearn', John Wilkinson. Rydym yn argymell gwisgo esgidiau cadarn. Dim angen bwcio lle, dim ond dod draw. Lle parcio ar gael yn Canolfan Treftadaeth Y Bers: LL14 4HT

Lleoedd: Gwaith Haearn y Bers / Bersham Ironworks
Dyddiad: 13/07/2019
Amseroedd: 10AM - 11.30AM

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12475

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol

Dewch i helpu tacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim. Darperir lluniaeth.

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 16/07/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim. Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12411

Dyfroedd Alyn – Ffarwel i’r Ffromlys

Helpwch y Ceidwaid i gael gwared â’r planhigion estron sy’n difrodi glannau ein hafonydd a’n cynefinoedd brodorol.

Lleoedd: Dyfroedd Alyn Alyn Waters
Dyddiad: 18/07/2019
Amseroedd: 9.30am – 12pm

Addas ar gyfer 16+ oed 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim. Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12412

Parc Bellevue - Carnifal Offa

Carnifal cymunedol gydag amrywiaeth o atyniadau Mynediad

Lleoedd: Bellevue Park Parc Bellevue
Dyddiad: 20/07/2019
Amseroedd: 11.00am – 3.00pm

Addas ar gyfer 16+ oed 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim Free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12413

Parc Acton - Hyfforddiant Tennis

Hyfforddiant Tennis am ddim Cyfarfod yn y cyrtiau

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 23/07/2019
Amseroedd: 1pm – 3pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim Free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12414

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue park
Dyddiad: 24/07/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim Free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12415

Taith Dywys Isycoed ac Afon Clywedog

Cyfarfod yn depo’r Cyngor, Abbey Road South, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam (LL13 9PW) Cychwyn am 6.30pm 6 milltir 3 awr Dim cŵn Am ddim Glaswelltir, giatiau a chamfeydd 01978 729766 i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue park
Dyddiad: 24/07/2019
Amseroedd: Cychwyn am 6.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim Free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12416

Taith Gerdded Isycoed a Afon Clywedog

Taith Gerdded. 6 milltir, 3 awr. Dim cwn. Am ddim. Glaswelltir, giatiau a chamfeydd

Lleoedd: Cyfarfod yn depot y Cyngor Ffordd Abaty De/Meet at the Council depot, Abbey Road South
Dyddiad: 24/07/2019
Amseroedd: 6:30pm

Addas ar gyfer 14+

Cyswllt Sion Roberts ar 01978 729766 neu ebost sion.roberts@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12291

Sut i Gyfathrebu’n Effeithol

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 0300 30 30 006, employers@cambria.ac.uk

Lleoedd: Ffordd Y Bers / Bersham Road
Dyddiad: 24/07/2019
Amseroedd: 9:30 – 12:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Coleg Cambria ar 0300 30 30 007 neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £40

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12491

Tŷ Mawr - Gwartheg Clai a Moch Pridd

Hwyl gyda chlai. Sesiynau rhwng

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 25/07/2019
Amseroedd: 1.30pm a 3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12417

Parc y Ponciau – Noson o gerddoriaeth

Prif grŵp – Abstract. Bydd lluniaeth ar gael. Dewch â blanced i eistedd arni. Rhoddion i Gyfeillion Parc y Ponciau.

Lleoedd: Parc y Ponciau Ponciau Banks
Dyddiad: 26/07/2019
Amseroedd: 4.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12418

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion .

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park
Dyddiad: 31/07/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12419

Dyfroedd Alun – Cyfeiriannu i’r Teulu

Dyfroedd Alun – Cyfeiriannu i’r Teulu Hwyl i’r teulu. Addas i rai newydd Galwch heibio rhwng

Lleoedd: Dyfroedd Alun Alyn Waters
Dyddiad: 31/07/2019
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.70 y grwp £2.70 per group

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12420

Tŷ Mawr – Argraffu Cerdyn Post

Argraffwch eich cerdyn post eich hun i’w anfon i’ch ffrindiau a’ch teulu! Digwyddiad Dathlu Dengmlwyddiant Safle Treftadaeth y Byd Pontcysyllte.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 01/08/2019
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: ?2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12421

Parc Bellevue – Hyfforddiant Tennis

Dysgwch gan hyfforddwr cymwys. .

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park
Dyddiad: 01/08/2019
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer 6-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12422

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 04/08/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12434

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefftau Iau – sêr a bandiau pen wedi’u ffeltio â nodwydd

Darperir yr holl ddeunyddiau. £10 yr un. I gadw eich lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978 711941 am fwy o fanylion. (Rhaid i oedolyn aros gyda phlant dan 16 oed).

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 07/08/2019
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer 8+ oed Age 8+

Cyswllt Countryparks ar 01978 711941 neu ebost junemclaughlin@btinternet.com

Pris Tocyn: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12423

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion .

Lleoedd: Parc Bellevue
Dyddiad: 07/08/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14 oed

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12424

Tŷ Mawr – Gwestai Trychfilod

Dewch i greu gwesty 5 seren i drychfilod er mwyn annog bywyd gwyllt i ddod i’ch gardd. .

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 08/08/2019
Amseroedd: 1.30-3.30

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12425

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol

Dewch i helpu tacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Darperir lluniaeth. .

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 13/08/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim. FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12426

Tŷ Mawr – Taith Tractor a Chwis Anifeiliaid y Fferm

Tŷ Mawr – Taith Tractor a Chwis Anifeiliaid y Fferm .

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 15/08/2019
Amseroedd: 1.30-3.30

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12427

Parc Acton – Helfa Drysor i’r Teulu

Diwrnod llawn hwyl i’r teulu cyfan Cefnogir y digwyddiad hwn gan Gyfeillion Parc Acton. .

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 20/08/2019
Amseroedd: 1.30-3.30

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks'wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12428

Dyfroedd Alun – Cyfeiriannu i’r Teulu

Dyfroedd Alun – Cyfeiriannu i’r Teulu Hwyl i’r teulu. Addas i rai newydd Galwch heibio rhwng .

Lleoedd: Dyfroedd Alun Alyn Waters
Dyddiad: 21/08/2019
Amseroedd: 1.30-3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2. 70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12429

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion.

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park
Dyddiad: 21/08/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 298997 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12430

Tŷ mawr – Drymiau ac Ysgydwyr

Dewch i greu eich rhythmau eich hun!

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 22/08/2019
Amseroedd: 1.30pm a 3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12431

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park
Dyddiad: 28/08/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12432

Ty Mawr – Peintio Cerrig

Creu eich pwysau papur perffaith eich hun.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 29/08/2019
Amseroedd: 1.30pm a 3.30pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12433

Parc y Ponciau – Diwrnod o Hwyl

Diwrnod llawn hwyl i’r teulu cyfan Cefnogir y digwyddiad hwn gan Gyfeillion Parc y Ponciau

Lleoedd: Parc y Ponciau
Dyddiad: 07/09/2019
Amseroedd: 1.00pm – 5.00pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://Ponciau banks (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12435

Taith Tywys Gwaith Haearn y Bers

Mwynhau dywysedig o amgylch Gwaith Haearn y Bers ac dysgwch mwy am y cymeriad Jac 'Hurt am Haearn', John Wilkinson. Rydym yn argymell gwisgo esgidiau cadarn. Dim angen bwcio lle, dim ond dod draw. Lle parcio ar gael yn Canolfan Treftadaeth Y Bers: LL14 4HT

Lleoedd: Gwaith Haearn y Bers / Bersham Ironworks
Dyddiad: 07/09/2019
Amseroedd: 10AM - 11.30AM

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12476

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol

Dewch i helpu tacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim. Darperir lluniaeth.

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 10/09/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12436

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 10/09/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12165

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

1.00pm - 4.00pm. Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 02/10/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12437

Tŷ Mawr – Sesiwn flasu Dosbarth Crefftau Ffeltio â Nodwydd – Madarch a Chaws Llyffant Hudolus

Darperir yr holl ddeunyddiau. I gadw eich lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978 711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 05/10/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £15

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12438

Dyffryn Moss – Digwyddiad Glanhau’r Hydref

Cyfarfod yn y maes chwarae wrth y llyn. Dewch â menig gyda chi.

Lleoedd: Dyffryn Moss Moss Valley
Dyddiad: 06/10/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12439

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol Dewch i helpu tacluso'r parc. 10am – 12pm - Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim. Darperir lluniaeth.

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 08/10/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12440

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 08/10/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12166

Llwybr Llusernau yng Nghoedwig Plas Power

Dewch i archwilio’r goedwig yn y nos gyda llwybr o oleuadau, adroddwr straeon a diodydd o amgylch y tân. Ewch i wefan y Woodland Trust i weld yr amseroedd. Mae’n rhaid i chi gadw eich lle: £5 am 1 plentyn ac 1 oedolyn Rhaid i blant dan 16 oed ddod gyda rhiant neu warcheidwad. www.woodlandtrust.org.uk/news/events

Lleoedd: Melin y Nant Nant Mill
Dyddiad: 12/10/2019
Amseroedd: 5.30pm – 8.30pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5 am 1 plentyn ac 1 oedolyn£5 for 1 child and 1 adult

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12441

Glanhau Stryt Las

Glanhau Stryt Las Dewch i helpu’r Ceidwaid i dacluso Parc Stryt Las Cyfarfod ym mynedfa’r parc ochr Cwm Glas (LL14 2AD)

Lleoedd: Stryt Las
Dyddiad: 16/10/2019
Amseroedd: 1.30pm t 3.00pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12442

Glanhau Stryt Las

Dewch i helpu’r Ceidwaid i dacluso Parc Stryt Las Cyfarfod ym mynedfa’r parc ochr Cwm Glas (LL14 2AD)

Lleoedd: Stryt Las
Dyddiad: 16/10/2019
Amseroedd: 1.30pm - 3.00pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12443

Parc y Ponciau – Hyfforddiant BMX Proffesiynol

Dewch i ddysgu sut i feistroli’r trac neu wella’r sgiliau sydd gennych yn barod. Ychydig yn unig o leoedd sydd ar gael, ffoniwch 01978 844028 i gadw lle ymlaen llaw

Lleoedd: Parc y Ponciau Ponciau Banks
Dyddiad: 28/10/2019
Amseroedd: 10.00am - 3.00pm

Addas ar gyfer 7+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £7.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12444

Tŷ Mawr – Hwyl Calan Gaeaf

Llond crochan o hwyl a sbri – wynebau'r coetir, taflu cylchoedd Calan Gaeaf, swynion hud a lledrith, towcio afalau a llawer mwy. Hwyl i’r teulu gyda gwisg ffansi.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 31/10/2019
Amseroedd: 1.30-3.30

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.go.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12445

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 06/11/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 711941 neu ebost junemclaughlin@btinternet.com

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12446

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefftau – Gwlân a Helyg – torchau Nadolig

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefftau – Gwlân a Helyg – torchau Nadolig Darperir yr holl ddeunyddiau. I gadw eich lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 09/11/2019
Amseroedd: 11.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £30.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12447

Parc Acton – Digwyddiad Glanhau Cymunedol

Dewch i helpu tacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 12/11/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer pob oedran All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12448

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 12/11/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12167

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 04/12/2019
Amseroedd: 1.00pm - 4.00pm.

Addas ar gyfer pob oedran All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12450

Dyffryn Moss – Digwyddiad Nadoligaidd

Dyffryn Moss – Digwyddiad Nadoligaidd Ewch i dudalen Facebook ‘Friends of Moss Valley’ am fwy o fanylion.

Lleoedd: Dyffryn Moss Moss Valley
Dyddiad: 08/12/2019
Amseroedd: ‘Friends of Moss Valley’ am fwy o fanylion.

Addas ar gyfer pob oedran All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12449

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 10/12/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12168

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - 3 diwrnod

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/3-day-first-aid-at-work-tickets-57976314718?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Groundwork Gogledd Cymru | Groundwork North Wales
Dyddiad: o 19/06/2019 i 21/06/2019
Amseroedd: 9:30 – 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/3-day-first-aid-at-work-tickets-57976314718?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £162.83

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12464

Rheoli’n Ddiogel IOSH

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 0300 30 30 006, employers@cambria.ac.uk

Lleoedd: Ffordd Y Bers / Bersham Road
Dyddiad: o 24/06/2019 i 26/06/2019
Amseroedd: 9:00 – 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Coleg Cambria ar neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £500

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12485

Rheoli’n Ddiogel IOSH

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: 0300 30 30 006, employers@cambria.ac.uk

Lleoedd: Ffordd Y Bers / Bersham Road
Dyddiad: o 08/07/2019 i 10/07/2019
Amseroedd: 9:00 – 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Coleg Cambria ar neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £500

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12487

Ysbyty Llannerch Banna: Hanes Cymuned Bwylaidd yng Nghymru

Arddangosfa am y Pwyliaid a ymgartrefodd mewn pentref bychan yn ardal Maelor yn ystod y blynyddoedd yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. Mae’r arddangosfa, a grëwyd gyda chymorth cyn-drigolion gwersyll Ysbyty Llannerch Banna ac mae’r gwirfoddolwyr, yn cynnwys: • Arteffactau o’r hen ysbyty a’i gapel fel y reredos (gwaith celf tair rhan yn canolbwyntio ar y Forwyn Fair a’r Plentyn.) • Ffilm yn seiliedig ar recordiadau archif o fywyd yn yr ysbyty yn y 1960au • Sioe sleidiau yn dangos ffotograffau o’r gymuned. • Cyfle i’r rhai ieuengach i wisgo gwisg genedlaethol arddull Pwylaidd, gan ddilyn traddodiad sydd wedi ei hen sefydlu yn Llannerch Banna.

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: o 28/05/2019 i 01/06/2019
Amseroedd: Mon-Fri 10am - 5pm; Sat 11am - 4pm

Cyswllt Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: AM DDIM / FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12336

Gwyl Gerddoraieth 'Country Roads'

Gŵyl gerddoriaeth gwlad a gwerin yw hon. Mae'n benwythnos llawn llawn hwyl i'r teulu. Bydd stondinau a gwersylla ar gael, hyfforddiant dawnsio llinell, rafflau, Bingo Gwyddelig. Digwyddiad tocyn yn unig yw hwn felly gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu. Artistiaid gwledig byw, a disgo gwledig.

Lleoedd: Bryn Y Grog Hall, Marchwiel LL13 0SR
Dyddiad: o 23/08/2019 i 27/08/2019
Amseroedd: TBC/I'w gadarnhau.

Addas ar gyfer All Ages/Pob Oedran

Cyswllt Tracy Butler ar 07809904240 neu ebost countryroadsfest@outlook.com

Swyddfa Bocs: 07809904240 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: TBC/I'w gadarnhau

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12215

Ysbyty Llannerch Banna: Hanes Cymuned Bwylaidd yng Nghymru

Arddangosfa am y Pwyliaid a ymgartrefodd mewn pentref bychan yn ardal Maelor yn ystod y blynyddoedd yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. Mae’r arddangosfa, a grëwyd gyda chymorth cyn-drigolion gwersyll Ysbyty Llannerch Banna ac mae’r gwirfoddolwyr, yn cynnwys: • Arteffactau o’r hen ysbyty a’i gapel fel y reredos (gwaith celf tair rhan yn canolbwyntio ar y Forwyn Fair a’r Plentyn.) • Ffilm yn seiliedig ar recordiadau archif o fywyd yn yr ysbyty yn y 1960au • Sioe sleidiau yn dangos ffotograffau o’r gymuned. • Cyfle i’r rhai ieuengach i wisgo gwisg genedlaethol arddull Pwylaidd, gan ddilyn traddodiad sydd wedi ei hen sefydlu yn Llannerch Banna.

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: o 20/05/2019 i 25/05/2019
Amseroedd: Mon - Fri 10am - 5pm; Sat 11am - 4pm

Cyswllt Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: AM DDIM / FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12335

Ysbyty Llannerch Banna: Hanes Cymuned Bwylaidd yng Nghymru

Arddangosfa am y Pwyliaid a ymgartrefodd mewn pentref bychan yn ardal Maelor yn ystod y blynyddoedd yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. Mae’r arddangosfa, a grëwyd gyda chymorth cyn-drigolion gwersyll Ysbyty Llannerch Banna ac mae’r gwirfoddolwyr, yn cynnwys: • Arteffactau o’r hen ysbyty a’i gapel fel y reredos (gwaith celf tair rhan yn canolbwyntio ar y Forwyn Fair a’r Plentyn.) • Ffilm yn seiliedig ar recordiadau archif o fywyd yn yr ysbyty yn y 1960au • Sioe sleidiau yn dangos ffotograffau o’r gymuned. • Cyfle i’r rhai ieuengach i wisgo gwisg genedlaethol arddull Pwylaidd, gan ddilyn traddodiad sydd wedi ei hen sefydlu yn Llannerch Banna.

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: o 03/06/2019 i 08/06/2019
Amseroedd: Mon - Fri 10am - 5pm; Sat 11am - 4pm

Addas ar gyfer Odeolion a Phlant / Adults and children

Cyswllt Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: AM DDIM / FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12338

Ysbyty Llannerch Banna: Hanes Cymuned Bwylaidd yng Nghymru

Arddangosfa am y Pwyliaid a ymgartrefodd mewn pentref bychan yn ardal Maelor yn ystod y blynyddoedd yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. Mae’r arddangosfa, a grëwyd gyda chymorth cyn-drigolion gwersyll Ysbyty Llannerch Banna ac mae’r gwirfoddolwyr, yn cynnwys: • Arteffactau o’r hen ysbyty a’i gapel fel y reredos (gwaith celf tair rhan yn canolbwyntio ar y Forwyn Fair a’r Plentyn.) • Ffilm yn seiliedig ar recordiadau archif o fywyd yn yr ysbyty yn y 1960au • Sioe sleidiau yn dangos ffotograffau o’r gymuned. • Cyfle i’r rhai ieuengach i wisgo gwisg genedlaethol arddull Pwylaidd, gan ddilyn traddodiad sydd wedi ei hen sefydlu yn Llannerch Banna.

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: o 10/06/2019 i 15/06/2019
Amseroedd: Mon - Fri 10am - 5pm; Sat 11am - 4pm

Addas ar gyfer Oedolion a Phlant / Adults and children

Cyswllt Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: AM DDIM /FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12339

Ysbyty Llannerch Banna: Hanes Cymuned Bwylaidd yng Nghymru

Arddangosfa am y Pwyliaid a ymgartrefodd mewn pentref bychan yn ardal Maelor yn ystod y blynyddoedd yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. Mae’r arddangosfa, a grëwyd gyda chymorth cyn-drigolion gwersyll Ysbyty Llannerch Banna ac mae’r gwirfoddolwyr, yn cynnwys: • Arteffactau o’r hen ysbyty a’i gapel fel y reredos (gwaith celf tair rhan yn canolbwyntio ar y Forwyn Fair a’r Plentyn.) • Ffilm yn seiliedig ar recordiadau archif o fywyd yn yr ysbyty yn y 1960au • Sioe sleidiau yn dangos ffotograffau o’r gymuned. • Cyfle i’r rhai ieuengach i wisgo gwisg genedlaethol arddull Pwylaidd, gan ddilyn traddodiad sydd wedi ei hen sefydlu yn Llannerch Banna.

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: o 17/06/2019 i 22/06/2019
Amseroedd: Mon - Fri 10am - 5pm; Sat 11am - 4pm

Addas ar gyfer Oedolion a Phlant / Adults and children

Cyswllt Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: AM DDIM /FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12340

Wythnos Elfed yn Llyfrgell Wrecsam

Dros hanner tymor yn Llyfrgell Wrecsam byddwn yn dathlu Wythnos Elfed/Elmer, gyda amrywiaeth o weithgareddau megis taflenni gweithgaredd, crefftau, cystadleuaeth lliwio a helfa drysor. Hefyd bydd Amser Stori Elfed/Elmer ar Ddydd Mawrth 28ain 2 – 2.30 a Dydd Iau 30ain Mai 2 – 2.30 (Dydd Iau – dwyieithog). Hoffem i bawb wisgo mewn lliwiau llachar ac ymuno â ni i ddathlu hoff eliffant clytwaith pawb!

Lleoedd: Llyfgrell Wrecsam / Wrexham Library
Dyddiad: o 25/05/2019 i 01/06/2019
Amseroedd: All day

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Emily Ashworth ar 01978 292090 neu ebost emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12500

Wythnos Elfed yn Llyfrgell Wrecsam

Dros hanner tymor yn Llyfrgell Wrecsam byddwn yn dathlu Wythnos Elfed/Elmer, gyda amrywiaeth o weithgareddau megis taflenni gweithgaredd, crefftau a helfa drysor. Hefyd bydd Amser Stori Elfed/Elmer ar Ddydd Mawrth 28ain 2 – 2.30 a Dydd Iau 30ain Mai 2 – 2.30 (Dydd Iau – dwyieithog). Hoffem i bawb wisgo mewn lliwiau llachar ac ymuno â ni i ddathlu hoff eliffant clytwaith pawb!

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam / Wrexham Library
Dyddiad: o 25/05/2019 i 01/06/2019
Amseroedd: All day

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Emily Ashworth ar 01978 292090 neu ebost emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12497

Ysbyty Llannerch Banna: Hanes Cymuned Bwylaidd yng Nghymru

Arddangosfa am y Pwyliaid a ymgartrefodd mewn pentref bychan yn ardal Maelor yn ystod y blynyddoedd yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. Mae’r arddangosfa, a grëwyd gyda chymorth cyn-drigolion gwersyll Ysbyty Llannerch Banna ac mae’r gwirfoddolwyr, yn cynnwys: • Arteffactau o’r hen ysbyty a’i gapel fel y reredos (gwaith celf tair rhan yn canolbwyntio ar y Forwyn Fair a’r Plentyn.) • Ffilm yn seiliedig ar recordiadau archif o fywyd yn yr ysbyty yn y 1960au • Sioe sleidiau yn dangos ffotograffau o’r gymuned. • Cyfle i’r rhai ieuengach i wisgo gwisg genedlaethol arddull Pwylaidd, gan ddilyn traddodiad sydd wedi ei hen sefydlu yn Llannerch Banna.

Lleoedd: Amgueddfa Wrexham / Wrexham Museum
Dyddiad: o 03/05/2019 i 08/06/2019
Amseroedd: Mon-Fri 10am - 5pm; Sat 11am - 4pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: AM DDIM / FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12337

Clwb 5i9

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/5to9-club/

Lleoedd: HWB Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: o 25/04/2019 i 04/07/2019
Amseroedd: 17:00 – 21:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/5to9-club/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12383

Yn ystyried dechrau eich busnes eich hun?

O syniad gwreiddiol i’r rheiny sydd yn weithgar ac wedi dechrau cynllunio sut i lansio eu busnes, beth bynnag gam o’r broses ydych chi ynddo bydd tîm cefnogi busnes Cynghorau Sir Wrecsam ar gael i helpu. Mae croeso i chi drefnu apwyntiad yn hamddenol ac anffurfiol a byddwn yn hapus i’ch helpu gydag unrhyw ymholiadau. Fel cipolwg sydyn byddem yn gallu eich helpu i adnabod unrhyw reoliadau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt, trwyddedau y bydd angen i chi gael gafael arnynt, y gwahanol fathau o strwythurau cyfreithiol y gallai eich busnes fanteisio arnynt, ynghyd â darparu mynediad i nifer o offer ac adnoddau defnyddiol a fyddai’n ddefnyddiol. Byddwn hefyd yn gallu eich helpu i adnabod cymorth ychwanegol sydd ar gael yn hawdd ac sydd o bosib yn berthnasol yn ogystal â thynnu sylw at gyfleoedd marchnata / rhwydweithio, y cyllid sydd ar gael, tueddiadau marchnata ac argaeledd eiddo er enghraifft. Llenwch ein ffurflen ar-lein i archebu apwyntiad ac i dderbyn cadarnhad o argaeledd. https://www.wrexham.gov.uk/welsh/business_w/businessline_w/request_appt.cfm

Lleoedd: Llinellfusnes - Llyfrgell Wrecsam / Businessline - Wrexham Library
Dyddiad: o 27/04/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Agored / Open: 9am - 5pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost gareth.hatton@wrexham.gov.uk

Gwefan: https://www.wrexham.gov.uk//english/business/businessline/request_appt.cfm (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12342

Clwb Plant

Crefftau, lliwiadau a phosau 3-8oed Dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig) Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn

Lleoedd: Llyfrgell Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Coedpoeth, Wrexham, LL11 3NA
Dyddiad: o 05/02/2019 i 03/12/2019
Amseroedd: 3.30-4.15pm

Addas ar gyfer 3-8 oed /years

Cyswllt Llyfrgell Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12197

Clwb Plant

Crefftau, lliwiadau a phosau 3-8oed Dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig) Rhaid I blant fod yng nghwmni oedolyn

Lleoedd: Llyfrgell Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Coedpoeth, Wrecsam, LL11 3NA
Dyddiad: o 05/02/2019 i 03/12/2019
Amseroedd: 3.30-4.15pm

Addas ar gyfer 3-8 oed /years

Cyswllt Llyfrgell Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12199

Dosbarthiadau Ysgrifennu Creadigol

Yn dechrau 1af Mawrth 2019. Ydych chi eisiau dechrau ysgrifennu'n greadigol on ddim yn gwybod lle I ddechrau? mae gennym le ar gael yn ein cwrs nesaf o ddosbarthiadau misol. cysylltwch a Lyfrgell y Waun am fanylion 01691 772344

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 01/03/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: 1st Friday of the Month at 10.30 a.m.

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12255

Llyfrau Tu Chwith Allan

Clwb ar ôl ysgol wobrwyol i blant 8-10 oed, darganfod llyfrau ac ysgrifennu creadigol. Straeon byrion, adolygiadau llyfrau, darlunio, barddoniaeth, comics, llyfrau “pop-up”

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam Library
Dyddiad: o 12/09/2018 i 17/07/2019
Amseroedd: Dydd Mercher 4-5pm

Addas ar gyfer 8-10

Cyswllt Emily Ashworth ar 01978 292604 neu ebost emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: 50c/p

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14/09/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12023

Grŵp Darllen

Grwp Darllen 4ydd Dydd Mawrth bob mis Croeso I bawb

Lleoedd: Llyfrgell Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Coedpoeth, Wrecsam, LL11 3NA
Dyddiad: o 22/01/2019 i 26/11/2019
Amseroedd: 2-3pm

Addas ar gyfer Oedolion /Adults

Cyswllt Llyfrgell Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12198

Llais a Llyfr

Bob wythnos bydd y grwp yn darllen stori fer a darn o farddoniaeth ac yn trafod eu rhinweddau ar hyd y ffordd tra’n mwynhau paned o de. Croeso i bawb. Pob dydd Mawrth.

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam Library
Dyddiad: o 22/01/2019 i 17/12/2019
Amseroedd: 2.30-4pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12228

Amser Stori a Chan

Amser Stori a Chan

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 30/12/2019
Amseroedd: Every Tuesday 2.15 pm - 2.45 pm

Addas ar gyfer 0-5

Cyswllt Llyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim/free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12229

Amser Stori a Chan

Amser Stori a Chan

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Friday 3.30 p.m. - 4.00 p.m.

Addas ar gyfer 0-5

Cyswllt Llyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12230

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig (3ydd Dydd Iau o bob mis)

Sesiwn Galw Mewn

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30 - 4.30pm

Addas ar gyfer Pawb/All

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost Chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12231

Cymunedau am Waith

Gall ein Cynghorwyr a'n Mentoriaid eich helpu gyda:- Sgiliau Hanfodol, Cymorth gyda'ch CV a'ch Ceisiadau am Swyddi, Addysg a Hyfforddiant

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Monday 1pm -3 p.m.

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12232

Grwp Scrabble

Scrabble

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 19/12/2018 i 18/12/2019
Amseroedd: 2:15 - 3:15

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12190

Grwp darllen i oedolion Y Waun

Dydd Mawrth cyntaf pob mis 2.30 pm ymlaen. Darperir llunieath ysgfan.

Lleoedd: Llyfrgell Y WAun / Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30 p.m.

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12253

Grwp Gweu a Sgwrs

Croeso i bawb o bob gallu - dewch a'ch prosiect presennol efo chi, cewch gyfarfod pobl newydd a rhannu eich sgiliau. Darperir lluniaeth ysgafn Bob dydd Iau 2 p.m.

Lleoedd: LLyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Thursday 2 p.m.

Addas ar gyfer All

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12254

Babanod a Plant Bach

Os hoffech gael sgwrs, rhannu syniadau, rhannu eich pryderon, gwneud ffrindiau newydd a mwynhau paned tra fydd y babanod ar' plant bach yn chwarae - dewch draw.

Lleoedd: Llyfrgell y Waun / Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Monday 9 a.m.

Addas ar gyfer Teuluoedd /Families

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.co.uk

Pris Tocyn: Am Ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12395

Cynfnewid Jigsos

Mae croeso i chi ddod a ch jigsos cyflawn nad ydych eu angen a chyfnewid am un araf

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: In opening hours

Addas ar gyfer All

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12257

Gwau a Gair

Grwp Gwau a Gair

Lleoedd: Llyfgell Rhiwabon Ruabon Library
Dyddiad: o 10/05/2019 i 08/05/2020
Amseroedd: 2:00 - 4.00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Llyfgell Rhiwabon Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12496

Stori a Chan

Stori a Chan

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2019
Amseroedd: 2 :00 - 3:00

Addas ar gyfer 0 - 3

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12186

Gweu a sgwrsio

Dewch a'ch gwaith gyda chi, Rhannwch eich sgiliau gyda gweddill y grŵp, Cyfle i gyfnewid patrymau a syniadau. Dim angen bwcio. Pob dydd Mercher

Lleoedd: Llyfrgell Cefn Mawr Library
Dyddiad: o 01/01/2018 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30-4.30

Addas ar gyfer Pawb/Any

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15/02/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11548

Clwb Scrabble

Beth am ddod â ffrind i’r llyfrgell a chael gêm o Scrabble? Croeso i bawb – arbenigwyr neu ddechreuwyr! Rydym yn darparu y byrddau, llyfrau cyfeiriol a phaned.

Lleoedd: Llyfrgell Gwersyllt Library
Dyddiad: o 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Dydd Llun 2pm Monday

Addas ar gyfer Oedolion /Adults

Cyswllt Llyfrgell Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31/08/2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11248

Gweu a Sgwrs

Dewch â’ch prosiect diweddaraf, gall fod yn gweu, Crosio neu wnïo, a chael cwmni'r grŵp cartrefol yma. Efallai cewch ysbrydoliaeth gan aelodau eraill y grŵp a mwynhau paned yr un pryd!

Lleoedd: Llyfrgell Gwersyllt Library
Dyddiad: o 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Dydd Mawrth 2pm - 4pm Tuesday

Addas ar gyfer Oedolion/Adult

Cyswllt Llyfrgell Gwersyllt ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31/08/2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11249

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim ar unrhyw bwnc yn cynnwys cyflogaeth, budd-daliadau a materion ariannol/dyledion. Galwch mewn – dim angen gwneud apwyntiad.

Lleoedd: Canolfan Adnoddau Gwersyllt Resource Centre
Dyddiad: o 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Dydd Iau/Thursday 9.30 - 12.30

Addas ar gyfer Pob oedran/All ages

Cyswllt Llyfrgell Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31/08/2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11247

Gwau a Gair

Gwau a Gair

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 10/12/2018 i 10/12/2020
Amseroedd: 2:15 - 3:15

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12181

Darllen efo Elliott

Darllen efo Elliott

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2020
Amseroedd: 3:30 - 4:30

Addas ar gyfer 0 - 8

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12187

Sesiwn Galw heibio Cyfrifiadurol

Sesiwn galw heibio cyfrifiadurol

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2020
Amseroedd: 4:00 - 5:00

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12188

Sesiwn Galw heibio cyfrifiadurol

Sesiwn Galw heibio cyfrifiadurol

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2020
Amseroedd: 4:00 - 5:00

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12189

Grwp Sgwrsio

Grwp Sgwrsio

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 10/12/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: 2:00 - 3:00

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12182

Amser stori

Amser stori

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 10/12/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: 2:15 - 2:45

Addas ar gyfer 0 - 3

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12183

Grwp Crefft

Mae hwn yn grŵp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw i ymuno a ni!

Lleoedd: Llyfrgell Gwersyllt Library
Dyddiad: o 15/02/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: Dydd Gwener/Fridays 2pm i/to 5pm

Addas ar gyfer Oedolion/Adult

Cyswllt Llyfrgell Gwersyllt Library ar 01978722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15/02/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11547