Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Noson Gomedi Tŷ Pawb

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Noson Gomedi Tŷ Pawb

Ymunwch â ni am ein Noson Gomedi chwarterol ar Nos Wener 22ain Mawrth 2019! Mae hon yn noson gomedi o'r brig sy'n sicr o wneud i chi chwerthin a gadael i chi deimlo wedi'ch dyrchafu! Bydd y bar ar agor a bydd bwyd ar gael cyn ac yn ystod y noson. Yn serennu: NINA GILLIGAN "A naturally funny comedian, with a charming and genuinely likeable style" (John Thompson - The Fast Show) "Naturally Funny Naturally Talented; she's too natural for a comic...Go and see her now before she be Nature's Biggest Comedian" - Pat Monahan "In my opinion NIna Gilligan is one of the best up and coming Stand Ups on the circuit and is Destined for Stardom" - John Marshall - Agraman. Gyda gwesteion arbennig BRIAN BAYLEY Nyrs yn Lerpwl gynt, yn boblogaidd iawn ble bynnag mae'n chwarae. Mae Brian yn cyfuno sinigiaeth a rhwystredigaeth i greu jôc a set diymdrech, sy'n gadael cynulleidfaoedd yn gofyn am fwy. PETE PHILLIPSON Mae Pete, sydd wedi'i leoli ym Manceinion, wedi bod yn adeiladu enw iddo'i hun ar y gylchdaith fel act ddoniol dros y blynyddoedd diwethaf, gan gymysgu arsylwadau a rheolweithiau cyflym gyda chymeriadu bendigedig. Mae Pete yn perfformio yn rhai o'r clybiau comedi mwyaf yn y wlad gan gynnwys The Stand, Glee, Jongleurs, Baby Blue, Hilarity Bites, Off the Rails, The Last Laugh, and The Frog and Bucket. Hefyd yn torri mewn i'r sîn Llundainn, mae Pete yn perfformio yn Off the Kerb, The Comedy Store, The Funny Side, and Lee Hurst’s Backyard Bar. a'ch compère KEVIN CASWELL-JONES "Wrexham's Premier Comedian" - Funhouse Comedy "Imagine your grandad was cool" - Hotwater Comedy Cefnogaeth i Sarah Millican, Jo Caulfield, Tom Wrigglesworth Tocynnau: £10 (Gofalwyr yn mynd am ddim - ffoniwch i archebu) NEU 2 am £15 (pan yn prynu o Siop//Shop, Tŷ Pawb) Drysau: 7.30pm Act gyntaf: 7.45pm 14+ Tŷ Pawb, Wrecsam, LL13 8BB 01978 292144 typawb@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 22/03/2019
Amseroedd: 7.30-11.00pm

Addas ar gyfer 14+

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 292146 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292144

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/noson-gomedi-ty-pawb-comedy-night-nina-gilligan-gwesteionguests-tickets-58443507103 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £10 / £6 (14-17)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12323