Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llwybr Clywedog drwy Goedwig Plas Power

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Llwybr Clywedog drwy Goedwig Plas Power

Llwybr Clywedog drwy Goedwig Plas Power O Byllau Plwm y Mwynglawdd i Felin y Brenin – Taith Gerdded Llwybr Clywedog 9km Dewis o daith dywys neu daith ar eich liwt eich hun sy’n gorffen ym Melin y Brenin, gyda bws mini am ddim i fynd â chi’n ôl i’r Mwynglawdd. Cychwyn o 10am ymlaen, bws olaf yn ôl am 4pm. £2.00 am y bws gwennol, rhaid cadw eich lle. Rhaid i blant dan 16 oed ddod gyda rhiant neu warcheidwad.

Lleoedd: Melin y Nant Nant Mill
Dyddiad: 19/05/2019
Amseroedd: 10am-4.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12346