Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parc Acton - Hyfforddiant Tennis

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Parc Acton - Hyfforddiant Tennis

Hyfforddiant Tennis am ddim. Cyfarfod yn y cyrtiau.

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 28/05/2019
Amseroedd: 1pm – 3pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12347