Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tŷ Mawr – Gwenu gyda’r Gwenyn!

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Tŷ Mawr – Gwenu gyda’r Gwenyn!

Tŷ Mawr – Gwenu gyda’r Gwenyn! Dewch i wenu gyda'r gwenyn y pnawn ‘ma drwy gymryd rhan mewn llwybr canfod gwenyn a gweithgareddau hwyliog eraill Sesiynau rhwng 11.00pm a 4.00pm Pob oedran Bydd y gost yn amrywio yn ôl y gwahanol weithgareddau.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 29/05/2019
Amseroedd: 11.00pm a 4.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Prisiau'n amrywio Cost varies

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12348