Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dyfroedd Alyn – Taith Gerdded y Tegeirianau

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Dyfroedd Alyn – Taith Gerdded y Tegeirianau

Cyfarfod yn y Ganolfan Ymwelwyr Dewch i weld y planhigion ysblennydd a phrin.

Lleoedd: Dyfroedd Alyn Alyn Waters
Dyddiad: 19/06/2019
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim.Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12355