Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datganiad piano

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Datganiad piano

Datganiad piano gan Geoffrey Smales (89 oed, ac oherwydd salwch difrifol, na ddisgwylir iddo gyrraedd 20 oed,) ei wraig, Mary Smales (yn gwella ar ôl llawdriniaeth ar y galon) ynghyd â Ruth Howlett a Megan Martin (dau gyn-ddisgybl piano). Mae'r rhaglen yn cynnwys unawdau, deuawdau, un triawd ac un pedwarawd.

Lleoedd: Canolfan Adnoddau Gwersyllt Resourse Centre - LL11 4ED
Dyddiad: 25/05/2019
Amseroedd: 7.00pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Geoffrey Smales ar 01978756112 neu ebost geoffreysmales@btinternet.com

Swyddfa Bocs: 01978756112

Pris Tocyn: £0.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 23/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12451