Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - 3 diwrnod

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Cymorth Cyntaf yn y Gwaith - 3 diwrnod

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/3-day-first-aid-at-work-tickets-57976314718?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Groundwork Gogledd Cymru | Groundwork North Wales
Dyddiad: o 19/06/2019 i 21/06/2019
Amseroedd: 9:30 – 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/3-day-first-aid-at-work-tickets-57976314718?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £162.83

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12464