Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dawnsio Diddi yn y Grŵp Rhieni a Phlant Bach

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Dawnsio Diddi yn y Grŵp Rhieni a Phlant Bach

Mae ein Grŵp Rhieni a Phlant Bach yn cynnal sesiwn flasu gan Diddi Dance, "dawns cyn-ysgol ffyniannus i ferched a bechgyn". Cyfle i weld sut mae'ch plentyn yn mynd i ddawnsio a mwynhau te / coffi gyda rhieni eraill.

Lleoedd: Canolfan Adnoddau Cymunedol Hightown Community Resource Centre, Hightown
Dyddiad: 20/05/2019
Amseroedd: 9.15 - 10.45

Addas ar gyfer Teuluoedd / Families

Cyswllt Annette Bryden ar 07969814442 neu ebost annette.bryden@wwha.co.uk

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12472