Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Noson Bingo Hwyl i'r teulu

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Noson Bingo Hwyl i'r teulu

Mae fy nheulu a minnau yn trefnu noson hwyl i'r teulu i godi arian ar gyfer Dementia. Cafodd fy nhad ei diagnosio ym mis Mehefin 2017, fe wnes i a'm dau blentyn ifanc fynychu'r daith gerdded goffa yn 2017 i godi arian ar gyfer yr elusen Cymdeithas Alzheimer sydd yn agos iawn at ein calonnau. Ym mis Gorffennaf 2018 fe wnaethom gynllunio noson bingo hwyl i'r teulu gan godi dros £ 1000 ar gyfer elusen Alzheimer. Yn anffodus, bu farw fy nhad-cu 1 Tachwedd 2018. Cafodd hyn effaith enfawr ar fy nheulu gan gynnwys fy nau blentyn ifanc sydd wedi cymryd rhan mewn codi arian ar gyfer elusen er ei fwyn. Rwy'n cynllunio noson bingo hwyl i'r teulu arall eleni i godi arian eto ar gyfer Dementia, er cof amdano, yn dilyn y llwyddiant a gawsom yn 2018. Cynhelir y digwyddiad yn ein Clwb Glofa lleol, Yr Hafod yn Rhos, Wrecsam ar ddydd Iau 20 Mehefin 2019. Bydd y digwyddiad yn cynnwys stondinau gan fusnesau lleol, gemau bingo, ocsiwn a raffl. Byddai fy nheulu a minnau'n ddiolchgar iawn pe gallech chi o gwbl ein helpu i hyrwyddo'r digwyddiad hwn. Diolch i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth!

Lleoedd: Clwb Hafod Club Rhosllanerchrugog
Dyddiad: 20/06/2019
Amseroedd: 5:Pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Holly Davies ar 07922673811 neu ebost misshdavies@gmail.com

Pris Tocyn: Am ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12501