Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynhadledd DBF: Economeg Byd-eang, Cyllid Busnes a Bancio

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Cynhadledd DBF: Economeg Byd-eang, Cyllid Busnes a Bancio

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/dbf-conference-global-economics-business-finance-banking-tickets-61146908048?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch | Catrin Finch Centre
Dyddiad: 21/06/2019
Amseroedd: 1:45 - 4:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Deeside Business Forum ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/dbf-conference-global-economics-business-finance-banking-tickets-61146908048?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12510