Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Meddwl Strategol mewn Busnes

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Meddwl Strategol mewn Busnes

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/strategic-thinking-in-business/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 17/06/2019
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/strategic-thinking-in-business/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12519