Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Amgueddfa Anniben

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Amgueddfa Anniben

Dydd Llun 22 Gorffennaf Amgueddfa Anniben 10.30am –12pm (galw heibio) Gall unrhyw beth gael ei ddefnyddio fel brwsh paent yn ystod ein sesiwn llawn paentio! Yn addas i blant 3 oed ac iau £2 bob babi / plentyn bach, oedolion am ddim

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 22/07/2019
Amseroedd: 10.30am - 12noon

Addas ar gyfer Yn addas i blant 3 oed ac iau - Suitable for ages 3 and under

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25/06/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12536