Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Crefft Creu a Chadw

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Crefft Creu a Chadw

Dydd Mawrth 23 Mehefin Crefft Creu a Chadw 10.30am –12.30pm (galw heibio) Ni yw’r Pencampwyr! Dewch i addurno tlws pêl-droed i fynd adref gyda chi. Argymhellir ar gyfer plant 3 oed a hŷn £1.50 fesul crefft

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 23/07/2019
Amseroedd: 10.30am - 12.30pm

Addas ar gyfer 3 oed+ / 3 years+

Cyswllt Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25/06/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12544