Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Adeiladu a Rheoli Gweithlu Effeithiol

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 1 digwyddiad.

Adeiladu a Rheoli Gweithlu Effeithiol

Mae ymrwymiad gweithwyr cyflogedig yn bwysicach nac erioed. Mae arweinwyr busnes blaengar yn sylweddoli bod y llwybr i fusnes effeithlon, deinamig sy’n creu elw yn dechrau gyda'i bobl. Oes gan eich busnes yr offer a’r wybodaeth i wneud y newidiadau sydd eu hangen i nid yn unig gadw eu staff allweddol yn eich busnes ond hefyd i gael gwared ar y bobl sydd yn dal eich busnes yn ei ôl? Ydi eich prosesau AD a chyfraith cyflogaeth yn ddigon hyblyg i yrru eich busnes ymlaen? Ymunwch â ni ar y cwrs arloesol ac effeithiol i newid wyneb eich gweithle i gynyddu perfformiad ac elw. Yn ystod y sesiwn bydd Evans Lamsley yn delio gyda: Defnydd effeithiol o weithdrefnau cyfraith cyflogaeth ac AD, cydbwyso iechyd a lles, creu strategaeth 6 mis i gynyddu ymrwymiad a phroffidioldeb. Pwy ddylai fynychu: Perchnogion busnes, cyfarwyddwyr, pobl broffesiynol AD neu reolwyr gyda chyfrifoldeb am staff.

Lleoedd: Ystafell 4, Pentref Busnes Yr Orsedd | Suite 4, Rossett Business Village
Dyddiad: 10/10/2019
Amseroedd: 10am – 4pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Evans Lamsley ar neu ebost hello@evanslamsley.com

Gwefan: https://evanslamsley.com/training-events-networking/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £100 + VAT

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/06/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12545